din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1420 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2019, din 09.04.2019

Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2019, din 09.04.2019

  Publicat: 13 Jun 2019       1245 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 480 din 12.06.2019.

* serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,

Articolul 1
Proiectele finantate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, denumita in continuare Autoritatea finantatoare, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sunt menite sa determine cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati si vor respecta prevederile Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata prin Legea nr. 221/2010, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2016-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 655/2016.

Articolul 2
(1) Pot primi fonduri necesare finantarii proiectelor organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, acreditate ca furnizori de servicii sociale .
(2) Proiectele pot fi realizate in nume propriu sau in parteneriat cu alti furnizori de servicii sociale publici sau privati, acreditati in conditiile legii.

Articolul 3
Sunt finantate proiecte ce corespund urmatoarelor obiective specifice stabilite de Autoritatea finantatoare:
a) asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilitati la alternative de tip familial la protectia institutionalizata, in vederea promovarii conditiilor de viata independenta si integrare in comunitate .
Activitati eligibile:
- infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu sau locuinte protejate, corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilitati;
- dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilitati;
b) asigurarea accesului si participarii persoanelor cu dizabilitati la programe si contexte de educatie nonformala, activitati culturale, sportive, timp liber si recreative, adecvate intereselor si cerintelor specifice.
Activitati eligibile:
- organizarea la nivel local, judetean si national de activitati de educatie nonformala, culturale, sportive, de timp liber si recreative care implica participarea persoanelor cu dizabilitati alaturi de ceilalti, in conditii de egalitate.

Articolul 4
(1) Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizata de catre Autoritatea finantatoare.
(2) Etapele procedurii de selectie sunt:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare;
c) publicarea pe site-ul propriu, de catre Autoritatea finantatoare (www.anpd.gov.ro), a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect;
d) prezentarea propunerilor de proiecte la registratura Autoritatii finantatoare (Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, cod postal 010097, Bucuresti);
e) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;
f) evaluarea propunerilor de proiecte;
g) comunicarea rezultatelor;
h) incheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;
i) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila.

Articolul 5
Proiectele vor cuprinde informatii despre scopul, obiectivele specifice, activitatile, costurile asociate si rezultatele urmarite, evaluabile pe baza unor indicatori precisi, a caror alegere este justificata.

Articolul 6
(1) Autoritatea finantatoare publica anuntul de participare la selectia publica de proiecte in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul propriu, www.anpd.gov.ro. In anuntul de participare este mentionata data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte.
(2) Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.
(3) Din motive temeinice, Autoritatea finantatoare are dreptul de a reduce numarul de zile prevazut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile, cu motivatia corespunzatoare cuprinsa in anuntul de participare.

Articolul 7
(1) Numarul de solicitanti la sesiunea de selectie publica de proiecte nu este limitat.
(2) Autoritatea finantatoare va repeta procedura de selectie de proiecte in cazul in care exista un singur participant.
(3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila acestuia, in conditiile in care indeplineste cerintele din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Articolul 8
(1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect este aprobata prin decizie a conducatorului Autoritatii finantatoare si cuprinde in principal urmatoarele informatii:
a) informatii generale privind Autoritatea finantatoare;
b) cerintele minime de calificare solicitate de Autoritatea finantatoare si documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru indeplinirea cerintelor respective;
c) termenii de referinta;
d) instructiuni privind datele-limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
g) modelul contractului de finantare nerambursabila.
(2) Termenii de referinta contin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activitatile care urmeaza a fi desfasurate, criteriile de evaluare a rezultatelor.
(3) Ulterior publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ordinului ministrului muncii si justitiei sociale nr. 743/2019 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2019, Autoritatea finantatoare publica pe site-ul www.anpd.gov.ro documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Articolul 9
(1) Orice persoana juridica fara scop patrimonial care doreste sa depuna o propunere de proiect in cadrul sesiunii de selectie are dreptul de a solicita si de a primi clarificari din partea Autoritatii finantatoare.

Afişează Metodologia de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2019, din 09.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Procedura de selectie    Protectia persoanelor cu dizabilitati    Finantare proiecte

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 132 din 03.03.2016

Desfiintarea postului ocupat de salariat. Nerelevanta culpei angajatorului pentru situatia financiara dificila in examinarea legalitatii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2020/2016 din 19.04.2016

Concediere colectiva. Evaluarea performantelor salariatiilor. Criteriile privind stabilirea ordinii de concediere a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1387 din 17.03.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Incetarea contractului de munca pe criterii aleatorii. Lipsa fundamentelor de fapt sau de drept privind concedierea
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a, Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 132 din data de 03.03.2016

Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010Articole Juridice

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim