din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1801 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       24343 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Termen din limba germana
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

TITLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic aplicabil operatiunilor de piata avand ca obiect instrumente financiare admise sau care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare sau pe un sistem organizat de tranzactionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., precum si emitentilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare si operatiunilor privind abuzul pe piata .

(2) Prezenta lege se aplica activitatilor emitentilor si operatiunilor prevazute la alin. (1), desfasurate pe teritoriul Romaniei, precum si unor situatii expres prevazute in cuprinsul prezentei legi si al reglementarilor emise in aplicarea acesteia, in care activitatile si operatiunile prevazute la alin. (1) se desfasoara pe teritoriul altui stat .

(3) A.S.F. este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica instrumentelor

pietei monetare si valutare care sunt reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, denumita in continuare B.N.R., titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare precum si

instrumentelor financiare derivate avand ca activ suport astfel de instrumente, rata dobanzii sau cursul de schimb, cu respectarea prevederilor art. 109-112.

(5) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul administrarii datoriei publice, incluzand operatiunile de contractare a datoriei publice si de administrare a riscurilor aferente portofoliului de datorie, in care sunt implicate M.F.P., B.N.R., ministerele de finante, agentiile de administrare a datoriei publice si bancile centrale ale statelor membre si alte entitati nationale din statele membre, cu functii similare acestora si alte entitati nationale din statele membre, precum si alte entitati publice.

Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. actionar - orice persoana fizica sau entitate legala care se supune dreptului public sau privat, care detine, direct sau indirect:

a) actiuni ale emitentului, in nume propriu si pe seama sa;

b) actiuni ale emitentului, in nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entitati legale;

c) certificate de depozit reprezentand valori mobiliare, caz in care titularul certificatului de depozit este considerat detinatorul actiunilor reprezentate de certificat;

2. actionar semnificativ- persoana sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o partidpatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot;

3. acord formal - o conventie obligatorie incheiata in temeiul legislatiei aplicabile;

4. cale electronica - mijloacele electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitala, stocare si transmitere a datelor prin cablu, unde radio, tehnologie optica sau orice alt mijloc electromagnetic;

5. certificat de emisii - un certificat de emisii de gaze cu efect de sera astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. contract spot pe marfuri - un contract astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014;

7. entitate legala - persoana juridica, precum si orice entitate fara personalitate juridica, inregistrata conform legii;

8. ESMA -Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete, instituita prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;

9. filiala - societate controlata de o societate mama, inclusiv orice filiala a societatii-mama care le conduce;

10. firma de investitii - orice persoana juridica al carei obiect principal de activitate consta in furnizarea unuia sau mai multor servicii de investitii in beneficiul unor terte parti si/sau in exercitarea uneia sau mai multor activitati de investitii cu titlu profesional, inclusiv o societate de servicii de investitii financiara autorizata de A.S.F.;

11. formator de piata - o persoana care este disponibila in mod continuu pe pietele financiare pentru a tranzactiona pe cont propriu vanzand si cumparand instrumente financiare prin angajarea capitalurilor proprii, la preturi fixate de aceasta;

12. grup - o societate-mama si toate filialele acesteia;

13. indice de referinta - orice valoare de referinta astfel cum este prevazuta la art. 3 alin. (1) pct. 29 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;

14. informatie reglementata - orice informatie pe care emitentul sau orice alta persoana care a solicitat, fara consimtamantul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, este obligat/obligata sa o comunice in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acesteia;

15. informatii esentiale - informatii fundamentale si structurate in mod corespunzator care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite sa inteleaga natura si riscurile aferente emitentului, garantului si valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si, fara a aduce atingere prevederilor art. 17 alin. (4) lit b), sa decida care sunt ofertele de valori mobiliare pe care sa le ia in considerare. Cu privire la oferta si la valorile mobiliare in cauza, informatiile esentiale includ urmatoarele elemente:

a) o scurta descriere a riscurilor asociate emitentului si eventualilor garanti si a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele si situatia financiara;

b) o descriere succinta a riscurilor asociate si a caracteristicilor esentiale ale investitiei in valorile mobiliare in cauza, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;

c) conditiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;

d) detalii privind admiterea la tranzactionare;

e) motive ale ofertei si destinatia prevazuta a veniturilor rezultate in urma ofertei;

16. institutie de credit - entitate definita conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

17. instrumente financiare:

a) valori mobiliare;

b) instrumente ale pietei monetare;

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

d) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii, certificate de emisii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;

e) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti, altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere;

f) optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata, in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau unui sistem organizat de tranzactionare, cu exceptia produselor energetice angro tranzactionate pe un sistem organizat de tranzactionare care trebuie decontate fizic;

g) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor prevazute la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferente;

j) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti, altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere, precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata, pe un sistem organizat de tranzactionare sau pe un sistem multilateral de tranzactionare;

k) certificatele de emisii astfel cum sunt definite la pct. 5;

18. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 17 lit. d)-j);

19. instrumente ale pietei monetare - categoriile de instrumente care se tranzactioneaza in mod obisnuit pe piata monetara, precum certificatele de trezorerie, certificatele de depozit si efectele de comert, cu exceptia instrumentelor de plata;

20. intermediari- societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de B.N.R., in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii;

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate � mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro