din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1714 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

  Publicat: 25 Jul 2013       8725 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 24 iulie 2013

Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,

Art. 22
(1) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social este alcatuit din presedinte, cei trei vicepresedinti si cate un membru din fiecare parte desemnati conform prevederilor art. 20 lit. c).
(2) Functia de presedinte este asigurata prin rotatie de fiecare parte, pe durata mandatului Plenului.
(3) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social asigura conducerea in intervalul dintre sedintele Plenului.
(4) Atributiile si modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.

Sectiunea 4 - Presedintele si vicepresedintii


Art. 23
(1) Presedintele Consiliului Economic si Social este ales la propunerea partilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor Consiliului Economic si Social.
(2) Mandatul presedintelui Consiliului Economic si Social este valabil pe durata mandatului Plenului Consiliului Economic si Social.
(3) Revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. d) - g) se face de catre Plenul Consiliului Economic si Social cu votul a trei patrimi din numarul total al membrilor.
(4) Functia de presedinte al Consiliului Economic si Social este asimilata din punctul de vedere al indemnizarii celei de ministru, iar functia de vicepresedinte celei de secretar de stat .
(5) Presedintele Consiliului Economic si Social este ordonator principal de credite.

Art. 24
Presedintele Consiliului Economic si Social indeplineste urmatoarele atributii:
a) reprezinta Consiliul Economic si Social in fata Parlamentului, a Guvernului si a celorlalte autoritati publice, precum si in relatiile cu tertii in baza unui mandat aprobat de plenul Consiliului Economic si Social;
b) semneaza actele Consiliului Economic si Social;
c) angajeaza si, dupa caz, numeste, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic si Social;
d) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii sau hotararilor Plenului.

Art. 25
Atributiile vicepresedintilor Consiliului Economic si Social se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Sectiunea 5 - Comisiile de specialitate


Art. 26
(1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite si care propun Plenului masuri de solutionare a acestora.
(2) In cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative inaintate de initiatori si sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic si Social.
(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit prin rotatie de catre fiecare parte. Presedintele de comisie este ales in cazul fiecarei parti prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulament.
(4) Presedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urmeaza a fi dezbatute si le propune aprobarii prin vot membrilor comisiei.

Art. 27
(1) In structura Consiliului Economic si Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.
(2) Comisiile de specialitate permanente sunt urmatoarele:
a) Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate si mediu de afaceri;
b) Comisia pentru incluziune sociala si protectie sociala;
c) Comisia pentru relatiile de munca si politica salariala;
d) Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala si protectia mediului;
e) Comisia pentru educatie, cercetare, formare profesionala, sanatate si cultura;
f) Comisia pentru protectia consumatorului si concurenta loiala;
g) Comisia pentru cooperatie, profesii liberale si activitati independente;
h) Comisia pentru drepturi si libertati ale asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale;
i) Comisia pentru administratie publica si ordine publica.

Art. 28
Prin regulamentul propriu de organizare si functionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc in domenii specifice de activitate .
Afişează Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Consiliul Economic si Social    Legea 248/2013    Legea 62/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei