din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3871 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor

OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor

  Publicat: 10 Dec 2023       2925 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ordonanta 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor - Republicare

Actualizata prin Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

(a unei opere de creatie intelectuala) drept subiectiv patrimonial recunoscut de lege autorului in temeiul caruia acesta este singurul indreptatit sa intreprinda, direct sau prin contracte incheiate cu alte persoane, masurile de folosire licita a operei sale scenice - dramatice sau muzicale - prin comunicarea ei directa pe calea interpretarii in prezenta nemijlocita a publicului.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Art. 32

Asociatiile de consumatori care apara drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, in general, sunt, de drept, parteneri sociali in consiliile consultative prevazute in prezenta ordonanta, daca:

a) la nivel national, au cel putin 3. 000 de membri si filiale in cel putin 10 judete;

b) la nivel judetean si local, daca au desfasurat o activitate in domeniul protectiei consumatorilor pe o perioada de cel putin 3 ani.

Art. 33

Asociatiile de consumatori care sunt constituite in scopul apararii intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sunt reprezentate, numai daca au cel putin 800 de membri .

Art. 34

Dupa constituire, asociatiile de consumatori vor solicita luarea lor in evidenta de catre organul administratiei publice pentru protectia consumatorilor de nivel central sau local, dupa caz.

Art. 35

Personalul de conducere si salariatii organelor de specialitate ale administratiei publice, precum si ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu atributii pe linia protectiei consumatorilor nu au dreptul de a detine functii in organele de conducere ale asociatiilor de consumatori.

Art. 36

Asociatiile de consumatori sunt consultate de catre serviciile si organismele administratiei publice prevazute la art. 35, potrivit competentelor, la elaborarea dispozitiilor si procedurilor cu caracter general si a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la:

a) cunoasterea cerintelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea si cantitatea produselor si serviciilor;

b) formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici angajati in producerea si comercializarea produselor si prestarea serviciilor, fata de calitatea acestora;

c) prevenirea practicilor comerciale incorecte si a publicitatii de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor.

Art. 37

Asociatiile de consumatori au urmatoarele drepturi si obligatii:

a) de a fi sprijinite logistic de catre organismele administratiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;

b) de a primi sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale;

c) de a informa autoritatile competente cu privire la prezenta pe piata a unor produse neconforme sau care pun in pericol viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauze abuzive in contracte si practicile incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii;

d) de a solicita operatorilor economici realizarea de produse si servicii in conditii speciale, in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de varsta a treia;

e) de a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative, standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

f) - Art. 37, litera F. din capitolul VI a fost abrogat la 31-dec-2007 de Art. XI, punctul 17. din titlul II din Legea 363/2007.

g) de a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate ale produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori;

h) de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor;

i) de a solicita serviciilor sau organelor administratiei publice, prevazute la art. 35, efectuarea de analize si incercari ale produselor destinate consumatorilor si de a publica rezultatele;

j) - Art. 37, litera J. din capitolul VI a fost abrogat la 31-dec-2007 de Art. XI, punctul 17. din titlul II din Legea 363/2007.

Art. 38

Centrele de consultanta si informare ale consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri in structura organizatorica a asociatiilor de consumatori si desfasoara activitati gratuite in folosul acestora, constand in informatii, recomandari si consultanta privind problemele legate de achizitionarea unui produs sau serviciu .

Art. 39

(1) Sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, se utilizeaza pentru infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, respectiv pentru:

a) salarizarea sau, dupa caz, remunerarea personalului utilizat in centrele de consultanta si informare a consumatorilor, care se va face in functie de timpul efectiv lucrat, pana la nivelul maxim al functiei echivalente utilizate in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

b) cheltuieli materiale efectuate pentru intretinerea sediului si a dotarilor aferente;

c) cheltuieli curente si cele ocazionate de tiparirea materialelor informative.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat .

Art. 391

(1) Incepand cu anul 2008, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cofinanteaza Centrul European al Consumatorilor.

(2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va prevedea anual, in bugetul sau, sume destinate cofinantarii Centrului European al Consumatorilor.

(3) Controlul asupra activitatii desfasurate de Centrul European al Consumatorilor, pentru sumele acordate de la bugetul de stat, se exercita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 40

(1) Sumele primite de la bugetele locale prin hotarari ale consiliilor locale sau, dupa caz, ale consiliilor judetene vor fi utilizate in conditiile stabilite prin conventiile incheiate de acestea cu asociatiile respective, conform legii.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate se restituie bugetelor locale respective.

Art. 41

Controlul asupra activitatilor desfasurate in centrele de consultanta si informare a consumatorilor din cadrul asociatiilor de consumatori, precum si a Centrului European al Consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 42

Reprezentantii asociatiilor de consumatori nu au drept de control al operatorilor economici.

Art. 43

Centrele de consultanta si informare a consumatorilor si Centrul European al Consumatorilor pot beneficia asistenta de specialitate din partea personalului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit in acest scop.

CAPITOLUL VII:Consiliul consultativ

Art. 44

Afişează OG 21/1992, actualizata 2024, privind protectia consumatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 21/1992    OG 21/1992 actualizata    OG 21/1992 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Obligare incheiere act aditional la contractul de vanzare-cumparare in rate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1218 din data 10.10.2011

Contract de furnizare a serviciilor de televiziune prin cablu. Raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizie nr. 322/07.03.2011 din data 07.03.2011

Plangere contraventionala. Anulare proces verbal de contraventie
Pronuntaţă de: Judecatoria Giurgiu - Sentinta civila nr. 4135 din data 17.06.2009