din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4041 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor

OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor

  Publicat: 10 Dec 2023       2927 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ordonanta 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor - Republicare

Actualizata prin Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Puterile publice existente in stat.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
1. Obiect alcatuit dintr-o placa de cauciuc, metal, lemn etc., de regula fixata pe un suport, avand gravata o emblema, o inscriptie, un semn distinctive, care se aplica pe inscrisuri oficiale, conferindu-le autenticitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,

h) continuarea desfasurarii activitatii dupa dispunerea masurii de inchidere temporara, fara obtinerea acordului prevazut la alin. (7) ;

i) nerespectarea masurilor dispuse in temeiul art. 55.

(5) In consecinta, sanctiunea complementara prevazuta la alin. (1) lit. d) va avea acelasi regim, odata cu sanctiunea aplicata mentionata la alin. (1) lit. a) , b) sau c) , dupa caz.

(6) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) lit. d) se aplica de catre autoritatile publice competente care vor fi instiintate in acest sens.

(7) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) , b) si d) se suspenda numai cu acordul scris al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau al oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, dupa remedierea deficientelor care au condus la aplicarea sanctiunii complementare.

Art. 57

Sanctiunile propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 55 si art. 56 alin. (1) lit. a) -c) se dispun, direct sau prin delegare, de catre conducatorii autoritatilor publice prevazute la art. 54, prin ordin sau decizie .

Art. 58

Sanctiunile contraventionale complementare dispuse in conditiile art. 55 si 56 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

Art. 581

(1) In cazul savarsirii contraventiei prevazute la art. 50 alin. (1) lit. g) , pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator poate propune urmatoarele masuri:

a) revenirea la pretul de vanzare de pe site-ul comerciantului practicat anterior actiunii speculative intr-un termen de maximum 24 de ore sau oprirea de la comercializare;

b) revenirea la pretul de vanzare la punctul de lucru controlat, practicat anterior actiunii speculative, in termen de 24 de ore de la comunicarea documentului de control sau oprirea de la comercializare.

(2) Contraventiei prevazute la art. 50 alin. (1) lit. g) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 alin. (1) si art. 29.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contraventia prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. g) , termenul de prescriptie a constatarii si aplicarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei .

(4) Prevederile art. 51 alin. (7) si art. 56 se aplica in mod corespunzator, dupa caz.

Art. 59

Prevederilor art. 51, 55 si 56 nu le sunt aplicabile dispozitiile art. 32 alin. (3) teza intai din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 60

(1) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, institutia din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.

(2) La primul termen de judecata, instanta poate acorda contravenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile, in vederea achitarii integrale a amenzii.

(3) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. (2) , instanta procedeaza la transformarea amenzii in inchisoare contraventionala.

(4) Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii.

Art. 61

(1) Produsele periculoase, falsificate sau contrafacute se confisca de organele abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator, si se distrug sau se valorifica, dupa caz, conform prevederilor legale.

(2) Veniturile incasate ilicit de catre operatorii economici, ca urmare a incalcarii prevederilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a si a 4-a liniuta, art. 7 lit. b) prima si a 2-a liniuta si ale art. 7 lit. c) prima si a 2-a liniuta, se preiau la bugetul de stat de organele abilitate ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 62

Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului penal si ale Codului de procedura penala.

Art. 63

Aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonanta nu inlatura raspunderea disciplinara a faptuitorilor.

Art. 64

Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Codului civil.

Art. 65

Prevederile prezentei ordonante nu se aplica:

a) pagubelor generate de produsele puse in circulatie anterior datei intrarii in vigoare a acesteia;

b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.

CAPITOLUL X:Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 66

Guvernul va lua masurile necesare pentru organizarea executarii prevederilor prezentei ordonante, precum si pentru elaborarea de norme metodologice privind:

a) conditiile de realizare a expertizelor tehnice, in cazul unor vicii ascunse, pe categorii de produse si servicii;

b) modul de inlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru produsele sau serviciile care prezinta deficiente;

c) masuri de prevenire si limitare a prejudicierii consumatorilor, precum si conditiile in care acestea pot fi luate de catre organele administratiei publice prevazute la art. 54;

d) continutul si competenta de aprobare a documentelor care atesta nivelul calitativ al produselor si serviciilor;

e) informarea si educarea in domeniul protectiei consumatorilor;

f) conditiile in care asociatiile de consumatori, constituite potrivit art. 33, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;

g) desfasurarea activitatii consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor;

h) - Art. 66, litera H. din capitolul X a fost abrogat la 31-dec-2007 de Art. XI, punctul 30. din titlul II din Legea 363/2007.

Art. 67

Incepand cu anul 2001, numarul centrelor de consultanta si informare a consumatorilor pentru care se acorda sume de la bugetul de stat va fi stabilit prin hotarare a Guvernului, dupa aprobarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu incadrarea in sumele aprobate cu aceasta destinatie.

Art. 68

Afişează OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 21/1992    OG 21/1992 actualizata    OG 21/1992 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Obligare incheiere act aditional la contractul de vanzare-cumparare in rate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1218 din data 10.10.2011

Contract de furnizare a serviciilor de televiziune prin cablu. Raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizie nr. 322/07.03.2011 din data 07.03.2011

Plangere contraventionala. Anulare proces verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Giurgiu - Sentinta civila nr. 4135 din data 17.06.2009