din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2164 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 199/2023 a invatamantului superior

Legea 199/2023 a invatamantului superior

  Publicat: 09 Dec 2023       2790 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 199/2023 a invatamantului superior

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 614 din data de 5 iulie 2023


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

TITLUL I:Invatamantul superior

CAPITOLUL I:Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege asigura cadrul legal pentru exercitarea, in institutiile de invatamant superior, sub autoritatea statului roman, a procesului de educatie, cercetare si formare continua si reglementeaza structura, organizarea si functionarea invatamantului superior din Romania, statutul personalului din invatamantul superior, precum si cadrul legal de asigurare a calitatii.

(2) Statul asigura acces echitabil in invatamantul superior, fara nicio forma de discriminare, cetatenilor Romaniei, cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, precum si cetatenilor britanici si membrilor familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01.

(3) In Romania invatamantul superior este un serviciu de interes public, ce constituie prioritate nationala si care se desfasoara, in conditiile prezentei legi, in limba romana, in limbile minoritatilor nationale si in limbi de circulatie internationala.

(4) In domeniul educatiei si al formarii profesionale prin sistemul national de invatamant superior, dispozitiile prezentei legi prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative. In caz de conflict intre acestea, se aplica dispozitiile prezentei legi.

(5) Statul incurajeaza dezvoltarea parteneriatului public-privat.

Art. 2

Idealul educational al invatamantului superior consta in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa in societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii.

Art. 3

(1) Misiunea invatamantului superior este de a genera, certifica si transfera cunoastere, prin:

a) formarea initiala si continua de tip universitar si postuniversitar, in scopul dezvoltarii profesionale si personale a studentilor, studentilor-doctoranzi si cursantilor, precum si in vederea insertiei pe piata muncii a absolventilor si satisfacerii nevoii de competenta a mediului socioeconomic;

b) cercetarea stiintifica, dezvoltarea, inovarea si transferul tehnologic, prin creatia individuala si colectiva, relevante pentru progresul cunoasterii si mediul socioeconomic;

c) implicarea in comunitate, prin desfasurarea unor activitati comune in beneficiul institutiei de invatamant superior si al mediului social, economic si cultural.

(2) Viziunea prezentei legi este centrata pe urmatoarele valori:

a) echitatea, prin asigurarea sanselor la educatie, in mod echitabil pentru tineri, indiferent de mediul din care provin sau de alti factori de risc;

b) excelenta, prin sustinerea si motivarea acesteia in cadrul procesului de invatamant;

c) integritatea, prin asigurarea de repere valorice si promovarea eticii in educatie si cercetare;

d) starea de bine, prin sustinerea studentilor si a tuturor salariatilor din institutiile de invatamant superior si din cele subordonate ministerului prin masuri adecvate de ingrijire medicala, inclusiv stomatologica si psihologica, consiliere si orientare profesionala, precum si asigurarea conditiilor de dezvoltare personala, prin masuri de sprijin adecvate;

e) profesionalismul, prin mentinerea unor standarde ridicate in formarea cadrelor didactice si, implicit, in pregatirea oferita studentilor, studentilor-doctoranzi si cursantilor;

f) respectul, prin insusirea respectului pentru alte persoane, institutii, mediu si societate, ca parte a formarii;

g) flexibilitatea, prin asigurarea unui parcurs dinamic de invatare adaptat nevoilor studentilor, studentilor-doctoranzi si cursantilor, in vederea dobandirii de competente;

h) diversitatea, prin garantarea respectului pentru varietate si a unui mediu tolerant in procesul de formare;

i) transparenta, prin utilizarea de mecanisme transparente de evaluare si mentinerea unei comunicari deschise si oneste;

j) colaborarea, prin dezvoltarea parteneriatelor interuniversitare, a parteneriatelor cu institute de cercetare publice sau private, cu operatorii economici publici sau privati, inclusiv pentru dezvoltarea de programe de studii interdisciplinare, precum si pentru orice alte tipuri de proiecte;

k) consultarea, prin implicarea actorilor interesati in proiectarea si aplicarea legislatiei, a strategiilor si politicilor in domeniul invatamantului superior;

l) incluziunea, prin garantarea in procesul de educatie a respectarii statutului si drepturilor tuturor persoanelor, astfel incat sa aiba oportunitatea de a beneficia de un tratament egal cu ceilalti;

m) dezvoltarea durabila si tranzitia verde, prin satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi;

n) responsabilitatea, prin asumarea constienta a responsabilitatilor pentru comportamentul si actiunile proprii, la nivelul tuturor actorilor educationali: beneficiari, personal de conducere, personal didactic si auxiliar;

o) transparenta institutionala, in baza careia toate hotararile, deciziile si reglementarile institutionale universitare se bucura de cel mai inalt grad de transparenta, in vederea respectarii principiului raspunderii publice.

Art. 4

Sistemul national de invatamant superior se bazeaza pe urmatoarele principii:

a) principiul autonomiei universitare;

b) principiul libertatii academice;

c) principiul raspunderii publice;

d) principiul asigurarii calitatii;

e) principiul echitatii;

f) principiul eficientei manageriale si financiare, in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale adecvate, prin gestionarea resurselor existente;

g) principiul transparentei;

h) principiul respectarii drepturilor si libertatilor membrilor comunitatii universitare;

i) principiul libertatii de mobilitate nationala si internationala a studentilor, a cadrelor didactice si a cercetatorilor;

j) principiul centrarii educatiei pe student;

k) principiul relevantei, in baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si social-economice;

l) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor membrilor comunitatii academice si dialogului intercultural;

m) principiul asumarii, promovarii si pastrarii identitatii nationale si a valorilor culturale ale poporului roman;

n) principiul recunoasterii si garantarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase;

o) principiul asigurarii egalitatii de sanse si nediscriminarii;

p) principiul libertatii de gandire si al independentei fata de ideologii si doctrine politice si religioase;

Afişează Legea 199/2023 a invatamantului superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 199/2023    Legea 199/2023 actualizata    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.