din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1697 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

  Publicat: 25 Jul 2013       8733 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 24 iulie 2013

O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Comitetul Economic si Social a fost creat prin Tratatul de constituire a Comunitatii Economice Europene din 1957 cu scopul de a reprezenta interesele diverselor grupuri economice si sociale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.


Art. 29
(1) Numarul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 5, repartizati conform acordului partilor.
(2) Pana la concurenta numarului de 5 membri ai fiecarei comisii, partile vor desemna ca membri in comisii experti in domeniul de activitate al acesteia. In acest caz, procedura de numire a expertilor se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.

Art. 30
Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.

Sectiunea 6 - Secretariatul tehnic


Art. 31
(1) In structura Consiliului Economic si Social functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ.
(2) In cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente si alte structuri functionale, conform structurii organizatorice aprobate de Plenul Consiliului Economic si Social.
(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic si Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic si Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atributiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
(4) Functia de secretar general este incompatibila cu calitatea de membru in Consiliul Economic si Social.
(5) Functia de secretar general este asimilata din punctul de vedere al salarizarii celei de secretar general din minister .


Capitolul IV - Alte dispozitii


Art. 32
Desemnarea membrilor in Comitetul Economic si Social European se face dupa cum urmeaza:
a) cate 5 membri desemnati prin consens sau, in caz de dezacord, prin vot majoritar simplu de catre fiecare parte reprezentata in Consiliul Economic si Social;
b) in cazul in care desemnarea nu se face cu cel putin 30 de zile inaintea termenului prevazut pentru nominalizarea reprezentantilor in Comitetul Economic si Social European, desemnarea va fi facuta de catre Guvern.

Art. 33
(1) Consiliul Economic si Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat .
(2) Pentru activitatea desfasurata, membrii Plenului Consiliului Economic si Social primesc o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.
(3) Proiectul bugetului Consiliului Economic si Social se aproba de catre Plenul Consiliului Economic si Social.
(4) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile curente si cheltuielile de capital;
b) indemnizatiile si contributiile sociale aferente pentru membrii Plenului Consiliului Economic si Social.
c) plata cotizatiilor anuale datorate organizatiilor internationale la care Consiliul Economic si Social este afiliat;
d) sumele necesare realizarii analizelor si studiilor prevazute in atributiile Consiliului Economic si Social la art. 5 lit. b);
e) sumele necesare platii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic si Social.
(5) Consiliul Economic si Social poate primi donatii si sponsorizari in conditiile legii.

Art. 34
Personalul Consiliului Economic si Social este contractual si are urmatoarea structura:
a) personalul de specialitate si tehnico-administrativ;
b) expertii comisiilor de specialitate permanente.

Art. 35
In cazul in care membrii Plenului Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara sau in strainatate, pot beneficia de drepturile de delegare prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, in limita bugetului si cu aprobarea Plenului Consiliului Economic si Social.

Art. 36
(1) Pentru elaborarea unor studii in domeniul economico-social stabilite de catre plen, Consiliul Economic si Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din invatamantul superior, cercetatori stiintifici, magistrati sau alti specialisti, in conditiile legii.
(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, in raport cu complexitatea si importanta lucrarii ce urmeaza sa fie elaborata, fara a putea depasi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul IA din cadrul Consiliului Economic si Social.
Afişează Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Consiliul Economic si Social    Legea 248/2013    Legea 62/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei