din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2985 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

  Publicat: 28 Sep 2021       6607 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 16 septembrie 2021.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabileste criteriile de incadrare a familiilor si persoanelor singure in categoria consumatorilor vulnerabili de energie si reglementeaza masurile de protectie sociala pentru acestia in ceea ce priveste accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esentiale ale gospodariei, in scopul prevenirii si combaterii saraciei energetice.

(2) Prezenta lege urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective:

a) asigurarea accesibilitatii energiei din punctul de vedere al pretului pentru toti cetatenii;

b) asigurarea disponibilitatii fizice neintrerupte a resurselor energetice pentru toti consumatorii vulnerabili;

c) promovarea accesului la masurile de crestere a performantei energetice a cladirilor cu destinatie de locuinte;

d) prevenirea si combaterea saraciei energetice si excluziunii sociale.

(3) Prevederile prezentei legi se aplica activitatii de distributie si furnizare a energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale si combustibililor solizi si/sau petrolieri catre consumatorii vulnerabili de energie.

Art. 2. -

(1) Dupa natura lor, masurile de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie pot fi financiare si nonfinanciare.

(2) Masurile de protectie sociala financiare constau in acordarea de ajutoare destinate asigurarii nevoilor energetice minimale si sunt:

a) ajutor pentru incalzirea locuintei;

b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei parti din consumul energetic al gospodariei pe tot parcursul anului;

c) ajutor pentru achizitionarea, in cadrul unei locuinte, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, racirea, incalzirea si asigurarea apei calde de consum, pentru inlocuirea aparatelor de uz casnic depasite din punct de vedere tehnic si moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum si pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

d) ajutor pentru achizitionarea de produse si servicii in vederea cresterii performantei energetice a cladirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

(3) Masurile de protectie sociala nonfinanciare constau in facilitati de acces si conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectarii de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili din cele prevazute la art. 4, precum si consilierea si informarea transparenta si accesibila a populatiei cu privire la sursele de energie, costuri si proceduri de acces la acestea, in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Masurile de protectie sociala financiare prevazute la alin. (2) se finanteaza din bugetul de stat, din bugetele locale sau din fonduri europene.

Art. 3. -

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) consumator vulnerabil de energie, denumit in continuare consumator vulnerabil - persoana singura/familia care, din motive de sanatate, varsta, venituri insuficiente sau izolare fata de sursele de energie, necesita masuri de protectie sociala si servicii suplimentare pentru a-si asigura cel putin nevoile energetice minimale;

b) consum mediu lunar de energie termica - cantitatea de energie termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei, stabilita pentru persoana singura/familie, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, conform anexei nr. 1;

c) zona de temperatura - repartizarea judetelor in functie de temperaturile medii multianuale inregistrate, conform anexei nr. 2;

d) familie - sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna ori, dupa caz, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Derogari (1)

e) persoana singura - persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

f) locuinta de domiciliu sau de resedinta, denumita in continuare locuinta - constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia acesta exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau de resedinta si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, dupa caz, locuintele situate in asezari informale, astfel cum sunt definite potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de legislatia anterioara acesteia, aplicabila la data edificarii constructiei. Nu se considera locuinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase, asociatiile sau grupurile religioase, prevazute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;

g) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi prelungita/redusa intr-unul sau mai multe judete la solicitarea consiliilor judetene, cu avizul Administratiei Nationale de Meteorologie. Perioada de prelungire/reducere a sezonului rece, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;

h) ajutor pentru incalzirea locuintei - masura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (2), suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. Ajutorul se acorda pentru consumatorii vulnerabili de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale, combustibili solizi si/sau petrolieri. Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

i) supliment pentru energie - masura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (2), suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu iluminatul locuintei, sustinerea facilitatilor de gatit si asigurarea apei calde in locuinta, asigurarea continuitatii in alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viata persoanelor, din motive de sanatate, si utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

j) facilitati privind accesul la energie - masuri de sprijin din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (3), care au drept scop accesul si conectarea la sursele de energie disponibile;

k) sprijin pentru eficientizarea consumului de energie - masura care are drept scop sprijinul financiar din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (2), suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale sau fonduri europene ori contracte de performanta energetica puse in aplicare de distribuitorii/furnizorii de energie si/sau companii de servicii energetice, destinata consumatorilor vulnerabili, pentru acoperirea unei parti din costul sistemelor utilizate pentru cresterea eficientei energetice, potrivit dispozitiilor Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare;

l) titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a masurilor prevazute la lit. h) si i), solicita acordarea acestora si poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauza de intretinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. (1) lit. b) si art. 178 lit. a) si b) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;

m) beneficiar - familia sau persoana singura definite conform lit. d) si e) si care indeplineste conditiile prezentei legi privind acordarea masurilor prevazute la lit. h) si i);

n) venit mediu net lunar - totalitatea veniturilor nete pe care le realizeaza persoana singura sau, dupa caz, membrii familiei, in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul, asa cum acestea sunt prevazute la art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, impartita la numarul persoanelor din familia definita la lit. d);

o) saracie energetica - imposibilitatea consumatorului vulnerabil, definit la lit. a), de acoperire a nevoilor energetice minimale, definite la lit. p);

p) nevoi energetice minimale - consumul minim de energie al persoanei singure/unei familii pentru iluminat, racirea si incalzirea optima a locuintei, sustinerea facilitatilor de gatit si asigurarea apei calde in locuinta, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie sau alimentarea dispozitivelor medicale pentru sustinerea vietii ori pentru ameliorarea sanatatii persoanelor. Limita minima a consumului se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, pe baza datelor puse la dispozitie de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, precum si de Institutul National de Statistica;

q) furnizor - persoana fizica sau juridica ce asigura furnizarea energiei termice, energiei electrice, gazelor naturale, dupa caz, catre clienti;

r) valoare de referinta - nivelul maxim al ajutorului pentru incalzirea locuintei aferent unei luni, stabilit in functie de sistemul de incalzire utilizat, potrivit dispozitiilor prezentei legi;

s) gospodarie - unitate formata dintr-o locuinta si din persoanele fizice care locuiesc si gospodaresc impreuna, avand buget comun si valorificand in comun bunurile dobandite prin munca lor.

(2) Masurile de sprijin de natura celor prevazute la alin. (1) lit. h) si i) se acorda in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, dupa caz.

CAPITOLUL II

Criterii de incadrare in categoria consumatorului vulnerabil

Art. 4. -

(1) Consumatorii vulnerabili se incadreaza in urmatoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit;

b) consumatori vulnerabili din motive de varsta;

c) consumatori vulnerabili din motive de sanatate;

Afişează Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice