din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3479 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » H.G. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii

H.G. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii

  Publicat: 06 Nov 2015       8116 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 824 din 4 noiembrie 2015, Hotararea Guvernului nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati.

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
(protectia persoanelor cu handicap). Reunifica absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomica, fiziologica sau psihologica) a persoanei.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
(protectia persoanelor cu handicap). Reunifica absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomica, fiziologica sau psihologica) a persoanei.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


Art. 1


In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a)desfiintare - demolare, dezafectare sau dezmembrare totala, precum si orice alte lucrari asemenea, a unor elemente de constructie sau, dupa caz, a instalatiilor aferente acestora;


b)lucrari de modificare - lucrari definite in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


c)cladire ori spatiu amenajat in cladire cu destinatia de comert - baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine si supermagazine;


d)cladire ori spatiu amenajat in cladire cu destinatia de cultura - teatre, cinematografe, sali polivalente, sali de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participarii publicului;


e)cladire ori spatiu amenajat in cladire cu destinatia de turism - hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni;


f)nivel de stabilitate la incendiu/grad de rezistenta la foc este capacitatea globala a constructiei sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui incendiu standard.


Art. 2


(1)Dispunerea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, autorizate din punctul de vedere al securitatii la incendiu, cu aria desfasurata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura sau turism, se realizeaza in oricare dintre urmatoarele situatii:


a)depasirea cu mai mult de 10% a numarului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizatia de securitate la incendiu;


b)depasirea numarului de niveluri supraterane fata de valoarea de referinta admisa pentru cladirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc;


c)desfiintarea unei cai de evacuare atunci cand, potrivit reglementarilor tehnice specifice, se impun doua sau mai multe cai de evacuare, in concordanta cu valoarea de referinta;


d)reducerea prin elemente de constructie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinta a inaltimii/latimii cailor de evacuare, in conditiile in care deficienta nu poate fi inlaturata pe timpul controlului;


e)desfiintarea instalatiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului;


f)desfiintarea instalatiilor/sistemelor de desfumare ori a instalatiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.


(2)Valorile de referinta pentru criteriile prevazute la alin. (1) sunt cele cuprinse in documentatiile tehnice aferente autorizatiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene sau, dupa caz, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, denumite in continuare inspectorate pentru situatii de urgenta, raportate la cerintele reglementarilor tehnice indicate in documentatia ce a stat la baza obtinerii autorizatiei.


Art. 3


(1)Dispunerea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor care nu au autorizatie de securitate la incendiu, in conditiile legii, si care au aria desfasurata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura sau turism, se realizeaza in oricare din urmatoarele situatii:


a)depasirea numarului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci si restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinta;


b)depasirea numarului de niveluri supraterane fata de valoarea de referinta admisa pentru cladirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc;


c)neasigurarea numarului minim de cai pentru evacuare fata de valoarea de referinta;


d)reducerea prin elemente de constructie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinta a inaltimii/latimii cailor de evacuare, in conditiile in care deficienta nu poate fi inlaturata pe timpul controlului;


e)neechiparea cu instalatii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului, in concordanta cu valoarea de referinta;


f)neechiparea cu instalatii/sisteme de desfumare ori instalatii de iluminat de securitate pentru evacuare, in concordanta cu valoarea de referinta;


g)categorii de constructii sau amenajari la care nu au fost identificate data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrarilor de constructii sau momentul punerii in functiune.


(2)Valorile de referinta pentru criteriile prevazute la alin. (1) lit. a)-f) sunt cele cuprinse in reglementarile tehnice specifice in vigoare la data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrarilor de constructii sau la momentul punerii in functiune.


(3)La solicitarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, autoritatile competente in emiterea autorizatiilor de construire sunt obligate sa puna la dispozitie documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele si informatiile privind elementele de identificare ale constructiei, data si numarul autorizatiei, denumirea lucrarilor executate, precum si data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a constructiilor.


Art. 4


Constatarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si art. 3 alin. (1) lit. a) se face de catre personalul inspectoratelor pentru situatii de urgenta, cu sprijinul, dupa caz, al personalului desemnat din cadrul Politiei Romane sau Jandarmeriei Romane.


Art. 5


(1)Oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se realizeaza pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.


(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a), masura complementara de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se dispune pentru o perioada de 60 de zile calendaristice de la data comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Afişează H.G. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Hotarare Guvern    Legea nr. 50/1991    autorizatie securitate incendiu    incalcarea cerintei de securitate    Monitorul Oficial

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Legea nr. 50/1991. Obligarea de catre instanta la emiterea certificatului de urbanism
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 554 din 17.02.2010

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 50/1991
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 50/1991. Instanta competenta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Anularea autorizatiei de construire in ce priveste lucrarile de mansardare a unui bloc prin construirea de noi apartamente la mansarda
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau sectia comerciala si contencios administrativ , Decizia nr.59/21.01.2010Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim