din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1755 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

  Publicat: 25 Jul 2013       8724 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 24 iulie 2013

1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Politica Agricola Comuna (PAC) � common agricultural policy

(7) In cazul in care nu se poate adopta un aviz in conditiile prevazute la alin. (3) - (6), se vor transmite initiatorului punctele de vedere ale partilor prevazute la art. 11 alin. (2), exprimate in Plenul Consiliului Economic si Social.
(8) Avizul Consiliului Economic si Social sau punctele de vedere ale partilor se transmit in scris initiatorului actului normativ, sub semnatura presedintelui.

Art. 7
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 5, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii, conform prevederilor art.5 lit.a).

Art. 8
Consiliul Economic si Social stabileste relatii cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniile social si economic.

Art. 9
Consiliul Economic si Social analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea modului de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate .


Capitolul III - Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social


Sectiunea 1 - Structura Consiliului Economic si Social


Art. 10
Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurata de:
a) plen;
b) biroul executiv;
c) presedinte si vicepresedinti;
d) comisiile de specialitate permanente;
e) secretariat tehnic.

Sectiunea 2 - Plenul Consiliului Economic si Social


Art. 11
(1) Plenul Consiliului Economic si Social este constituit dintr-un numar de 45 de membri, incluzand presedintele si vicepresedintii.
(2) Desemnarea membrilor Plenului Consiliului Economic si Social se face dupa cum urmeaza:
a) 15 membri numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, constituind partea patronala;
b) 15 membri numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, constituind partea sindicala;
c) 15 membri reprezentand societatea civila, constituind partea societatii civile, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in conformitate cu prevederile art. 12, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizatiilor pentru protectia consumatorilor, comunitatii stiintifice si academice, organizatiilor de agricultori, organizatiilor de pensionari, organizatiilor comunitatilor locale, asociatiilor care reprezinta familia si persoanele cu dizabilitati si al altor organizatii neguvernamentale cu activitati in domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social.
(3) Fiecare confederatie sindicala si patronala reprezentativa la nivel national are de drept cate un loc in Plenul Consiliului Economic si Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile atat pentru partea sindicala cat si pentru partea patronala pana la concurenta numarului de 15 locuri se face prin consens iar in caz de dezacord, prin vot, in cadrul fiecarei parti, cu majoritate de trei patrimi din numarul total al confederatiilor.

Art. 12
Fiecare confederatie patronala si sindicala reprezentativa la nivel national, precum si fiecare organizatie a societatii civile, care detine unul sau mai multe locuri in Plenul Consiliului Economic si Social, nominalizeaza persoana sau persoanele, dupa caz, care urmeaza sa o reprezinte in cadrul Plenului Consiliului Economic si Social.

Art. 13
Pot dobandi calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic si Social persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt desemnate in scris de catre organizatiile reprezentate in Consiliul Economic si Social;
b) au capacitate deplina de exercitiu;
c) nu au antecedente penale;
d) nu au facut politie politica .

Art. 14
Afişează Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Consiliul Economic si Social    Legea 248/2013    Legea 62/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei