din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1184 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

  Publicat: 25 Jul 2013       8740 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 24 iulie 2013

Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.

(1) Mandatul Plenului Consiliului Economic si Social este de 4 ani.
(2) Mandatul membrilor Plenului Consiliului Economic si Social poate fi reinnoit.

Art. 15
(1) Organizatiile reprezentate vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate .
(2) Membrii numiti in Plenul Consiliului Economic si Social sunt validati individual, prin verificarea de catre secretariatul tehnic a indeplinirii de catre acestia a conditiilor prevazute la art. 13 si intocmirea unui raport de validare, prezentat Plenului in activitate spre adoptare prin vot.
(3) In cazul in care un membru numit nu indeplineste conditiile prevazute la art. 13, organizatia care l-a desemnat urmeaza sa faca o alta propunere.

Art. 16
(1) Plenul Consiliului Economic si Social se considera legal constituit la data validarii a cel putin 24 de membri, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata de cel putin 8 persoane .
(2) Pana la data constituirii noului Plen al Consiliului Economic si Social, Plenul anterior isi continua activitatea .

Art. 17
(1) Calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea mandatului;
b) in caz de deces;
c) in caz de demisie;
d) ca urmare a interzicerii, prin hotarare definitiva, a dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii;
e) in situatia in care, confederatia patronala, confederatia sindicala ori primul- ministru, care l-a numit, cere revocarea sa;
f) in cazul in care nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 13 lit. b);
g) in situatia in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a numit isi pierde calitatea de confederatie reprezentativa la nivel national.
(2) Procedura revocarii calitatii de membru al Plenului Consiliului Economic si Social se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
(3) Inlocuirea unui membru al Plenului Consiliului Economic si Social se face pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului Plenului.

Art. 18
(1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, in sesiuni ordinare la convocarea presedintelui.
(2) Plenul se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor.

Art. 19
(1) Dezbaterile in plen se desfasoara in prezenta a minimum 24 de membri . In cazul in care nu este indeplinita conditia de cvorum, iar convocarea a fost realizata regulamentar, membrii prezenti ai plenului formuleaza puncte de vedere care vor fi consemnate ca puncte de vedere ale partilor. Punctele de vedere ale partilor se adopta prin vot majoritar simplu de fiecare parte cu consemnarea observatiilor formulate de membrii partilor si se transmit initiatorului actului normativ conform prevederilor art. 6 alin. (7) si (8).
(2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.

Art. 20
Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza proiecte de acte normative;
b) alege, la propunerea partilor, presedintele;
c) valideaza cate un vicepresedinte propus de fiecare parte si pe membrii biroului executiv, de asemenea propusi cate unul de fiecare parte;
d) adopta regulamentul propriu de organizare si functionare;
e) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente;
f) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;
g) dezbate si adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;
h) numeste secretarul general al Consiliului Economic si Social.

Art. 21
(1) In exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 20 lit. c) - h), Plenul Consiliului Economic si Social adopta hotarari, prin consensul partilor.
(2) In cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor Plenului Consiliului Economic si Social prezenti.

Sectiunea 3 - Biroul executiv

Afişează Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Consiliul Economic si Social    Legea 248/2013    Legea 62/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei