din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2798 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

  Publicat: 17 Apr 2020       2107 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Strainul incadrat in munca in localitatile de frontiera de pe teritoriul Romaniei si care se intoarce in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana in zona de frontiera a unui stat care are frontiera comuna cu Romania, in care isi are domiciliul si al carui cetatean este.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 si art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,


tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 20 din 16.04.2020, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor pct. 3 si 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020,


in temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,


ministrul afacerilor interne emite urmatoarea ordonanta militara:


Art. 1. -


(1) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Turcia si Iran si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 18 aprilie 2020.


(2) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Italia si din aceasta tara catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 19 aprilie 2020.


(3) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Franta si Germania si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 21 aprilie 2020.


(4) Masurile prevazute la alin. (1) si (3) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, servicii tehnice, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.


Art. 2. -


(1) Se excepteaza de la masurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucratorii transfrontalieri care, la intrarea in Romania din Bulgaria, nu prezinta simptome asociate COVID-19.


(2) Prin lucrator transfrontalier se intelege persoana care face dovada ca locuieste si lucreaza intr-o raza de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat romano-bulgare, calculata de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, si care se reintoarce la locuinta cel putin o data pe saptamana.


(3) Punctele de trecere a frontierei de stat romano-bulgare prin care se permite intrarea in Romania in conditiile alin. (1) sunt urmatoarele: Giurgiu-Ruse si Calafat-Vidin.


(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat romano- bulgare prevazute la alin. (3) se permite si intrarea/iesirea lucratorilor transfrontalieri cu masini si utilaje agricole.


(5) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2), persoanele in cauza intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.


(6) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 3. -


(1) La efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigatie interioara care arboreaza pavilion roman si la bordul navelor maritime indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, aflate in porturile romanesti, personalul navigant trebuie sa prezinte autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din transportul international" stabilit de catre Comisia Europeana in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Libere (Green Lanes) in cadrul Liniilor directoare referitoare la masurile de management al frontierelor pentru protectia sanatatii si asigurarea disponibilitatii bunurilor si serviciilor esentiale - C(2020) 1897 din 23.03.2020.


(2) Personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, si care nu prezinta simptome asociate COVID-19, nu se supune masurilor de carantinare in spatii special amenajate sau la bordul navei ori masurilor de izolare la domiciliu, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului prevazut la alin. (1) si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri.


(3) La efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, aflate in porturile romanesti, personalul navigant trebuie sa fie in prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta provine, de personalul directiei de sanatate publica ce isi desfasoara activitatea in portul respectiv.


(4) Personalul navigant maritim, prevazut la alin. (3), care nu prezinta simptome asociate COVID-19, va fi transportat dinspre/spre punctele de trecere a frontierei, indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea mai scurta si fara intreruperi. Personalul navigant maritim si cel care ii asigura transportul trebuie sa foloseasca echipamente individuale de protectie impotriva COVID-19.


(5) In vederea efectuarii schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau angajatorul personalului navigant maritim, dupa caz, are obligatia sa asigure personalului navigant urmatoarele:


a) testarea pentru COVID-19;


b) echipamentul individual de protectie impotriva COVID-19, pe timpul transportului prevazut la alin. (4);


c) certificatul prevazut la alin. (1).


(6) Personalul navigant roman, maritim si fluvial, care se repatriaza si care la intrarea in tara nu prezinta simptome asociate COVID-19, se supune masurilor de izolare la domiciliu, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului prevazut la alin. (1) si a unei declaratii pe propria raspundere, al carei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, privind utilizarea continua a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19 pentru deplasarea de la nava la locatia unde poate fi contactat in urmatoarele 14 zile .


(7) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 4. -


Prevederile alineatului (2) al articolului 7 si ale articolului 9 din Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, isi inceteaza aplicabilitatea.


Art. 5. -


Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


Art. 3. -


(1) Pe perioada starii de urgenta pietele agroalimentare raman deschise, cu obligatia administratorilor de a organiza activitatile in baza actelor normative incidente, prin adoptarea de masuri de protectie impotriva raspandirii COVID-19, care sa se refere cel putin la purtarea de manusi si masti, precum si la pastrarea distantei sociale, atat la intrarea in piata, cat si in interiorul acesteia."


Art. 6. -


Prevederilealineatului (2) al articolului 3, ale articolelor 7 si 8, ale literei d) a alineatului (1) al articolului 21, precum si anexa nr. 2 la Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020, isi inceteaza aplicabilitatea.


Art. 7. -


(1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:


a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Autoritatea Aeronautica Civila Romana, pentru masurile prevazute la art. 1;


b) Politia de Frontiera Romana si directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art. 2;


c) Autoritatea Navala Romana si directiile de sanatate publica, pentru masurile prevazute la art. 3.


(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art. 1-3 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 8. -


(1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin doua zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.

Afişează OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Somajul tehnic    Somajul tehnic carantina    Somajul tehnic coronavirus    Reducerea normei de lucru    Munca la domiciliu    suspendare cim carantina    suspendare cim forta majora    suspendare contract de munca carantina    suspendare contract de munca forta majora    concediere 2020    concedeire    desfiintare post    desfiintare post 2020    reintegrare    reintegrare pe post    reintegrare efectiva    reintegrare reala    organigrama    desfiintare posturi 2020    organigrama    codul muncii    codul muncii 2020    Munca la domiciliu    telemunca    telesalariat    codul muncii    echipamente de tehnologia informatiei si comunicatiilor    munca la domiciliul propriu    act aditional munca la domiciliul propriu    tipologia telemuncii    salariat in regim de telemunca    munca la domiciul coronavirus    telemunca coronavirus    Legea 81/2018    munca la domiciliu si telemunca    prestarea activitatii in regim de telemunca    Ordonanta militara 3/2020    Ordonanta militara 2/2020    Decretul 195/2020    Decretul 240/2010    UpDate Work    OUG 32/2020    OUG 30/2020    OUG 33/2020    OUG 37/2020    Ordonanta militara 6/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017Articole Juridice

Dialogurile MCP (V) � Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu