din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1853 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

  Publicat: 27 Dec 2020       8140 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>> AICI <<<<<

- Codul de Procedura Fiscala, actualizat 2024 - Legea nr. 207/2015 >>>> AICI <<<<<

Arta. UE.-

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, punctul 18, litera d) a punctului 26, punctele 37 si 40 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"18. locul conducerii efective - locul in care, daca nu se demonstreaza altfel, persoana juridica straina realizeaza operatiuni care corespund unor scopuri economice, reale si de substanta si unde este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) decizii economico-strategice necesare pentru conducerea activitatii persoanei juridice straine in ansamblul sau se iau in Romania de catre directorii executivi/membrii consiliului de administratie; sau

b) cel putin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoane juridice straine sunt rezidenti;

. . . . . . . . . .

26.

d) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau ale drepturilor de vot atat la prima juridica, cat. si la cea de-a doua ori daca le controleaza in mod efectiv;

. . . . . . . . . .

37. rezident - orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivita legislatiei europene sau orice persoana fizica rezidenta. Rezidentul are obligatii fiscale integrale in Romania, fiind contribuabil supus impozitarii in Romania pentru veniturile mondiale obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei, conform prevederilor prezentei legi si ale tratatelor in vigoare incheiate de Romania;

. . . . . . . . . .

40. titlu de participare - orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori detinerile la un fond de investitii;".

2. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:

"Art. 81. - Locul conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine

(1) Daca o persoana juridica straina este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte, rezidenta acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri.

(2) Rezidenta in Romania a persoanei juridice straine se stabileste de catre organul fiscal central competent pe baza chestionarului prevazut la art. 230 alin. (8) si a urmatoarelor documente anexate la acesta:

a) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a deciziei/hotararii actionarilor/asociatilor/fondatorilor/membrilor consiliului de administratie/directorilor executivi ai persoanei juridice straine cu privire la stabilirea locului conducerii efective in Romania;

b) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a actului constitutiv actualizat al persoanei juridice straine;

c) copia legalizata a extrasului de la Registrul Comertului sau organismului similar din statul strain in care este inregistrata persoana juridica straina, din care rezulta actionariatul si aportul acestuia in capitalul persoanei juridice straine; orice modificari ulterioare se comunica organului fiscal central competent in termen de 45 de zile calendaristice de la data producerii lor;

d) copia documentului sau actului privind utilizarea spatiului din Romania unde se va exercita efectiv conducerea persoanei juridice straine;

e) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a contractelor incheiate cu directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridice straine avand locul conducerii efective in Romania.

(3) Organul fiscal central competent analizeaza documentatia prezentata de persoana juridica straina, stabileste daca locul conducerii efective este in Romania si notifica persoana juridica straina daca pastreaza rezidenta statului strain sau devine persoana juridica straina rezidenta in Romania.

(4) Persoana juridica straina rezidenta in Romania potrivit locului conducerii efective are urmatoarele obligatii:

a) sa se inregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declaratiei de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni/declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania in termen de 30 zile de la data la care a fost notificat ca este persoana rezidenta in Romania;

b) sa pastreze procesele-verbale ale sedintelor de consiliu si ale adunarilor actionarilor/asociatilor;

c) sa conduca si sa pastreze in Romania evidenta contabila, respectiv sa intocmeasca situatiile financiare conform legislatiei contabile din Romania;

d) sa se inregistreze ca platitor de impozit pe profit;

e) sa isi mentina rezidenta in Romania pe o perioada de cel putin un an fiscal.

(5) Prevederile titlului II "Impozitul pe profit" din prezentul cod sunt aplicabile si persoanei juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective.

(6) In scopul administrarii creantelor fiscale, organul fiscal central stabileste si inregistreaza, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un loc al conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine, care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Stabilirea rezidentei in Romania de catre o persoana juridica straina nu trebuie sa aiba la baza aranjamente artificiale in scopul reducerii impozitelor care ar fi trebuit sa fie platite in statul strain si nu trebuie sa creeze oportunitati de neimpozitare sau de impozitare mai scazuta in Romania, inclusiv prin aranjamente de utilizare a conventiilor fiscale incheiate de Romania, numai in scopul evitarii platii impozitelor in beneficiul direct sau indirect al unor rezidenti din terte jurisdictii."3. La articolul 12, literele h), i), m) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"h) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la un rezident;

i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, detinute la un rezident si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani;

. . . . . . . . . .

m) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

. . . . . . . . . .

s) venituri realizate din lichidarea unui rezident;".

4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) persoanele juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective;".

5. La articolul 14, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) In cazul persoanelor juridice romane, al persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective, precum si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;".

6. La articolul 22, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1). Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului pana in trimestrul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1), pentru contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1) pana la sfarsitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit.

. . . . . . . . . .

(4) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 47 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (31) si art. 52, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in activele prevazute la alin. (1), puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

Afişează Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal    Codul fiscal 2021    codul fiscal actualizat 2021    Legea 296/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim