din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1559 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Metodologie privind organizarea si desfasurarea testarii psihologice din cadrul Concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii - 2019

Metodologie privind organizarea si desfasurarea testarii psihologice din cadrul Concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii - 2019

  Publicat: 17 Sep 2019       2742 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Metodologia privind organizarea si desfasurarea testarii psihologice a fost elaborata in conformitate cu dispozitiile art.27 alin. 4 din Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.91/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.

Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Scopul metodologiei este acela de a asigura respectarea unui cadru unitar de desfasurare a activitatii de testare psihologica, respectiv reexaminare psihologica.


In conformitate cu dispozitiile din Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 562/2010 privind organizarea activitatii de psihologia personalului de la nivelul Consiliului si al curtilor de apel, testarea si reexaminarea psihologica se realizeaza numai de psihologi care detin atestat in specialitatea ``psihologia muncii si organizationala``, eliberat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.


Pentru a se asigura caracterul unitar al testarii psihologice, respectiv reexaminarii psihologice, rezultatele obtinute de catre candidatii examinati vor fi raportate la acelasi set de criterii, stabilite in conformitate cu dispozitiile din Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2006 privind aprobarea profilului profesiei de judecator si procuror.


Criteriile relevante utilizate in cadrul testarii, respectiv reexaminarii psihologice sunt:


I. Cerinte cognitive


1.1 Rationamentul analitic si sintetic- capacitatea de a opera cu concepte abstracte in plan mintal si de a gasi relatii logice intre acestea; abilitatea de a gandi logic.


1.2 Rationamentul verbal - capacitatea de a rationa intr-un context verbal, precum si de a face rapid conexiuni in plan mintal intre diferite concepte si de a le aplica in rezolvarea de probleme.


II. Cerinte privind profilul de personalitate


2.1 Comportamentul/stilul de luare a deciziilor.


2.2 Comportamentul/stilul de munca .


2.3 Comportamentul social.


2.4 Stabilitate emotionala si gestionarea suprasolicitarii emotionale.


Standardul de admitere pentru cerintele cognitive este mediu, iar pentru cerintele privind profilul de personalitate este bun. In cazul in care la unul sau mai multe criterii candidatul nu intruneste nivelul minim acceptat, acesta urmeaza a fi declarat RESPINS.


Evaluarea cerintelor se realizeaza prin raportare la etalonul recomandat de producatorul/distribuitorul instrumentelor psihologice utilizate. In cazul cerintelor privind profilul de personalitate, evaluarea are in vedere integrarea informatiilor cu semnificatie psihologica culese cu ajutorul diferitelor metode si tehnici. O importanta deosebita va fi acordata experientelor si conduitelor manifestate in situatii relevante pentru intrebarile psihologice, astfel cum au fost prezentate de catre persoana evaluata in cadrul interviului, acestea fiind apreciate din perspectiva capacitatii persoanei de a-si controla comportamentul intr-o maniera care sa asigure adaptarea la solicitarile profesionale.


In selectarea metodelor si tehnicilor de evaluare psihologica se va avea in vedere corespondenta constructelor psihologice masurate cu criteriile relevante stabilite prin prezenta metodologie.


Metodele si tehnicile propuse pentru a fi utilizate in cadrul testarii psihologice, respectiv reexaminarii psihologice, vor face parte din categoria procedurilor standardizate ( testul psihologic, inventarul de personalitate etc) si a celor partial standardizate( interviul, observatia etc), utilizarea acestora fiind in conformitate cu dispozitiile legale, precum si cu uzantele profesionale stabilite de Colegiul Psihologilor din Romania.


Testarea psihologica consta in sustinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, curtilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania .


In functie de numarul candidatilor, acestia vor putea fi repartizati pe grupe dupa criteriul alfabetic, urmand ca fiecare grupa sa sustina testarea psihologica in fata cate unui psiholog.


In structurarea unei sesiuni de testare psihologica se va avea in vedere ca metodele si tehnicile propuse sa respecte urmatoarele cerinte de aplicare si de timp efectiv de lucru:


- testare scrisa: colectiv, timp efectiv de lucru de minim 2 ore.


- interviu: individual, timp efectiv de lucru de minim 20 minute/candidat.


Aplicarea testelor de performanta, inventarelor de personalitate etc., se va face dupa completarea consimtamantului informat, precum si dupa realizarea instructajului prealabil, conform manualului tehnic. Instructajul de completare se va realiza pentru fiecare proba din bateria de evaluare cu respectarea succesiunii de aplicare.


Accesul la sustinerea testului scris si a interviului este conditionat de prezentarea unui act de identitate valabil si semnarea de catre candidat a tabelului de prezenta .


Interviul va fi condus de catre psihologul examinator conform ghidului de interviu. Interviul in cadrul procedurii de evaluare psihologica se desfasoara pe baza rezultatelor obtinute la testul scris si are drept scop culegerea de informatii legate de conduite si experiente concrete in situatii definite. Informatiile culese in cadrul interviului trebuie sa permita evaluatorilor sa ia o decizie cu privire la nivelul de dezvoltare a cerintelor stabilite.


Cerintele pentru care evaluatorul trebuie sa ia o decizie cu privire la nivelul de dezvoltare sunt:


1. comportamentul/stilul de luare a deciziei.


2. comportamentul/stilul de munca .


3. comportament social.


4. stabilitate emotionala si gestionarea suprasolicitarii emotionale


Avand in vedere asigurarea unui standard unitar de evaluare a calitatii raspunsurilor, in cadrul interviului se vor utiliza grile de evaluare cu ancore comportamentale in 5 trepte, unde 1 reprezinta un nivel foarte slab de dezvoltare al cerintei evaluate iar 5 reprezinta un nivel foarte bun de dezvoltare a cerintei evaluate.


Concluziile rezultate in urma sustinerii testului scris si a interviului vor fi consemnate de catre psihologul examinator, pentru fiecare candidat, in raportul de evaluare psihocomportamentala.


Raportul de evaluare psihocomportamentala va cuprinde, pentru fiecare dintre criteriile stabilite, informatii relevante despre persoana evaluata rezultate ca urmare a coroborarii informatiilor cu semnificatie psihologica obtinute in urma aplicarii diferitelor metode si tehnici de examinare, precum si calificativul `` Admis`` sau `` Respins``.


Raportul de evaluare psihocomportamentala va contine pe ultima pagina semnatura si parafa psihologului examinator.


In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si patru cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.


Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor, contestatii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.


Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare psihologica, formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologica se realizeaza prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris si sustinerea unui nou interviu. Cerintele privind intocmirea raportului de evaluare psihocomportamentala se aplica in mod corespunzator.


Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologica este definitiv si se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.


Dupa solutionarea contestatiilor de catre comisia de reexaminare psihologica si afisarea calificativelor definitive, candidatii care au participat la procedura de testare, respectiv reexaminare psihologica pot formula, in conformitate cu dispozitiile din Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 926/2014 privind eliberarea de copii ale actelor intocmite in cadrul procedurilor de concurs, cerere de eliberare a unei copii dupa raportul de evaluare psihocomportamentala intocmit ca urmare a sustinerii testului scris si a interviului.

Afişează Metodologie privind organizarea si desfasurarea testarii psihologice din cadrul Concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii - 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    INM    Admitere    Magistratura    Testare psihologica    Metodologie    2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Demisia salariatului. Angajatorul nu este in masura sa recalifice arbitrar cererea formulata de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Amanare aplicare pedeapsa. Inlaturarea interdictiei de a nu conduce orice categorie de vehicule. Alcoolemie redusa
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 5/A/08.01.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Invocarea uzucapiunii pe cale reconventionala. Admiterea actiunii in revendicare fara a lua in considerare apararile paratilor care opun un titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 716/21.10.2020

Urbanism. Certificat de urbanism si autorizatie de construire. Obligativitatea documentatiilor de urbanism aprobate la nivelul localitatii. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliti si a functionalitatii zonei. Necesitatea adoptarii unui plan urbanistic zonal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020Articole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale pacientilor de catre o unitate spitaliceasca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati