din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3910 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019

  Publicat: 08 Dec 2023       66090 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx
Ordonanta de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat 2024

Actualizat prin:
- Legea 387/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
- Legea 348/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

"i) biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti totalizeaza voturile exprimate pentru consiliul judetean, pentru presedintele consiliului judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti si stabileste rezultatul alegerilor; elibereaza consilierilor, respectiv presedintelui consiliului judetean si primarului general al municipiului Bucuresti certificatul doveditor al alegerii, dupa care transmite judecatoriei ori tribunalului, dupa caz, in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri procesele-verbale si celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevazute la art. 103 alin. (5) , in vederea validarii mandatelor;"

2.La articolul 103, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primar, dupa caz, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, iar, pentru consiliul judetean, pentru presedintele consiliului judetean, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti, la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, respectiv la Tribunalul Bucuresti, dupa caz, in vederea validarii mandatelor."

3.Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 107

(1) Candidatii alesi atat in functia de consilier local, cat si in functia de consilier judetean sunt obligati sa opteze pentru una dintre cele doua calitati. Candidatii alesi atat in functia de consilier local, cat si in functia de consilier judetean au obligatia sa renunte la una dintre cele doua calitati care atrag starea de incompatibilitate in cel mult 15 zile de la data inceperii exercitarii, in conditiile legii, a primului dintre cele doua mandate de consilier local, respectiv consilier judetean.

(2) Locurile devenite astfel vacante se completeaza potrivit art. 100 alin. (33) .

(3) Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care nu pot fi in acelasi timp si membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti."

(2) Prevederile alin. (1) pct. 1-3 intra in vigoare la data initierii masurilor prevazute de lege pentru organizarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020.

Art. 636

- Anexa nr. I la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"5. Orasul

- unitate administrativ-teritoriala de baza definita potrivit prevederilor art. 99 din Codul administrativ, declarata ca atare prin lege.

Ca unitate administrativ-teritoriala de baza orasul are doua componente:

a) componenta teritoriala - intravilanul, care reprezinta suprafata de teren ocupata sau destinata constructiilor si amenajarilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de productie, de circulatie, de recreare, de comert etc.) si extravilanul care reprezinta restul teritoriului administrativ al orasului;

b) componenta demografica socioeconomica, care consta in grupurile de populatie si activitatile economice, sociale si politico-administrative ce se desfasoara pe teritoriul localitatii.

Dimensiunile, caracterul si functiile orasului prezinta mari variatii, dezvoltarea sa fiind strans corelata cu cea a teritoriului caruia ii apartine."

2.Dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:

"51. Municipiul

- unitate administrativ-teritoriala definita potrivit art. 100 din Codul administrativ, declarata ca atare prin lege."

3.Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"6. Comuna

- unitate administrativ-teritoriala de baza definita potrivit art. 98 din Codul administrativ."

Art. 637

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata in Buletinul Oficial nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

Judetul este unitatea administrativ-teritoriala definita potrivit art. 101 din Codul administrativ, declarata ca atare prin lege."

2.La articolul 4, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

(1) Orasul este unitatea administrativ-teritoriala de baza definita potrivit prevederilor art. 99 din Codul administrativ, declarata ca atare prin lege.

(2) Municipiul este unitatea administrativ-teritoriala definita potrivit art. 100 din Codul administrativ, declarata ca atare prin lege."

3.La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

(1) Comuna este unitatea administrativ-teritoriala de baza definita potrivit art. 98 din Codul administrativ."

Art. 638

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 202 alineatul (1) , litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) referatul de evaluare intocmit de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice de secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de catre ministrul afacerilor interne pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice de prefect si subprefect, respectiv de catre secretarul general al Guvernului pentru inaltii functionari publici care ocupa functiile publice de inspector guvernamental;"

2.La articolul 203 alineatul (2) , litera a) se abroga.

3.La articolul 203 alineatul (2) , literele b) -d) vor avea urmatorul cuprins:

"b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru functiile publice de secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

c) ministrul afacerilor interne, pentru functiile publice de prefect si subprefect;

d) secretarul general al Guvernului pentru functiile publice de inspector guvernamental."

4.La articolului 203, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Competenta de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegata prin act administrativ catre secretarul de stat care coordoneaza activitatea inaltului functionar public."

5.La articolul 624 alineatul (1) , literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

"a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, daca nu are calitatea de evaluator, pentru functionarii publici de conducere care ocupa functiile publice de director general, director general adjunct, director si director adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si functiile publice specifice asimilate acestora, respectiv pentru functionarii publici de conducere care ocupa functiile publice de director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, in cadrul institutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;

b) functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere care ocupa functiile publice de sef serviciu si sef birou, precum si in functiile publice specifice asimilate acesteia, precum si pentru functionarii publici de executie pentru care calitatea de evaluator apartine functionarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului;"

Documente Atasate
Anexe_Codul_Administrativ_2024.docx

Afişează Codul administrativ, actualizat 2024 - OUG 57/2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul administrativ    Codul administrativ actualizat    Codul administrativ actualizat 2024    OUG 57/2019    avocat contencios administrativ    avocat contencios bucuresti    avocat functionari publici    salarizare 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare act administrativ. Calitate procesuala pasiva. Introducerea in cauza a altor subiecte de drept
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 19/14.04.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Exercitarea unui drept nu poate constitui incalcare a atributiilor de serviciu. Refuzul salariatului de a presta ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 878 din data de 06 Mai 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu