din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4324 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007

Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       4200 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Republicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Face parte din categoria infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in sectiunea II, cap. III, t. III, art. 631, C. pen., partea generala.

CAPITOLUL I
Introducere

Articolul 1
Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa impreuna cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa constituie principalele reguli conform carora Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR), denumita in continuare Uniunea, si membrii ei isi desfasoara activitatea .

Articolul 2
Codul de etica profesionala si disciplina cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduita practicienilor in insolventa, astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si conform unei etici profesionale si discipline corespunzatoare.

CAPITOLUL II
Principii fundamentale

Articolul 3
Principiile fundamentale care trebuie sa fie respectate de catre practicianul in insolventa in conduita lui, in relatiile profesionale cu ceilalti, sunt:
a) independenta - in exercitarea profesiei, practicianul in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa;
b) integritatea morala - in exercitarea activitatii lor, membrii Uniunii vor actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate;
c) respectarea secretului profesional - membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia desfasurarii activitatii in calitate de practicieni in insolventa;
d) conflictul de interese - practicienii in insolventa vor evita in exercitarea activitatii lor conflictul de interese;
e) concurenta neloiala - membrii Uniunii isi vor exercita activitatea cu buna-credinta si cu respectarea cerintelor unei concurente loiale;
f) practica anticoncurentiala - membrii Uniunii vor evita actele si faptele care au sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei libere intre practicienii in insolventa;
g) respectarea prevederilor legale - membrii Uniunii vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara;
h) competenta profesionala - practicienii in insolventa sunt datori sa abordeze cu competenta profesionala lucrarile pe care le realizeaza.

SECTIUNEA 1
Independenta

Articolul 4
Independenta de actiune in exercitarea profesiei de practician in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea practicianului.

Articolul 5
(1) Se prezuma a fi incalcata independenta in situatia in care membrul Uniunii angajat, un colaborator al sau, sotul (sotia) sau o ruda ori afin pana la gradul III se afla, simultan sau succesiv, in raporturi juridice susceptibile de a influenta creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori mentinerea sa in pozitia de administrator judiciar sau lichidator intr-un dosar de insolventa.
(2) In cazul persoanelor juridice aceasta prevedere se extinde si pentru cazurile in care pierderea independentei este datorata unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.
(3) Se prezuma a fi incalcata independenta in exercitarea profesiei in situatia in care membrul Uniunii accepta un onorariu care sa fie conditionat de indeplinirea unei cerinte individuale a unui anumit creditor, conditionarea conducand la incalcarea caracterului unitar concursual si egalitar al procedurii.

SECTIUNEA a 2-a
Integritatea morala

Articolul 6
Membrul Uniunii va actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate in activitatea sa profesionala, in relatiile cu instantele judecatoresti si in relatiile cu ceilalti membri ai Uniunii.

Articolul 7
Prin comportamentul sau si calitatea activitatii depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea si intretinerea increderii publice in institutia practicianului in insolventa, precum si in viabilitatea solutiilor propuse de legislatia aplicabila.

SECTIUNEA a 3-a
Respectarea secretului profesional

Articolul 8
Membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia activitatii intreprinse in calitate de practicieni in insolventa, cu exceptia cazurilor in care au obligatia legala sau sunt autorizati in mod expres sa le transmita.

Articolul 9
Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunostinta in cursul exercitarii profesiei nici in beneficiul propriu, nici in beneficiul unor terte parti.

Articolul 10
Se prezuma a fi exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informatiile si documentele necesare desfasurarii activitatii conform atributiilor legale.

SECTIUNEA a 4-a
Conflictul de interese

Articolul 11
Conflictul de interese este starea in care se afla membrul Uniunii care are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea activitatii sale in evaluarea, realizarea si raportarea atributiilor ce ii revin.

Articolul 12
Membrii Uniunii au obligatia sa se abtina de la orice fel de conflict de interese si sa comunice instantelor, in cazul in care au fost numiti, ca nu isi pot indeplini obligatiile din cauza acestui conflict, solicitand inlocuirea .

SECTIUNEA a 5-a
Concurenta neloiala

Articolul 13

Afişează Republicat - Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Cod de etica profesionala si disciplina    Republicare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Subiectul activ si elementele constitutive ale infrantiunii de conflict de interese
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 50/A din 16 februarie 2015

Acord de mediere efectuat in cadrul procedurii de insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj-Napoca - Decizia nr. 1824/2009 din 26-mai-2009

Procedura insolventei. Acord de mediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 1824 din 26 mai 2009

Procedura insolventei. Cerere antrenare raspundere materiala
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 312 din 29.02.2012

Inchiderea procedurii simplificate a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr. 14 din 09.01.2012

Cerere de prelungire a termenului de inscriere in tabloul definitiv al creantelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia a II-a Civila,Sentinta civila nr. 178 din 06.02.2012

Procedura insolventei- nemotivarea planului de reorganizare conduce la respingerea acestuia
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 574 din 12.03.2012

Inlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL VALCEA - SECTIA A II A CIVILA-INCHEIEREA 303/2012 din 28 Martie 2012

Dispunere deschidere procedura generala insolventa. Numire administrator judiciar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 232 din data 24.01.2011Articole Juridice

Atributiile Judecatorului Sindic
Sursa: Avocat Nicoleta Livadaru