din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2236 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Codul silvic. Obligatia acordarii sporului de risc de 25%

Codul silvic. Obligatia acordarii sporului de risc de 25%

  Publicat: 20 Jan 2019       1846 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin cererea inregistrata la data de 03.10.2016 pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.x, reclamantul B_ S_ a chemat in judecata parata R__ nationala a P_ R__ - Directia S_ Prahova, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza pentru perioada 29.06.x15, suma care sa fie actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, in baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc in salariu) si la plata diferentelor rezultate in raport cu ajutorul financiar deja incasat de reclamant.

Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei in functia de padurar in cadrul D.S.Prahova - pana la data de 29.06.2015, cand i s-a desfacut contractul de munca, urmare a pensionarii. A mentionat ca in conformitate cu art. 127 alin. 5 din Legea nr. 46/19.03.2008 privind Codul silvic "personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund de silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, ale ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_, beneficiaza de un spor de risc de 25% din salariul de baza ", iar in conformitate cu art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca incheiat in anul 2013 se reglementeaza acordarea uni ajutor financiar, ajutor financiar ce urmeaza a fi recalculat prin includerea in salariul de baza a acestui sop de risc . Totodata, reclamantul a mentionat ca a depus cererea de acordare a acestor sume de bani, insa parata nu a raspuns solicitarilor sale, motiv pentru care s-a adresat instantei de judecata . De asemenea, a mai aratat ca intrucat toate aceste drepturi aratate mai sus nu i-au fost acordate la termenele stabilite prin dispozitiile legale, solicita ca sumele cuvenite sa fie actualizate cu indicele de inflatie.

In drept, si-a intemeiat actiunea pe Codul silvic, O.U.G.59/2000 si C.C.M. al R.N.P.-R__.

In dovedirea actiunii a depus la dosarul cauzei: copie dupa contractul individual de munca, actual aditional la CIM, copie dupa cartea de munca, adrese, copie dupa decizia de pensionare (f.9-36).

Parata nu a formulat intampinare, nu a solicitat nicio proba in aparare si nu s-a prezentat in instanta pentru a formula aparari in cauza.

Tribunalul, in baza art. 254 cod pr. Civ., a administrat proba cu inscrisurile existente l dosar ca fiind utila cauzei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:

In fapt, reclamantul a fost angajatul paratei in functia de padurar in cadrul Directiei Silvice Prahova din anul 1985 pana la data de 29.06.2015, cand i s-a desfacut contractul de munca, urmarea a pensionarii, aspect ce rezulta din copia dupa cartea de munca a reclamantului.

In drept, potrivit art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund pentru silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_ R__, beneficiaza de un spor de risc 25% din salariul de baza``.

Analizand dispozitiile legale mentionate, tribunalul observa ca acestea determina in mod neechivoc atat categoriile de personal carora urmeaza a le fi acordate drepturile banesti reglementate, cat si modul de calcul al acestora, stabilind fara nicio distinctie ori conditionare ulterioara, acordarea acestuia intr-un procent de 25% din salariul de baza .

Rezulta asadar, din interpretarea acestor dispozitii, ca este suficient ca salariatul silvic sa fie incadrat la una din unitatile silvice enumerate de dispozitiile textului art. 127 alin. 5 pentru ca acesta sa beneficieze de sporul in discutie acordat intru-un cuantum variabil numai in raport de salariul de baza al acestuia, iar nu de alte criterii subsecvente.

Fiind in prezenta unor dispozitii clare, neechivoce si in privinta carora legiuitorul nu a inteles sa stabileasca termene ori conditii suspensive, acestea sunt de imediata aplicare
, fara a fi necesara elaborarea vreunor norme, regulamente ori ghiduri de bune practici aprobate de administratia publica centrala, acte administrative care, oricum, limitandu-se la organizarea executarii legii ori executarea in concret a acesteia, nu pot fi decat conforme cu legea in aplicarea carora au fost emise.

In speta, avand in vedere ca reclamantul si-a desfasurat activitatea pana la data pensionarii sale - 29.06.2015, in calitate de padurar, in cadrul Direc?iei Silvice Prahova, subunitate teritoriala a RNP R__, tribunalul apreciaza ca acesta indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008, pretentiile sale privind acordarea sporului de risc solicitat fiind fondate.

Cu privire la capatul accesoriu, instanta va dispune ca plata sporului de risc sa fie actualizata cu indicele de devalorizare a monedei nationale, in virtutea principiului repararii integrale a pagubei. In acest caz actualizarea reprezinta nu castigul nerealizat, ci este o componenta a pierderii efectiv suferite, materializand numai ajustarea deprecierii sumei, determinata de rata de inflatie nationala, in vederea efectuarii unei reparatii echitabile.

In ceea ce priveste capatul de cerere privind recalcularea ajutorului financiar prevazut la art. 173 alin.1 din C.C.M la nivelul R__, tribunalul retine ca potrivit prevederilor art. 173 alin.1 din Contractul colectiv de munca la nivelul paratei pe anii 2013-2014, salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta in caz de pensionare anticipata, beneficiaza de un ajutor financiar in cuantum net stabilit in functie de vechime in unitatile silvice si salariul brut prevazut in contractul individual de munca la data incetarii raporturilor de munca . Acest ajutor financiar se acorda la momentul solicitarii de catre beneficiar a incetarii contractului individual de munca fie prin acordul partilor, fie in urma prezentari deciziei de pensionare emisa de casa de pensii.

In speta, reclamantul s-a pensionat pentru limita de varsta si a primit o pensie anticipata partiala, conform deciziei de pensionare anexata actiunii formulate, astfel incat a primit ajutorul financiar prevazut de art. 173 alin.1 din C.C.M. la nivelul paratei pe anii 2013-2014. Tinand cont de solutia data de tribunal primelor capete de cerere ale reclamantului, tribunal va admite si acest capat de cerere, fata de obligatia paratei de a recalcula ajutorul financiar acordat reclamantului cu luarea in calcul a sporului de risc si de a plati acestuia diferentelor rezultate in raport cu ajutorul financiar deja incasat .

Pentru toate considerentele ce preced, tribunalul va admite actiunea promovata de reclamant si va obliga parata la plata catre acesta a contravalorii sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza incepand cu data de 29.06.2012 si pana la data de 29.06.2015, suma ce urmeaza a fi actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, in baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc in salariu) si la plata diferentelor rezultate in raport cu ajutorul financiar deja incasat de reclamant.

Totodata, in temeiul art. 453 Cod de procedura civila, parata va fi obligata si la plata a 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant, reprezentand onorariu de avocat, conform chitan?ei depusa la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARA?TE

Admite actiunea formulata de reclamanta B_ S_, CNP x, cu domiciliul in __, Jud. Prahova in contradictoriu cu parata R__ nationala A P_ R__ - Directia S_ Prahova, cu sediul in mun. Ploie?ti, __. 3, Jud. Prahova.

Obliga parata la plata catre reclamant a sporului de risc in cuantum de 25% din salariul de baza, incepand cu data de 29.06.2012 si pana la data de 29.06.2015, suma ce urmeaza a fi actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, in baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc in salariu) si la plata diferentelor rezultate in raport cu ajutorul financiar deja incasat de reclamant.

Obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata .

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova.
Pronuntata de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 10/2017, in sedinta publica din data de 09 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Spor de risc    Drepturi banesti personal silvicultura    Spor de risc silvicultor padurar    Spor 25% silvic
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Bugetul persoanei juridice de drept public nu stabileste in concret ce sporuri se acorda sau nu, astfel ca nementionarea sporului nu echivaleaza cu neacordarea sa
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 202/2017, in sedinta publica din 07.03.2017

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Anulare decizie in partea care priveste data la care a survenit pensionarea. Recalculare pensie magistrat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1368 din data 09.12.2009

Plata sporului de risc in procent de 25% din salariul de baza
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.75 din data 13.01.2012