din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4264 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

INTEGRAL: OM 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19


Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 si art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,


tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 20 din 16.04.2020, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor pct. 3 si 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020,


in temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,


ministrul afacerilor interne emite urmatoarea ordonanta militara:


Art. 1. -


(1) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Turcia si Iran si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 18 aprilie 2020.


(2) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Italia si din aceasta tara catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 19 aprilie 2020.


(3) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Franta si Germania si din aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 21 aprilie 2020.


(4) Masurile prevazute la alin. (1) si (3) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, servicii tehnice, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.


Art. 2. -


(1) Se excepteaza de la masurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucratorii transfrontalieri care, la intrarea in Romania din Bulgaria, nu prezinta simptome asociate COVID-19.


(2) Prin lucrator transfrontalier se intelege persoana care face dovada ca locuieste si lucreaza intr-o raza de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat romano-bulgare, calculata de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, si care se reintoarce la locuinta cel putin o data pe saptamana.


(3) Punctele de trecere a frontierei de stat romano-bulgare prin care se permite intrarea in Romania in conditiile alin. (1) sunt urmatoarele: Giurgiu-Ruse si Calafat-Vidin.


(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat romano- bulgare prevazute la alin. (3) se permite si intrarea/iesirea lucratorilor transfrontalieri cu masini si utilaje agricole.


(5) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2), persoanele in cauza intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.


(6) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 3. -


(1) La efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigatie interioara care arboreaza pavilion roman si la bordul navelor maritime indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, aflate in porturile romanesti, personalul navigant trebuie sa prezinte autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din transportul international" stabilit de catre Comisia Europeana in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Libere (Green Lanes) in cadrul Liniilor directoare referitoare la masurile de management al frontierelor pentru protectia sanatatii si asigurarea disponibilitatii bunurilor si serviciilor esentiale - C(2020) 1897 din 23.03.2020.


(2) Personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, si care nu prezinta simptome asociate COVID-19, nu se supune masurilor de carantinare in spatii special amenajate sau la bordul navei ori masurilor de izolare la domiciliu, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului prevazut la alin. (1) si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri.


(3) La efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, aflate in porturile romanesti, personalul navigant trebuie sa fie in prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta provine, de personalul directiei de sanatate publica ce isi desfasoara activitatea in portul respectiv.


(4) Personalul navigant maritim, prevazut la alin. (3), care nu prezinta simptome asociate COVID-19, va fi transportat dinspre/spre punctele de trecere a frontierei, indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea mai scurta si fara intreruperi. Personalul navigant maritim si cel care ii asigura transportul trebuie sa foloseasca echipamente individuale de protectie impotriva COVID-19.


(5) In vederea efectuarii schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau angajatorul personalului navigant maritim, dupa caz, are obligatia sa asigure personalului navigant urmatoarele:


a) testarea pentru COVID-19;


b) echipamentul individual de protectie impotriva COVID-19, pe timpul transportului prevazut la alin. (4);


c) certificatul prevazut la alin. (1).


(6) Personalul navigant roman, maritim si fluvial, care se repatriaza si care la intrarea in tara nu prezinta simptome asociate COVID-19, se supune masurilor de izolare la domiciliu, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului prevazut la alin. (1) si a unei declaratii pe propria raspundere, al carei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, privind utilizarea continua a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19 pentru deplasarea de la nava la locatia unde poate fi contactat in urmatoarele 14 zile.


(7) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 4. -


Prevederile alineatului (2) al articolului 7 si ale articolului 9 din Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, isi inceteaza aplicabilitatea.


Art. 5. -


Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"


Art. 3. -


(1) Pe perioada starii de urgenta pietele agroalimentare raman deschise, cu obligatia administratorilor de a organiza activitatile in baza actelor normative incidente, prin adoptarea de masuri de protectie impotriva raspandirii COVID-19, care sa se refere cel putin la purtarea de manusi si masti, precum si la pastrarea distantei sociale, atat la intrarea in piata, cat si in interiorul acesteia."


Art. 6. -


Prevederilealineatului (2) al articolului 3, ale articolelor 7 si 8, ale literei d) a alineatului (1) al articolului 21, precum si anexa nr. 2 la Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020, isi inceteaza aplicabilitatea.


Art. 7. -


(1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:


a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Autoritatea Aeronautica Civila Romana, pentru masurile prevazute la art. 1;


b) Politia de Frontiera Romana si directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art. 2;


c) Autoritatea Navala Romana si directiile de sanatate publica, pentru masurile prevazute la art. 3.


(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art. 1-3 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 8. -


(1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin doua zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice