din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4193 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor

OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor

  Publicat: 10 Dec 2023       2923 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ordonanta 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor - Republicare

Actualizata prin Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

La nivel central si local - judet, oras, comuna - se constituie cate un consiliu consultativ pentru protectia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ si asigura, la nivelurile respective, cadrul informational si organizatoric necesar:

a) stabilirii si aplicarii politicii de protectie a consumatorilor;

b) corelarii actiunilor diverselor organisme ale administratiei publice cu cele ale organizatiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protectiei consumatorilor.

Art. 45

Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor este format din:

a) reprezentanti ai tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au competente cu caracter general sau special in domeniul protectiei consumatorilor si au structuri organizatorice la nivelul respectiv;

b) prefect sau primar, dupa caz, sau reprezentanti ai acestora;

c) reprezentanti ai asociatiilor de consumatori;

d) reprezentanti ai altor organisme, dupa caz.

Art. 46

Guvernul stabileste, in mod concret, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, pe fiecare nivel in parte .

CAPITOLUL VIII:Raporturile juridice dintre consumatorii prejudiciati si operatorii economici

Art. 47

Actiunile in justitie indreptate de catre asociatiile de consumatori, infiintate in conditiile prevazute la art. 32 si 33, impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 48

Ministerul Public poate interveni in actiunile civile introduse, in care sunt implicate interesele consumatorilor.

CAPITOLUL IX:Sanctiuni

Art. 49

Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 50

(1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (1) si (2) , art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a si a 5-a liniuta, lit. c) prima si a 2-a liniuta, cu amenda contraventionala de la 3. 000 lei la 30. 000 lei;

b) incalcarea dispozitiilor art. 7 lit. a) a 4-a liniuta, lit. b) a 3-a si a 4-a liniuta, cu amenda contraventionala de la 2. 500 lei la 25. 000 lei;

c) incalcarea dispozitiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a si a 5-a liniuta, lit. c) a 3-a si a 4-a liniuta, art. 9, art. 10 lit. a) -f) , h) si i) , art. 11 si 14, cu amenda contraventionala de la 2. 000 lei la 20. 000 lei;

d) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (1) , art. 17-25 si art. 26 alin. (1) si (2) , cu amenda contraventionala de la 1. 000 lei la 10. 000 lei;

e) incalcarea dispozitiilor art. 91, art. 92 si art. 93, cu amenda contraventionala de la 5. 000 lei la 50. 000 lei;

f) incalcarea dispozitiilor art. 94-911, cu amenda contraventionala de la 3. 000 lei la 30. 000 lei.

g) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) , cu amenda contraventionala de la 50. 000 lei la 500. 000 lei.

(2) Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.

(3) Individualizarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. g) se face tinand seama de gravitatea si durata faptei, cu respectarea principiului eficacitatii, proportionalitatii si al efectului disuasiv al sanctiunii aplicate. Prin instructiuni adoptate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor se stabileste mecanismul de individualizare si aplicare, precum si celelalte elemente in functie de care se face individualizarea sanctiunilor, precum:

a) veniturile totale anuale ale intreprinderii realizate pe teritoriul Romaniei, veniturile realizate la nivelul unui punct de lucru sau alte tipuri de venituri;

b) circumstantele atenuante si agravante;

c) capacitatea intreprinderii de a plati amenda;

d) majorarea specifica pe care o poate stabili Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in realizarea efectului disuasiv.

Art. 51

(1) Impiedicarea, sub orice forma, a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor de a exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10. 000 lei la 30. 000 lei.

(2) Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor care, potrivit aii. 50, constituie contraventie, daca fapta a avut ca urmare vatamarea sanatatii sau a integritatii corporale a uneia sau mai multor persoane, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 20. 000 lei la 100. 000 lei.

(3) Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor care, potrivit aii. 50, constituie contraventie, daca fapta a avut ca urmare afectarea grava si in mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5. 000 lei la 25. 000 lei.

(4) In cazul aplicarii sanctiunii amenzii pentru savarsirea faptei prevazute la alin. (2) se va dispune si inchiderea definitiva a unitatii, putand fi dispusa aceeasi masura pentru savarsirea faptei prevazute la alin. (3) .

(5) Contravenientii sunt obligati sa suporte, potrivit prevederilor legale in vigoare, si cheltuielile efectuate de terti, persoane fizice sau juridice, in vederea vindecarii persoanelor vatamate in calitatea lor de consumatori.

(6) Savarsirea repetata a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 50 se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1. 000 lei la 10. 000 lei.

(7) Neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse in termenele si conditiile prevazute in procesele-verbale de constatare a contraventiei se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2. 000 lei la 20. 000 lei.

Art. 52

Valoarea amenzilor prevazute la art. 50 si 51 se va actualiza prin hotarare a Guvernului.

Art. 53

- Art. 53 din capitolul IX a fost abrogat la 24-aug-2018 de Art. 25, alin. (1) din capitolul VI din Legea 203/2018.

Art. 54

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 50 si 51 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) In cazul sanctiunilor cu inchisoare contraventionala, masura se aplica de instanta competenta, la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.

(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite prevazute la alin. (1) , aflate in exercitiul functiunii, sau sa le insoteasca, dupa caz.

Afişează OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 21/1992    OG 21/1992 actualizata    OG 21/1992 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Obligare incheiere act aditional la contractul de vanzare-cumparare in rate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1218 din data 10.10.2011

Contract de furnizare a serviciilor de televiziune prin cablu. Raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizie nr. 322/07.03.2011 din data 07.03.2011

Plangere contraventionala. Anulare proces verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Giurgiu - Sentinta civila nr. 4135 din data 17.06.2009