din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2990 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

  Publicat: 17 Dec 2010       15521 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 17 decembrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Puterile publice existente in stat.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice ."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia institutiei Avocatul Poporului, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu petitiile care au fost adresate institutiei Avocatul Poporului, acordandu-i sprijin pentru exercitarea atributiilor sale."

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Avocatul Poporului prezinta, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie sa cuprinda informatii cu privire la activitatea institutiei Avocatul Poporului. Ele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice."

4. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Avocatul Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior stabilite, beneficiaza de pensie calculata similar cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale."

5. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Adjunctii Avocatului Poporului sunt numiti pe o durata de 5 ani de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului. Conditiile pentru ocuparea functiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului."

6. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduc sapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilata functiei de secretar de stat .
(1^2) Mandatul adjunctilor Avocatului Poporului se exercita de la data depunerii, in fata Avocatului Poporului si a cate unui membru al birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, imputernicit pentru aceasta, a urmatorului juramant: Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa apar drepturile si libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta si impartialitate atributiile de adjunct al Avocatului Poporului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!
(1^3) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.
(1^4) Refuzul depunerii juramantului impiedica intrarea in functie a adjunctului Avocatului Poporului si deschide procedura pentru numirea in functie a altei persoane .
(1^5) Mandatul dureaza pana la depunerea juramantului de catre noii adjuncti ai Avocatului Poporului si poate fi reinnoit o singura data .
(1^6) Perioada de indeplinire a functiei de adjunct al Avocatului Poporului de catre absolventi ai facultatilor cu profil juridic constituie vechime in magistratura. Perioada de indeplinire a functiei de adjunct al Avocatului Poporului de catre absolventi ai facultatilor cu alt profil decat cel juridic constituie vechime in specialitatea studiilor absolvite.
(1^7) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea indeplinirii functiei sau decesul se constata de catre Avocatul Poporului si se comunica birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, in cel mult 30 de zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului adjunctului. Pana la numirea unui nou adjunct, atributiile sale vor fi delegate, prin ordin al Avocatului Poporului, unei persoane din cadrul personalului de specialitate."

7. Articolul 12 se abroga.

8. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
Adjunctii Avocatului Poporului indeplinesc urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea din domeniul lor de activitate;
b) informeaza Avocatul Poporului cu privire la activitatea din domeniul lor de activitate;
c) repartizeaza petitiile in cadrul domeniilor lor de activitate;
d) avizeaza rapoartele, recomandarile, precum si orice alte acte supuse aprobarii Avocatului Poporului;
e) indeplinesc, in ordinea stabilita de Avocatul Poporului, atributiile acestuia in caz de imposibilitate temporara a exercitarii functiei;
f) indeplinesc orice alte atributii stabilite de Avocatul Poporului, in limitele legii."

9. La articolul 13, literele b), c) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) decide asupra petitiilor formulate de persoanele fizice lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor acestora de catre autoritatile administratiei publice;
c) verifica activitatea de rezolvare legala a petitiilor primite si solicita autoritatilor sau functionarilor administratiei publice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice, repunerea in drepturi a petitionarului si repararea prejudiciilor;
......

Afişează Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 258/2010    Avocatul Poporului    Legea 35/1997

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.