din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii

Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii

  Publicat: 18 Dec 2015       330895 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, Actualizata 2016

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Varietate de gaj reglementata prin Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, avand ca obiect o suma de bani care este egala cu minimum un salariu sau, dupa caz, castig lunar, si maximum trei salarii sau castigul mediu pe trei luni.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

CAPITOLUL 1: Dispozitii generale
Art. 1
Gestionar, in intelesul prezentei legi, este acel angajat al unei persoane juridice prevazute la art. 176 din Codul penal care are ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a acesteia.
Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc functiile prin a caror ocupare angajatul dobindeste, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar.
Aceste functii sint denumite, in cuprinsul prezentei legi, functii de gestionari.
Art. 2
Sint considerate bunuri, in sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.
CAPITOLUL 2: Conditii privind angajarea gestionarilor
Art. 3
Poate fi gestionar cel care a implinit virsta de 21 ani, a absolvit scoala generala sau o scoala echivalenta si are cunostintele necesare pentru a indeplini aceasta functie.
In functie de complexitatea gestiunilor, de natura si valoarea bunurilor si cunostintelor ce le implica gestionarea lor, ministerele si celelalte organe centrale stabilesc :
a)categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sa fi absolvit liceul ori o scoala profesionala in specialitatea corespunzatoare gestiunii sau o scoala echivalenta si sa aiba un anumit stagiu in munca de gestionar ;
b)categoriile de gestiuni pentru care functia de gestionar poate fi indeplinita si de cel care a implinit virsta de 18 ani.
Art. 4
(1)Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru savarsirea vreuneia dintre urmatoarele infractiuni:
a)infractiuni intentionate contra patrimoniului;
b)infractiuni de coruptie si de serviciu;
c)infractiuni de fals;
d)infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata;
f)infractiunile prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare;
g)infractiunile prevazute de prezenta lege.
(2)Nu poate fi angajat sau trecut in functia de gestionar cel impotriva caruia a fost pusa in miscare actiunea penala pentru savarsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute la alin. 1.
(3)Punerea in miscare a actiunii penale pentru una dintre infractiunile prevazute la alin. 1 atrage suspendarea calitatii de gestionar.
Art. 5
Organizatiile socialiste sint obligate sa ceara organelor militiei relatii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeaza sa fie angajati sau trecuti in functii de gestionari.
Organele militiei sint obligate sa comunice aceste relatii in termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.
Art. 6
Cel ce urmeaza a fi angajat sau trecut in functia de gestionar va prezenta o dovada eliberata de organizatia socialista in care a fost anterior incadrat, din care sa rezulte daca a produs pagube avutului obstesc, natura acestora si daca ele au fost acoperite. Aceasta dovada poate fi ceruta de la ultimul loc de munca si de organizatia socialista care ar urma sa faca angajarea sau trecerea in functia de gestionar.
Organizatiile socialiste sint obligate sa elibereze sau, dupa caz, sa comunice dovada prevazuta in alineatul 1, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.
In raport cu cele aratate in dovada, conducatorul organizatiei socialiste va hotari asupra angajarii sau trecerii in functia de gestionar.
Art. 7
In cazul in care gestiunea este incredintata mai multe persoane, angajarea sau trecerea in functia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalti gestionari.
Angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia.
Art. 8
Angajatii sezonieri sau temporari pot fi gestionari, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege.
Art. 9
Conducatorii organizatiilor socialiste, angajatii cu atributii de control financiar, precum si contabilii, cu exceptia acelora care sint incadrati in unitati mici determinate de ministere si celelalte organe centrale, nu pot face operatii de primire, pastrare si eliberare de bunuri .
CAPITOLUL 3: Garantii
Art. 10
Gestionarul are obligatia de a constitui o garantie in numerar .
Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc, in functie de natura si valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice si conditiile in care este obligatorie si constituirea unor garantii suplimentare, constind din :
a)afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinta indelungata, proprietate a gestionarului sau a unor terti, pentru garantarea fata de organizatia socialista, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar ;
b)obligatii asumate de terti fata de organizatia socialista de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o suma determinata.
Garantia suplimentara prevazuta la alineatul precedent poate fi constituita si in numerar .
Ministerele si celelalte organe centrale pot extinde, in functie de natura si valoarea bunurilor, obligatia de a constitui garantii in conditiile prezentului capitol si asupra altor categorii de angajati care minuiesc bunuri, cu exceptia celor ce primesc bunuri spre a le folosi in indeplinirea atributiilor de serviciu .
Nu este obligat sa constituie garantie cel care inlocuieste temporar un gestionar sau cel caruia i se incredinteaza o gestiune pe o perioada de cel mult 60 zile pina la numirea unui gestionar.
Art. 11
Constituirea garantiei se face prin contract incheiat in scris.

Afişează Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 22/1969    Legea 22/1969 actualizata    Legea 22/1969 actualizata 2016    Gestionar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciul cauzat prin lipsuri in gestiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de munca, Sentinta civila nr. 424 din 06.02.2012

Lipsa in gestiune. Lipsa fisei postului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor - Hotarare nr. 2456/CA/2011 din data 12.10.2011

Lipsa in gestiune. Incalcarea atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului. Contracte de imprumut intocmite fictiv
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 125 din data 14.01.2011Articole Juridice

Contract individual de munca (Model 2018) | PDF si Word
Sursa: MCP Cabinet avocati