din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2298 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 50/1991. Instanta competenta

Actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 50/1991. Instanta competenta

  Publicat: 02 Dec 2010       6103 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Instanta de contencios administrativ este competenta potrivit art. 8 alin. (2) si art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, sa solutioneze numai acele litigii legate de contractele administrative, respectiv a acelor contracte care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica sau a altor categorii de contracte administrative reglementate expres prin legi speciale.

Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Puterile publice existente in stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,


Cererea avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, vizand un teren apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, nu se incadreaza in sfera de reglementare a art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, fiind astfel in competenta de solutionare a judecatoriei, ca instanta de drept comun.Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Sector 3 Bucuresti - Sectia Civila sub nr. 2894/301/2009 reclamantul Municipiul Bucuresti, prin Primarul General a chemat in judecata pe paratii TN si TP solicitand obligarea acestuia sa incheie contract de concesiune pentru terenul de 13,3 mp aferent apartamentului nr.108 din blocul K4, Bulevardul Unirii nr. 64 sector 3.


Prin sentinta civila nr.4377/10.04.2009 a fost admisa exceptia de necompetenta materiala si declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, retinandu-se, ca in speta sunt incidente dispozitiile art.66 alin.3 din OUG nr.56/2006, care reglementeaza regimul concesiunilor si care face trimitere la Legea nr.554/2004 si in raport de principiul disponibilitatii, astfel incat litigiul este de competenta instantelor de contencios administrativ.


Prin sentinta civila nr.2406 din data de 23.06.2009 pronuntata in dosarul nr. 22781/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a admis exceptia de necompetenta materiala si declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.


De asemenea, s-a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a fost inaintata cauza Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal in vederea solutionarii conflictului de competenta .


Prin sentinta nr. 91/6 octombrie 2009, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, retinand ca in raport de obiectul actiunii, respectiv obligarea paratului sa incheie contractul de concesiune pentru teren proprietate publica a orasului si de prevederile art. 66 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor, competenta de solutionare a actiunii revine sectiei de contencios administrativ a tribunalului in a carui raza de jurisdictie se afla sediul concedentului.


Impotriva acestei sentinte au declarat recurs TN si TP, aratand ca in mai multe cauze de aceeasi natura Curtea de Apel a stabilit competenta de solutionare la Judecatoria Sector 3 Bucuresti, terenul nefiind proprietate publica sau privata a Primariei sau a statului, depunand in acest sens mai multe sentinte pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti.


Recursul este fondat.


Obiectul actiunii l-a constituit obligarea paratilor sa incheie contractul de concesiune pentru terenul in suprafata de 13,3 mp aferent unui apartament situat in Bucuresti, sector 3.


Legislatia aplicabila cauzei:


Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. 1 lit. c) `` act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ;


Art. 8 a�� Obiectul actiunii judiciare; alin. (2) ``Instanta de contencios administrativ este competenta sa solutioneze litigiile care apar in fazele premergatoare incheierii unui contract administrativ, precum si orice litigii legate de incheierea, modificarea, interpretarea, executarea si incetarea contractului administrativa��.


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006, art. 66: ``(1) Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare;(2) Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui jurisdictie se afla sediul concedentuluia��.


Legea nr. 50/1991 art. 40 alin. 2: ``O data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, in situatia celor realizate in cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobandeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialea��.


Din examinarea legislatiei aplicabile, respectiv art. 40 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 rezulta ca terenul aferent constructiilor cu mai multe apartamente apartine domeniului privat al Statului sau al unitatilor administrativ teritoriale.


Instanta de contencios administrativ este competenta, potrivit art. 8 alin. 2 si art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, sa solutioneze numai acele litigii legate de contractele administrative, respectiv a acelor contracte care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica sau a altor categorii de contracte administrative reglementate expres prin legi speciale.


In speta, cererea avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune vizeaza un teren proprietate privata, astfel incat nu se incadreaza in sfera de reglementare a art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004.


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 la care face referire Curtea de Apel reglementeaza concesionarea bunurilor proprietate publica a Statului sau unitatilor administrativ a�� teritoriale.


Asa cum s-a aratat mai sus in baza art. 40 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, terenurile pe care sunt edificate constructii cu mai multe apartamente apartin domeniului privat, nefiind facuta dovada contrara ca terenul in litigiu este proprietatea publica a municipiului Bucuresti.


In raport de situatia de fapt existenta in cauza si prevederile legale aplicabile, solutionarea litigiului apartine Judecatoriei, ca instanta cu plenitudine de competenta in materie civila, si nu instantei de contencios administrativ, care judeca numai acele cauze date de legiuitor expres in competenta acesteia.


Avand in vedere considerentele expuse, recursul a fost admis, sentinta atacata a fost casata, competenta de solutionare a cauzei fiind stabilita in favoarea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti a�� Sectia civila.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010


Citeşte mai multe despre:    Legea 554/2004    Refuz nejustificat    Emitere act administrativ    Act administrativ    Autorizatie deconstruire    Legea 50/1991
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Tutela administrativa. Termen de decadere. Actiune impotriva hotararii consiliului local de aprobare a modificarii regimului de inaltime a constructiilor aprobat prin PUG
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 199/09.03.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Suspendarea ordinului de destituire din functie. Cercetarea disciplinara a functionarului public pe perioada starii de urgenta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 675 din 15.07.2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Decizia CCR nr. 335/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Exceptia de nelegalitate a actului administrativ cu caracter individual poate fi invocata direct in recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016Articole Juridice

Reglementarea administratiei publice, centrale si locale, in Noul Cod Administrativ (II)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Anuntul privind concursul pentru ocuparea unei functii publice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Admisibilitatea actiunii in anulare a Certificatului de Urbanism
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea-corectia ajustarilor-regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Sursa: EuroAvocatura.ro