din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3544 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       135436 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Printre altele este vorba despre: � tortura si pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante, � detentia arbitrara si ilegala, � discriminarea in ceea ce priveste exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de Conventie,
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,

SUBSECTIUNEA 5: Modalitatile de primire in profesia de avocat
Articolul 33
(1) Dreptul de primire in profesie se obtine numai pe baza unui examen, cu exceptia cazului prevazut la art. 17 alin. (5) din Lege.
(2) Examenul de primire in profesie se organizeaza la nivel national de U.N.B.R., in mod obligatoriu cel putin o data pe an, si se desfasoara, in mod unitar, in centrele teritoriale ale Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, denumit in continuare I.N.P.P.A. Examenul va fi anuntat pe pagina web a U.N.B.R. cu cel putin 60 de zile inainte de data sustinerii acestuia.
(3) In vederea asigurarii caracterului unitar al examenului de primire in profesia de avocat, Consiliul U.N.B.R., cu luarea in considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., va stabili data examenului, tematica, bibliografia si metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. in considerarea numarului de candidati, a zonelor din care provine majoritatea acestora, precum si a eficientei organizarii examenului, Consiliul U.N.B.R. va stabili daca examenul va fi desfasurat in localitatea sediului central al I.N.P.P.A. si/sau, dupa caz, in unul ori mai multe centre teritoriale ale I.N.P.P.A. Examinarea se face la 5 materii de examen, din care cel putin la 3 materii examinarea se face in scris.
(4) Odata cu anuntarea datei examenului de primire in profesie si a locului/locurilor organizarii examenului, Consiliul U.N.B.R. va face publice, prin intermediul paginii web a U.N.B.R., tematica si bibliografia examenului.
(5) Comisia permanenta a U.N.B.R. desemneaza comisia nationala de examinare, ai carei membri vor fi, in majoritate, avocati cadre didactice universitare cu o vechime in profesia de avocat de cel putin 10 ani. Din randul membrilor comisiei nationale de examinare, Comisia permanenta a U.N.B.R. stabileste, cu luarea in considerare a propunerilor barourilor, componenta comisiei teritoriale/comisiilor teritoriale care este/sunt delegata/delegate la centrul/centrele teritorial/teritoriale de examen. De asemenea, Comisia permanenta a U.N.B.R. stabileste materiile la care se organizeaza probe scrise si orale si organizeaza activitatea de examen.
Articolul 34
Subiectele de examen la probele scrise se vor trage la sorti de comisia nationala de examinare, exclusiv dintre subiectele unice stabilite conform art. 33 alin. (3).
Articolul 35
Metodologia de examinare stabilita de U.N.B.R. va fi adusa la cunostinta celor interesati cu cel putin 30 de zile inainte de data examenului, prin afisare pe pagina web a U.N.B.R.
Articolul 36
(1) Pentru inscrierea la examen, candidatul va depune dosarul de inscriere la baroul in circumscriptia caruia doreste sa isi exercite activitatea, cu indeplinirea prevederilor prezentului statut . Dosarul de inscriere include cererea si actele prevazute la art. 15 si va fi depus in termenul prevazut la art. 17 alin. (1).
(2) Candidatul este obligat sa achite, odata cu depunerea dosarului de inscriere, o taxa de participare la examen, stabilita de Consiliul U.N.B.R., ce va fi afisata pe pagina web a U.N.B.R. Din taxa de participare la examen o cota va reveni baroului la care a fost depusa cererea de primire in profesie. Cota cuvenita baroului pentru operatiunile de inregistrare si verificare a cererilor depuse de candidati se stabileste prin hotarare a Consiliului U.N.B.R.
(3) Dosarele de inscriere ale candidatilor vor fi pastrate si arhivate de barourile la care au fost inregistrate cererile acestora de primire in profesie. Pentru candidatii cu privire la care a fost pronuntata, in conditiile prezentului statut, o hotarare favorabila privind cererea de primire in profesie, barourile vor transmite U.N.B.R., cu cel putin 10 zile inaintea datei anuntate a examenului national de primire in profesie, in vederea intocmirii listelor participantilor la examen, o copie a cererii de primire in profesie, insotita de o adresa prin care se confirma ca respectivii candidati intrunesc conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut in vederea primirii in profesie si de dovada achitarii taxei de participare. Cota din taxa de participare cuvenita barourilor va fi virata de U.N.B.R. in contul barourilor cel tarziu pana la data examenului, cu exceptia taxei incasate de la acei candidati ale caror cereri de primire in profesie au fost respinse, care va fi restituita acestora.
Articolul 37
(1) Dupa validarea examenului, Consiliul U.N.B.R. va dispune primirea in profesie a candidatilor admisi si va emite decizia de primire in profesie.
(2) Rezultatele examenului vor fi comunicate barourilor de catre Consiliul U.N.B.R.
Articolul 38
(1) Toate cazurile de primire in profesie cu scutire de examen sunt solutionate individual de catre consiliul baroului la care s-a depus cererea . Decizia de primire in profesie va fi comunicata si U.N.B.R.
(2) Decizia consiliului baroului poate fi atacata de catre solicitant sau de presedintele U.N.B.R., in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul U.N.B.R.
SUBSECTIUNEA 6: Interdictii
Articolul 39
(1) Avocatii fosti judecatori nu pot exercita profesia de avocat in fata instantelor unde au functionat timp de 5 ani de la incetarea functiei detinute. Prin instante in intelesul Legii se intelege judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curtile de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutionala, inclusiv instantele militare la care avocatii au functionat ca judecatori, indiferent de sectia la care au functionat.
(2) In cazul in care avocatul a functionat ca judecator la mai multe instante, interdictia opereaza pentru fiecare instanta si se calculeaza distinct de la data incetarii activitatii la instanta respectiva.
(3) Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, executorilor judecatoresti, grefierilor si personalului auxiliar al instantelor judecatoresti si al Curtii Constitutionale.
Articolul 40
(1) Avocatii fosti procurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la organul de urmarire penala la care si-au desfasurat activitatea timp de 5 ani de la incetarea functiei respective. Calculul duratei de interdictie se face conform art. 39 alin. (2).
(2) In cazul in care avocatul fost procuror sau cadru de politie a functionat si in calitate de judecator, interdictia priveste atat instantele, cat si organele de urmarire si de cercetare penala, durata fiind calculata in mod corespunzator.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica si personalului auxiliar al organelor de urmarire penala.
Articolul 41
(1) Interdictia exercitarii profesiei de avocat in cazurile prevazute de art. 21 din Lege priveste in integralitate instantele, parchetele de pe langa acestea, inclusiv Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, si organele de cercetare penala la care lucreaza sotul, ruda sau afinul avocatului pana la gradul al treilea inclusiv, indiferent de sectia, directia, serviciul sau biroul in care isi desfasoara activitatea .
(2) Interdictia exercitarii profesiei de avocat in situatiile stabilite de art. 21 alin. (1) si (2) din Lege nu se aplica formelor colective de exercitare a profesiei, respectiv cabinetului asociat, societatii civile sau societatii cu raspundere limitata, in care avocatul caruia i se aplica aceste interdictii este asociat sau angajat, cu conditia informarii de catre forma de exercitare a profesiei, in termen de cel mult 5 zile de la intervenirea situatiei respective, a baroului pe raza caruia aceasta isi are sediul profesional.
(3) Avocatului asociat al avocatului caruia i se aplica interdictiile prevazute la art. 21 din Lege si avocatului colaborator sau salarizat in cadrul profesiei care isi desfasoara activitatea intr-o forma de exercitare a profesiei in care lucreaza un avocat caruia i se aplica interdictiile prevazute la art. 21 din Lege le este interzis sa se foloseasca de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii in scopul eludarii acestor interdictii .
Articolul 42
Incalcarea de catre avocati a altor restrictii sau interdictii la care sunt supusi conform legilor speciale constituie abatere disciplinara grava.
Articolul 43
Avocatul care nu respecta prevederile art. 39-42 sau care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii in scopul eludarii interdictiilor prevazute de Lege sau de alte legi speciale savarseste abatere disciplinara grava. Consiliul baroului se poate sesiza si din oficiu cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 39-42.
SUBSECTIUNEA 7: Tabloul anual al avocatilor
Articolul 44
(1) Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, decanul supune aprobarii consiliului baroului tabloul avocatilor, alcatuit potrivit anexei nr. VI.
(2) Tabloul avocatilor va cuprinde:
a)numele si prenumele avocatilor definitivi si stagiari cu drept de exercitare a profesiei si sediul profesional al acestora;
b)cabinetele asociate, societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata, cu indicarea sediului acestora si a avocatilor care le compun;
c)restrangeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) si art. 21 din Lege, precum si ale art. 41 alin. (2) din prezentul statut;
d)mentiuni privind incetarea calitatii de avocat, potrivit prevederilor art. 26 alin. (7);
e)situatiile de intrerupere a activitatii profesionale a formelor de exercitare a profesiei;
f)alte mentiuni relevante.
(3) Avocatii straini vor fi mentionati intr-un tablou special, conform anexei nr. VIII. Separat se vor mentiona formele de exercitare a profesiei din care acestia fac parte, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) si (6) din Lege. Distinct sunt evidentiati avocatii straini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care sunt autorizati sa isi desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut intr-un stat membru, indicandu-se si daca acestia desfasoara activitati avocatiale cu caracter permanent pe teritoriul Romaniei si titlul profesional sub care isi desfasoara activitatea .
(4) In cazul avocatilor straini se va mentiona daca acestia sunt autorizati sa acorde consultanta juridica privind dreptul romanesc.
Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal � Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscalArticole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro