din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2106 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

  Publicat: 18 Dec 2015       56984 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
LEGEA nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Fond constituit in baza unor prevederi legale din profitul obtinut de catre agentii economici in scopul capitalizarii unei parti din acest profit.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Actualizata prin Legea 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare (M.Of. 800 din 28-oct-2015) si Legea 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor (M.Of. 550 din 24-iul-2015)

CAPITOLUL I: Obiectul legii, intelesul unor termeni si categorii de asigurare
Art. 1
Prezenta lege reglementeaza: organizarea si functionarea societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite in continuare asiguratori, respectiv reasiguratori, precum si a intermediarilor in asigurari, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, supravegherea asiguratorilor si reasiguratorilor care desfasoara activitatea in sau din Romania, supravegherea activitatii intermediarilor in asigurari si reasigurari, precum si a altor activitati in legatura cu acestea.
Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
(A) Definitii comune
1. activitatea de asigurare - activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata;
3. asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate;
4. asigurat - persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul;
5. asigurator - persoana juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine;
7. catastrofa - un eveniment sau o serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp;
8. coasigurare - operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta;
9. fond de rezerva liber varsat - totalul sumelor cu care membrii societatii mutuale au contribuit la fondurile acesteia;
10. actionar semnificativ - orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice ori juridice, exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social al unui asigurator/reasigurator ori ii confera acesteia cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare in care are pozitia semnificativa, dupa caz;
11. persoane semnificative - membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executiva, actuarul, conducatorii activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanele desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, dupa caz, precum si conducerea executiva a intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari si membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii.
111. conducerea executiva a asiguratorului/reasiguratorului - persoanele fizice, cel putin doua, dintre care una, potrivit actelor constitutive si/sau hotararilor organelor statutare ale asiguratorului sau reasiguratorului, este inlocuitoarea de drept a persoanei imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica, precum si investite cu competenta de a angaja raspunderea asiguratorului sau reasiguratorului; nu intra in aceasta categorie persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul asiguratorului sau reasiguratorului, precum si cele care conduc sucursale sau alte sedii secundare. In cazul sucursalelor asiguratorilor sau reasiguratorilor din statele membre, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire, conducerea executiva este reprezentata de persoanele imputernicite de acestia sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania asiguratorul sau reasiguratorul;
112. conducerea executiva a intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari - persoana sau, in cazul intermediarilor care au forma juridica de societate pe actiuni, persoanele fizice, cel putin doua, dintre care una, potrivit actelor constitutive si/sau hotararilor organelor statutare ale intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari, este inlocuitoarea de drept a persoanei imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica, precum si investite cu competenta de a angaja raspunderea intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari; nu intra in aceasta categorie persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari, a sucursalelor si a altor sedii secundare. In cazul sucursalelor intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari din statele membre, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire, conducerea executiva este reprezentata de persoana/persoanele imputernicite de acestia sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari;
12. portofoliu de asigurari - totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator;
13. prime brute subscrise - primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in exercitiul financiar, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;
14. prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare;
15. prime brute incasate - totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;
16. prime nete incasate - primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare;
17. reasigurare - operatiunea care consta in preluarea riscurilor cedate de un asigurator/reasigurator;
18. retinere proprie - partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii;
19. societate mutuala de asigurari - persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori.
20. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European;
21. autoritati competente - autoritatile nationale care, prin lege sau alte reglementari, sunt abilitate sa supravegheze piata asigurarilor;
22. stat tert - stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
24. suport durabil - orice mijloc care permite clientului sa stocheze informatia adresata lui, intr-o modalitate accesibila pentru utilizari viitoare, intr-o perioada de timp corespunzatoare scopului pentru care a fost furnizata informatia si care permite reproducerea exacta a acesteia de pe dischete, CD-ROM, DVD, unitatile centrale ale computerelor pe care posta electronica este stocata, cu exceptia site-urilor Internet, care nu indeplinesc criteriile de stocare si reproducere a informatiei.
(B) Definitii pentru asigurari si reasigurari
25. stat membru gazda - statul membru, altul decat statul de origine, in care asiguratorul sau reasiguratorul isi desfasoara activitatea;
26. stat membru de origine - statul membru in care este situat sediul social al asiguratorului sau al reasiguratorului;
27. asigurator dintr-un stat tert - asigurator al carui sediu real se afla in afara Uniunii Europene, ale carui filiale deschise in cadrul Uniunii Europene functioneaza pe baza unei autorizatii de la autoritatea competenta a statului membru gazda. Prin sediu real se intelege centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, chiar daca hotararile organelor respective sunt adoptate potrivit dispozitiilor transmise de actionari sau asociati din alte state;
28. societate-mama - persoana juridica aflata fata de o entitate cu personalitate juridica, denumita in continuare filiala, in una dintre urmatoarele situatii:
a) detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot dintr-o filiala;
b) are dreptul sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor unei filiale si este in acelasi timp actionar sau asociat al acelei filiale;
c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei filiale la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu persoana juridica respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acelei persoane juridice, in situatia in care legislatia care guverneaza statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;
d) este actionar sau asociat al unei filiale si in ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei;
e) este actionar sau asociat al unei filiale si controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot in acea filiala, precum si orice entitate care, in opinia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, exercita o influenta dominanta asupra unei alte entitati;
29. sucursala - agentia ori sucursala unui asigurator sau reasigurator. Orice prezenta permanenta a unui asigurator sau reasigurator pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie tratata ca o agentie ori sucursala, chiar daca prezenta nu ia forma unei agentii sau sucursale, dar consista, in principal, intr-o reprezentanta condusa de personalul acelei entitati ori de o persoana independenta care are un mandat permanent de a actiona in numele si pentru acea entitate;
30. interes de participare - drepturi in capitalul social al altor societati comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste societati, sunt destinate sa contribuie la activitatea societatii comerciale. Detinerea unei parti din capitalul social al unei alte societati comerciale se presupune ca reprezinta un interes de participare atunci cand depaseste un procentaj de 20%;
31. participatie - detinerea directa sau prin control a cel putin 20 % din drepturile de vot ori din capitalul unei societati;
32. societate participativa - o entitate care este fie o societate-mama, fie alta societate care detine o participatie, fie o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:
a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una sau mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate ori in temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutul acelor entitati; sau
b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de administratie, conducerea executiva ori in consiliul de supraveghere ale entitatii in cauza si ale uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;
33. societate afiliata - o filiala sau o alta societate in care se detine o participatie ori o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:
a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una ori mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate sau in temeiul unor prevederi din actele constitutive ori din statutul acelor entitati; sau
b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de supraveghere a entitatii in cauza si a uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;

Afişează Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2000    Legea 32/2000 actualizata 2016    Legea asigurarilor actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de mandat. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2060 din 5 iunie 2014

Contract de transport international. Avarii produse in timpul transportului. Despagubiri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.299 din data 29.06.2011

Plata suma reprezentand zile de concediu neefectuate. Plata salariu compensatoriu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.954 din data 14.03.2011

Accident rutier. Contract de asigurare
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009

Contract de asigurare. Exceptia necompetentei teritoriale
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1801 din data 01.11.2011

Accident de circulatie. Plata despagubiri civile
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3148 din data 07.12.2011

Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BUCURESTI � SECTIA I PENALA, DECIZIA NR. 1168/R DIN 19. 08. 2010, DEFINITIVA

Accident. Actiunea in regres a asiguratorului impotriva vinovatului este de natura comerciala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie