din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Hotararea nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

Hotararea nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

  Publicat: 08 Oct 2019       2863 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 805 din 04.10.2019.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.

Articolul I
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.044 din 10 decembrie 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 89 alineatul (1) punctul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) Biroul contabilitate;".
2. La articolul 89 alineatul (1), punctul 8 va avea urmatorul cuprins:
"8. Serviciul informatica si statistica judiciara, alcatuit din:
a) Biroul informatica;
b) Compartimentul statistica judiciara;".
3. La articolul 97, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Biroul contabilitate exercita urmatoarele atributii:
a) propune repartizarea indicatorilor financiari si urmareste realizarea lor pe capitole bugetare si pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;
b) gestioneaza si utilizeaza veniturile proprii, aprobate potrivit legii;
c) organizeaza activitatea casieriei, in conformitate cu prevederile legale; ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si pentru efectuarea operatiunilor curente cu Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si cu unitatea bancara competenta pentru operatiuni de plati externe;
d) asigura organizarea evidentei contabile in cadrul Consiliului, indruma si coordoneaza aceasta activitate la ordonatorii tertiari de credite, centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale ordonatorilor tertiari de credite si asigura transmiterea acestora la Ministerul Finantelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementarilor legale;
e) organizeaza si efectueaza operatiunile prevazute de lege privind evidenta contabila a patrimoniului aflat in gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ si aprovizionare;
f) inregistreaza notele contabile, tine evidenta conturilor sintetice si analitice si intocmeste balantele de verificare lunare;
g) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
h) intocmeste situatia trimestriala privind executia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul propriu al Consiliului;
i) centralizeaza situatia trimestriala privind executia bugetara aprobata ordonatorilor din subordine si asigura transmiterea acesteia la Ministerul Finantelor Publice;
j) exercita atributii specifice corelate cu programele finantate din fonduri europene si internationale, la solicitarea Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe ."
4. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 106
(1) Serviciul informatica si statistica judiciara exercita, prin Biroul informatica, urmatoarele atributii:
a) participa la punerea in practica si la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, in concordanta cu dezvoltarea tehnologiei informatiei si cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;
b) colaboreaza cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin;
c) aplica tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informatice, in vederea dezvoltarii unui sistem informatic juridic eficient;
d) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta, sigura si securizata a produselor si serviciilor informatice;
e) proiecteaza si elaboreaza specificatiile tehnice si propune spre achizitionare aplicatii informatice si baze de date, implementeaza si coordoneaza exploatarea acestora in sistemul informatic al Consiliului;
f) tine evidenta specifica a dotarii cu produse si servicii informatice in cadrul Consiliului (locatie, echipamente, utilizatori, licente, versiuni ale sistemelor de operare si ale aplicatiilor informatice etc.);
g) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor de investitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a sistemului judiciar;
h) participa la elaborarea specificatiilor tehnice din cadrul documentatiei de achizitie si la evaluarea tehnica a ofertelor in procedurile de achizitionare de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
i) participa la receptionarea produselor si serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitie a produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
j) asigura legatura cu unitatile de service si reprezinta institutia in relatiile cu acestea, atat pentru produsele si serviciile gestionate de Consiliu, cat si pentru produsele si serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service pentru administrarea unor aplicatii utilizate in cadrul Consiliului), pentru mentinerea in stare de functionare a produselor si serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;
k) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficientizarea exploatarii produselor si serviciilor informatice in cadrul Consiliului;
l) intervine operativ, impreuna cu unitatile de service, si tine evidenta interventiilor acestora pentru a asigura functionarea permanenta a produselor si serviciilor informatice din cadrul Consiliului;
m) asigura asistenta tehnica pentru publicarea pe pagina de internet a Consiliului si in aplicatia EMAP a informatiilor si a documentelor a caror publicare este prevazuta de lege sau de regulamente, inclusiv a celor vizand asigurarea transparentei decizionale, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului si aprobate spre publicare de conducerea Consiliului;
n) exercita atributii specifice corelate cu programele finantate din fonduri europene si internationale, la solicitarea Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe;
o) desfasoara activitati privind operationalizarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) al fondurilor comunitare;
p) realizeaza inregistrarea sedintelor Plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, postarea acestora pe site, precum si arhivarea lor;
q) realizeaza aplicatii informatice.
(2) Compartimentul statistica judiciara exercita, sub conducerea sefului serviciului, urmatoarele atributii:
a) efectueaza ori participa la efectuarea unor sinteze privind activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor, propunand masurile ce se impun;
b) propune spre aprobare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzand indicatorii statistici referitori la activitatea desfasurata de instantele judecatoresti si de parchete, precum si ghidul de completare a formularelor sau interfetelor statistice;
c) elaboreaza puncte de vedere referitoare la functionarea modulului de statistica judiciara cuprins in aplicatia ECRIS;
d) sintetizeaza, sistematizeaza si interpreteaza datele statistice privitoare la activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor;
e) urmareste volumul de activitate al instantelor si sesizeaza Sectiei pentru judecatori dezechilibrele referitoare la volumul de activitate al acestora;
f) organizeaza si indruma activitatea de statistica judiciara la instantele judecatoresti si organizeaza arhivarea datelor statistice;
g) colaboreaza cu instantele, parchetele de pe langa acestea si Ministerul Justitiei in vederea bunei administrari si a imbunatatirii permanente a modulului de statistica judiciara cuprins in aplicatia ECRIS si a celorlalte aplicatii de statistica judiciara;
h) asigura comunicarea datelor statistice Institutului National de Statistica, cu care tine legatura permanent;

Afişează Hotararea nr. 193/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Hotararea 193/2019    CSM    Regulament de organizare si functionare    Hotararea 1073/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cariera judecatorilor si procurorilor. Cereri de transfer la schimb
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 6114 din 11 septembrie 2013

Regimul juridic al avizelor CSM in materia perchezitiei, retinerii si arestarii preventive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 687 din 9 februarie 2012

Magistrat. Suspendare din functie. Legalitatea masurii. Momentul de la care-si produce efectele hotararea CSM de suspendare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Admininistrativ, Decizia nr. 3514 din 18/10/2006

Magistrat. Neindeplinirea conditiilor de numire in functie. Conditia bunei reputatii. Hotararea C.S.M. de eliberare din functie. Caracterul nediscipli
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2956 din 10 mai 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac

Despre raspunderea magistratilor
Sursa: Cristi Danilet