din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1720 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Hotararea 183/2013, privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006

Hotararea 183/2013, privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006

  Publicat: 22 Apr 2013       6136 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 183/2013, privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 19 aprilie 2013

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .
ARTICOL UNIC
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31 ) , (32 ) , (33 ) si (34 ) , cu urmatorul cuprins:
(31 ) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta solicita ofertantului/ candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/ tertului sustinatorului o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din ordonanta de urgenta .
(32 ) Prin datele de identificare ale persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care se regasesc in declaratia prevazuta la art. 331 alin. (4) din ordonanta de urgenta, se intelege: a)numele si prenumele;
b)data si locul nasterii;
c)domiciliul actual;
d)codul numeric personal;
e)functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica.
(33 ) Organismele cu competente in verificarea aparitiei conflictului de interese au acces la declaratia prevazuta la art. 331 alin. (4) din ordonanta de urgenta, in conditiile legii.
(34 ) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achizitiilor publice, are acces la declaratia prevazuta la art. 331 alin. (4) din ordonanta de urgenta, in vederea prevenirii aparitiei situatiei prevazute la art. 691 din ordonanta de urgenta .
2. La articolul 36 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g) cu urmatorul cuprins:
g)oferta este depusa cu nerespectarea prevederilor art. 691 din ordonanta de urgenta, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
3. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 42
(1) Dupa expirarea datei-limita de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare poate stabili candidatii selectati aplicand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.
(2) Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator, raportat la candidatura.
4. La articolul 48, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu urmatorul cuprins:
(21 ) Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator, raportat la candidatura.
5. La articolul 532 , dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu urmatorul cuprins:
(11 ) Prevederile art. 36 se aplica in mod corespunzator, raportat la candidatura.
6. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 75
(1) Comisia de evaluare si expertii cooptati semneaza o declaratie de confidentialitate si impartialitate pe propria raspundere prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 74 si prin care confirma ca nu se afla intr-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de preluarea atributiilor specifice, in cadrul procesului de evaluare, si contine datele de identificare prevazute la art. 2 alin. (32).
(3) Declaratia prevazuta la alin. (1) este pusa la dispozitia organismelor cu competente in verificarea aparitiei conflictului de interese.
(4) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achizitiilor publice, are acces la declaratia prevazuta la alin. (1), in vederea prevenirii aparitiei situatiei prevazute la art. 69 din ordonanta de urgenta .
(5) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constata, oricand pe parcursul exercitarii atributiilor, ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate/conflict de interese, atunci acesta solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana . Situatiile de incompatibilitate/conflict de interese pot fi sesizate autoritatii contractante si de catre terti.
(6) In cazul situatiilor prevazute la alin. (5), autoritatea contractanta verifica informatiile semnalate si, daca acestea se confirma, dispune inlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat.
(7) Autoritatea contractanta dispune de indata inlocuirea membrului comisiei de evaluare/expertului cooptat, daca situatiile prevazute la alin. (5) sunt sesizate ca urmare a observatiilor formulate de observatorii Ministerului Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achizitiilor publice.
7. La articolul 76, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu urmatorul cuprins:
(6) In situatia in care autoritatea contractanta aproba raportul procedurii de atribuire fara a tine cont de observatiile formulate de observatorii Ministerului Finantelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achizitiilor publice, cu privire la situatiile prevazute de art. 69 si 691 din ordonanta de urgenta, Agentia Nationala de Integritate este sesizata pentru identificarea incalcarii regimului juridic al conflictelor de interese prin raportare la dispozitiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile ulterioare, in termen de 5 zile de la semnarea raportului procedurii de atribuire. Odata cu sesizarea, Agentiei Nationala de Integritate ii este transmisa si documentatia completa privind atribuirea contractului.
8. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 78
(1) Comisia de evaluare stabileste care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.
(2) Comisia de evaluare, inainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei in baza art. 36 alin. (1) lit. g), solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate initial de candidat/ofertant/subcontractant/tert sustinator cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din ordonanta de urgenta .

Afişează Hotararea 183/2013, privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 183/2013    Achizitii publice    Legea 176/2010    Legea 144/2007    HG 925/2006    OUG 34/2006    Contracte de achizitie publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Contract de achizitie publica. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.3483 din 29 iunie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1126 din 1 martie 2012

Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010

Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 366/CA din 10 iulie 2008

Achizitii publice. Momentul de la care curge termenul de constatare. Termen aplicabil in raport de calificarea contractului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizie nr. 458/RC/2008

Achizitii publice. Lucrari de impadurire. Calificare contract. Termen de contestare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia nr. 692/RC/2008Articole Juridice

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Concediu fara plata pentru rezolvare situatii personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice. Art. 489 - 503 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Decizia CE ref. existenta unui acord anticoncurential este obligatorie pentru autoritatile publice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice
Sursa: EuroAvocatura.ro