din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1629 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  Publicat: 05 Jul 2019       171585 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a obiectivelor revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
Reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performanta.
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

CAPITOLUL 2
Evaluarea inaltilor functionari publici

Articolul 2
(1) Evaluarea prevazuta la art. 398 din prezentul cod se realizeaza anual, in scopul aprecierii performantelor obtinute, prin raportarea rezultatelor obtinute in mod efectiv si a criteriilor de performanta la obiectivele stabilite.
(2) Perioada evaluata este 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecarui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie - 31 martie a anului urmator perioadei evaluate, pentru toti inaltii functionari publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea .
(3) Evaluarea anuala prevazuta la alin. (1) se realizeaza si pentru functionarii publici care exercita cu caracter temporar o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

Articolul 3
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:
a) raportul de activitate intocmit de inaltul functionar public;
b) referatul de evaluare intocmit de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru functiile publice prevazute la art. 389 lit. a) din prezentul cod, de catre ministrul care coordoneaza activitatea Institutiei Prefectului pentru functiile publice prevazute la art. 389 lit. b) si c) din prezentul cod, respectiv de catre secretarul general al Guvernului pentru functiile prevazute la art. 389 lit. d) din prezentul cod.
c) fisa postului inaltului functionar public evaluat;
d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea si indicatorii de performanta .
(2) Competenta de intocmire a referatului de evaluare prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi delegata, prin act administrativ, catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea inaltului functionar public, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.

Articolul 4
(1) Obiectivele se stabilesc la inceputul perioadei pentru care se face evaluarea de catre:
a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru functiile publice prevazute la art. 389 lit. a) din prezentul cod;
b) de catre ministrul care coordoneaza activitatea Institutiei Prefectului pentru functiile publice prevazute la art. 389 lit. b) si
c) din prezentul cod.
c) secretarul general al Guvernului pentru functiile publice prevazute la art. 389 lit. d) din prezentul cod.
(2) Competenta de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegata, prin act administrativ, catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea inaltului functionar public, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.
(3) Obiectivele se consemneaza intr-un document datat si semnat de persoana care are competenta de a stabili obiectivele potrivit alin. (1), respectiv alin. (2) si de inaltul functionar public.
(4) Obiectivele, impreuna cu termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori, se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea .
(5) Criteriile de performanta pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor inaltilor functionari publici sunt prevazute la art. 29 lit. a) din prezenta anexa.
(6) Obiectivele, termenele de realizare si indicatorii de performanta corespunzatori pot fi revizuiti trimestrial sau ori de cate ori intervin modificari in activitatea sau structura organizatorica a autoritatii sau institutiei publice. In acest caz, prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(7) Indicatorii de performanta prevazuti la alin. (4) si (6) se stabilesc pentru fiecare obiectiv in conformitate cu nivelul atributiilor, prin raportare la cerintele privind cantitatea si calitatea muncii prestate.

Articolul 5
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se realizeaza in urmatoarele etape:
a) analizarea documentelor prevazute la art. 3 alin. (1) de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare;
b) aprecierea indeplinirii fiecarui obiectiv de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a obiectivului respectiv, in raport cu termenele de realizare si cu indicatorii de performanta;
c) indeplinirea fiecarui criteriu de performanta se noteaza de catre fiecare membru al Comisiei de evaluare de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea indeplinirii criteriului de performanta in realizarea obiectivelor stabilite.
(2) In cadrul etapei de analizare a documentelor, prevazuta la alin. (1) lit. a), Comisia de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate si/sau a referatului de evaluare, in masura in care considera ca sunt incomplete sau contin date eronate, stabilind si un termen pentru transmiterea raportului de activitate si/sau a referatului de evaluare modificat/e.
(3) Nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv, inclusiv a obiectivelor revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(4) Nota acordata pentru criteriile de performanta reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performanta .
(5) Nota finala a evaluarii performantelor profesionale individuale este media aritmetica a notelor prevazute la alin. (3) si (4).
(6) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) este urmatoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 - nivel maxim.

Articolul 6
(1) In mod exceptional, evaluarea se poate face si in cursul perioadei evaluate, daca perioada efectiv lucrata este de cel putin 30 de zile consecutive, caz in care reprezinta evaluare partiala, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 3-5, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al inaltului functionar public evaluat inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In aceste situatii, inaltul functionar public va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, dupa caz;
b) la expirarea perioadei pentru care un functionar public a exercitat cu caracter temporar o functie publica din categoria inaltilor functionari publici;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate, raportul juridic in baza caruia este exercitata functia de catre persoanele care au competenta de intocmire a referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din prezenta anexa inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In aceste situatii, referatul de evaluare se intocmeste in termen de 10 zile lucratoare de la data incetarii, suspendarii sau modificarii, dupa caz.
(2) Pe baza documentelor transmise, Comisia de evaluare realizeaza evaluarea partiala a performantelor profesionale ale inaltului functionar public. Nota finala a evaluarii partiale este media aritmetica a notelor finale acordate de membrii comisiei pentru evaluarea partiala. Calificativul acordat la evaluarea partiala se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale.

Articolul 7
(1) In situatia in care exista diferente intre informatiile cuprinse in raportul de activitate al inaltului functionar public si referatul de evaluare, este obligatorie organizarea unui interviu cu inaltul functionar public, care are rolul de a furniza informatiile necesare finalizarii evaluarii.
(2) Interviul prevazut la alin. (1) se desfasoara anterior completarii raportului de evaluare de catre Comisia de evaluare.
(3) Inaltul functionar public este convocat in fata Comisiei de evaluare prin adresa transmisa de presedintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului acesteia, la sediul autoritatii sau institutiei publice unde isi desfasoara activitatea, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru interviu. La adresa de convocare se anexeaza o copie a documentelor prevazute la art. 3 alin. (1) din prezenta anexa.
(4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivata a inaltului functionar public, cu aprobarea presedintelui Comisiei de evaluare. Convocarea in fata Comisiei de evaluare la o data ulterioara stabilita de catre aceasta se face cu respectarea prevederilor alin. (3).
(5) In situatia neprezentarii la interviu a inaltului functionar public, convocat in conditiile alin. (3) si, dupa caz, ale alin. (4), la evaluare sunt luate in considerare consemnarile din referatul de evaluare.
(6) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza de catre secretariatul Comisiei de evaluare intr-o anexa la procesul- verbal de sedinta, semnata de inaltul functionar public intervievat, de membrii Comisiei de evaluare si de secretariatul acesteia.

Articolul 8
(1) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:

Afişează OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 57/2019    Codul Administrativ    Legea Administratiei Publice    554/2004    Drept administrativ

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu