din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1581 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat

Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat

  Publicat: 17 Apr 2019       2027 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 289 din 16.04.2019 a fost publicata Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat, din 01.04.2019.

A fost promulgat la 11.09.1865
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Urma lasata prin presare pe o suprafata.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865

Articolul 1
(1) Prezenta metodologie stabileste procedura de nominalizare a ocolului silvic in scopul asigurarii serviciilor silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice.
(2) Pentru asigurarea serviciilor silvice ale fondului forestier de maximum 30 ha de pe raza administrativ-teritoriala a unei comune, a unui oras sau municipiu se nominalizeaza unul sau mai multe ocoale silvice, astfel cum sunt prevazute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Nominalizarea ocolului silvic care asigura serviciile silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice se face cu respectarea principiului teritorialitatii.
(2) Ocoalele silvice nominalizate potrivit alin. (1) pot efectua prestatii silvice in vegetatia forestiera din afara fondului forestier, la cererea proprietarului, in conformitate cu prevederile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru suprafetele de vegetatie forestiera din afara fondului forestier aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care au constituit un ocol silvic de regim, ocolul silvic respectiv se considera nominalizat.

Articolul 3
(1) In vederea nominalizarii, garzile forestiere convoaca ocoalele silvice care administreaza sau au incheiate contracte de servicii silvice sau care detin suprafetele de fond forestier pe raza unei unitati administrativ-teritoriale.
(2) Pentru suprafetele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care exista incheiate contracte de administrare/servicii silvice valabile la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii sau care au fost luate in calcul la constituirea unui ocol silvic, ocolul silvic care asigura administrarea/prestarile de servicii silvice respective se considera ocol silvic nominalizat.
(3) Pentru suprafetele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care nu exista contracte de administrare/servicii silvice, nominalizarea ocolului/ocoalelor silvice se face in baza urmatoarelor criterii:
a) existenta unui acord intre ocoalele silvice cu privire la asigurarea administrarii sau a serviciilor silvice pentru intreg fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, aflat pe raza administrativa a unei comune, a unui oras sau municipiu;
b) numarul cel mai mare de contracte de administrare/servicii silvice incheiate cu detinatorii de suprafete de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice dintr-un/dintr-o bazin/bazinet/trup de padure/sat/unitate administrativ-teritoriala, la nivelul unui ocol silvic;
c) suprafata cea mai mare de fond forestier rezultata din insumarea suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice dintr-un/dintr-o bazin/bazinet/sat/unitate administrativ-teritoriala, pentru care se asigura administrarea/serviciile silvice de catre un ocol silvic; la nivelul unui trup de padure se nominalizeaza un singur ocol silvic;
d) distanta dintre limita suprafetei de fond forestier careia trebuie sa i se asigure administrarea sau serviciile silvice si limita suprafetei fondului forestier pentru care ocolul silvic asigura in prezent administrarea/serviciile silvice.
(4) In situatia in care dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (3) nu a fost nominalizat niciun ocol silvic, garda forestiera va nominaliza pentru suprafata respectiva ocolul silvic care a predat terenul forestier cu ocazia punerii in posesie.
(5) La nominalizarea ocolului silvic/ocoalelor silvice se iau in considerare criteriile in ordinea prevazuta la alin. (3).
(6) Nominalizarea ocoalelor silvice se face prin decizie a conducatorului garzii forestiere, la nivel de bazin/bazinet/trup de padure/sat/unitate administrativ-teritoriala, la solicitarea detinatorului sau ca urmare a analizei facute la nivelul garzii forestiere.
(7) In situatia in care dupa parcurgerea etapelor prevazute la alin. (3) si (4) niciun ocol silvic nu a putut sa fie nominalizat, garda forestiera stabileste ocolul silvic nominalizat.
(8) Suprafetele predate prin protocol de predare-primire catre comisiile locale, pentru care a fost operata scoaterea lor din amenajamentele silvice, iar predarea efectiva nu a fost facuta catre proprietari, vor fi preluate in fondul forestier national de catre ocolul silvic de stat care a predat aceste suprafete sau de catre ocolul silvic de stat desemnat de administratorii fondului forestier proprietate publica a statului ori de unitatile din structura acestuia.
(9) Proprietarii de fond forestier pot solicita contra cost asigurarea serviciilor silvice unui ocol silvic, altul decat cel nominalizat, cu respectarea principiului teritorialitatii, prevazut de art. 16 alin. (1) - (3) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie realizarea lucrarilor tehnice silvice se face contra cost, pe baza de contract .

Articolul 4
Modelul deciziei de nominalizare a ocolului silvic/ocoalelor silvice care asigura serviciile silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

Articolul 5
(1) Deciziile de nominalizare prevazute de prezenta metodologie se emit in termen de maximum 45 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Deciziile de nominalizare a ocoalelor silvice in vederea preluarii in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, emise anterior intrarii in vigoare a prezentei metodologii, raman valabile pana la data emiterii deciziilor de nominalizare in conditiile prezentei metodologii.
(3) Prin decizia de nominalizare se acorda si dreptul ocolului silvic nominalizat sa utilizeze dispozitivele speciale de marcat cu amprenta pentagonala pentru executarea controlului de fond/evaluare a pagubelor si marcarea cioatelor provenite de la taierile ilegale de arbori.
(4) Notificarile de preluare in paza comunicate pana la data intrarii in vigoare a noilor decizii de nominalizare se vor aplica daca respecta nominalizarea facuta in baza prezentei metodologii.

ANEXA
la metodologie
- model -
Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura
. . . . . . . . . .
Structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura . . . . . . . . . .
DECIZIE
de nominalizare a ocolului/ocoalelor silvic/silvice care asigura serviciile silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Avand in vedere:
- Adresa . . . . . . . . . ., inregistrata la Garda Forestiera . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . .;
- Protocolul nr. . . . . . . . . . ., incheiat intre . . . . . . . . . . si . . . . . . . . . .;
- Protocolul nr. . . . . . . . . . ., incheiat intre . . . . . . . . . . si . . . . . . . . . .;
- Protocolul nr. . . . . . . . . . ., incheiat intre . . . . . . . . . . si . . . . . . . . . .,
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2018, si ale Ordinului ministrului apelor si padurilor nr. 530/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat si a Procedurii de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice,
in temeiul art. 16 alin. (4), (5) si (10), art. 68 alin. (3) si art. 97 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 7 alin. (3) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea si functionarea Garzilor forestiere, cu modificarile ulterioare,
inspectorul-sef al Garzii forestiere . . . . . . . . . . emite urmatoarea decizie:
Articolul 1
(1) Se nominalizeaza Ocolul Silvic . . . . . . . . . . pentru asigurarea serviciilor silvice ale suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . ., amplasate in:
a) bazinul . . . . . . . . . .;
b) bazinetul . . . . . . . . . .;

Afişează Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ocol silvic nominalizat    Codul silvic    Fond forestier    Legea 46/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 51/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutI.alitate a unor dispozitii din Codul Silvic
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Bugetul persoanei juridice de drept public nu stabileste in concret ce sporuri se acorda sau nu, astfel ca nementionarea sporului nu echivaleaza cu neacordarea sa
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 202/2017, in sedinta publica din 07.03.2017

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Codul silvic. Obligatia acordarii sporului de risc de 25%
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 10/2017, in sedinta publica din data de 09 ianuarie 2017

Recurs. Motive invocate numai pe latura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti � decizia penala nr.389/R din 1 iulie 2008Articole Juridice

Masurile simplificare pentru taxarea anumitor operatiuni
Sursa: EuroAvocatura.ro