din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1686 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal

  Publicat: 18 Apr 2019       2710 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 296 din 17.04.2019

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Denumire data monedei unice europene.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>> AICI <<<<<


- Codul de Procedura Fiscala, actualizat 2024 - Legea nr. 207/2015 >>>> AICI <<<<<


Articolul I


Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 266 alineatul (1), punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"28. servicii furnizate pe cale electronica includ, in special, servicii prevazute in anexa II la Directiva 112 si la art. 7 alin. (1). ) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. . In cazul in care prestatorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronica;".
2. Dupa articolul 274 se introduce un nou articol, articolul 2741, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 2741. - Dispozitii comune livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii
(1) In sensul prezentului titlu, se aplica urmatoarele definitii:
a) cupon valoric inseamna un instrument care presupune obligatia de al accepta drept contrapartida sau drept o parte din contrapartida unei livrari de bunuri sau prestari de servicii si care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmeaza a fi livrate sau prestate sau a identitatorilor potentialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul in sine, fie in cadrul documentatiei aferente, inclusiv in cadrul termenilor si conditiilor de utilizare a instrumentului
; TVA este cunoscuta in momentul emiterii cuponului valoric
;
(2) Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unica efectuata de persoana impozabila care actioneaza in nume propriu se considera a fi o livrare a bunurilor sau prestare a serviciilor la care se refera cuponul valoric. Predarea efectiva a bunurilor sau prestarea efectiva a serviciilor, in schimbul unui cupon valoric cu utilizare unica acceptat drept contrapartida sau parte a contrapartidei de catre furnizor/prestator, nu se considera a fi o tranzactie independenta, pentru partea contrapartidei acoperita de cupon. Pentru partea contrapartidei care nu este acoperita de cuponul valoric cu utilizarea unica se considera ca are loc o tranzactie independenta.
(3) In cazul in care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciile nu aceasta persoana impozabila care, actionand in nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unica, se considera ca furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se refera cuponul. valoric catre persoana impozabila care a emis in nume propriu cuponul, la data la care este utilizat cuponul.
(4) In cazul in care transferul unui cupon valoric cu utilizare unica este realizat de un intermediar - persoana impozabila care actioneaza in numele altei persoane impozabile, respectiv transferul se considera a fi livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la care se refera cuponul valoric, efectuata de persoana impozabila in numele careia actioneaza intermediarul.
(5) Predarea efectiva a bunurilor sau prestarea efectiva a serviciilor, in schimbul unui cupon valoric cu utilizari multiple acceptate drept contrapartida sau parte a contrapartidei de catre furnizor/prestator, intra in sfera TVA potrivit art. 268, in timp ce fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizari multiple nu intra in sfera TVA.
(6) In cazul in care cuponul valoric cu utilizarea multiple este transferat de o persoana impozabila, alta decat persoana impozabila care efectueaza operatiunea in sfera TVA potrivit alin. (5), orice prestare de serviciu care poate fi identificat, cum ar fi servicii de distributie sau de promovare, intra in sfera TVA." 3.
La articolul 278, dupa alineatul (7) se introduce cinci noi alineate, alineate (8) -(12), cu urmatorul cuprins:
"(8) Prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) prestatorul este stabilit sau, daca nu este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un singur stat membru;
b) sunt prestate servicii catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in orice stat membru, altul decat statul membru prevazut la lit. A);
c) valoare totala, fara TVA, a prestarilor mentionate la lit. b) nu depaseste, in anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala si nu a depasit aceasta suma in cursul anului calendaristic precedent.
(9) Atunci cand, in cursul unui an calendaristic, pragul prevazut la alin. (8) lit. c) este depasit, prevederile alin. (5) lit. h) se aplica de la momentul respectiv.
(10) Prestatorii mentionati la alin. (8) care sunt stabiliti sau, daca nu sunt stabiliti, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania au dreptul de a opta ca locul prestarii sa fie stabilit in conformitate cu prevederile alin. (5) lit. h). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.
(11) ANAF ia masurile corespunzatoare pentru a monitoriza indeplinirea de catre persoana impozabila a conditiilor prevazute la alin. (8)-(10).
(12) Valoarea echivalenta in moneda nationala a statelor membre a sumei mentionate la alin. (8) lit. c) se calculeaza prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrala Europeana la date adoptarii Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoare adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta. Pentru Romania, valoarea echivalenta in moneda nationala este de 46.337 lei."
4. La articolul 286 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) fara a aducere prevederilor aprins. a), baza de impozitare aferenta livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartida un cupon valoric cu utilizare multiplu, este contravaloarea platita pentru cuponul valoric sau, in lipsa informatiilor privind contravaloarea respectiva, valoarea monetara indicata pe cuponul valoric. cu utilizi multiple sau in documentatia aferenta, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau prestate. In cazul in care un cupon valoric cu utilizarea multiple este acceptat drept contrapartida partiala pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilitatea bazei de impozitare a avut in vedere contravaloarea platita pentru cuponul valoric sau, in lipsa informatiilor privind contravaloarea respectiva, valoarea monetara indicata. pe cuponul valoric cu utilizarea multiple sau in documentatia aferenta, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau servicii prestate."
5. La articolul 314 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana inseamna o persoana impozabila care nu are sediul activitatii economice si nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene;".
6. La articolul 314, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"( 3) In cazul in care o persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana opteaza pentru regimul special si alege Romania ca stat membru de inregistrare, la data inceperii operatiunilor taxabile, persoana respectiva trebuie sa depuna in format electronic o declaratie de incepere a activitatii la organul fiscal competent. . Declaratia trebuie sa contina urmatoarele informatii: denumirea/numele de persoane impozabile, adresa postala, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul national de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si o declaratie prin care se confirma ca persoana nu si-a stabilit sediul . activitatii economice pe teritoriul Uniunii Europene si nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent,
7. La articolul 319 alineatul (5), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: "
d) prin exceptie de la prevederile lit. a), facturarea face obiectul normelor aplicabile in statul membru in care este inregistrat prestatorul care utilizeaza unul dintre regimurile speciale mentionate la art. 314 si 315."


Articolul II
Prevederile art. eu pct. 2 si 4 se aplica numai cupoanelor valorice emise dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
*Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2016/1.065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 177 din 1.07.2016 si art. 1 din Directiva (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 29.12.2017.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Finantelor Publice    Legea 227/2015    Codul Fiscal    Legea 60/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept � scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Reglementarile Programului �Prima casa� in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro