din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3912 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

  Publicat: 01 Sep 2011       60001 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 607, din 30 august 2011

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BERD)Banca �nfiintata �n 1991, pentru sprijinirea procesului de tranzitie la economia de piata si pentru promovarea inioeiativelor de afaceri �n tarile Europei Centrale si de Sud,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

16. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 9. -(1) Drepturile unui operator de sistem ori ale unui participant in legatura cu garantiile constituite in favoarea sa si/sau pe care le detine in legatura cu sistemul ori cu orice sistem interoperabil, precum si drepturile Bancii Nationale a Romaniei, ale bancilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European si ale Bancii Centrale Europene in legatura cu garantiile detinute sau constituite in favoarea acestora nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolventa impotriva:
a) participantului la sistem sau la un sistem interoperabil;
b) operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant;
c) contrapartii Bancii Nationale a Romaniei, a bancii centrale dintr-un stat membru al Spatiului Economic European sau a Bancii Centrale Europene;
d) oricarei terte parti care a constituit garantiile.``

17. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 10. - Daca in favoarea participantilor, operatorilor de sistem si/sau a Bancii Nationale a Romaniei, a bancilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European ori a Bancii Centrale Europene s-au constituit drept garantie instrumente financiare sau drepturi asupra unor instrumente financiare si daca dreptul lor ori al oricarui mandatar, agent sau tert care actioneaza pe seama acestora asupra respectivelor instrumente financiare este inscris valabil intr-un registru de evidenta, intr-un cont sau intr-un sistem centralizat de depozitare, localizat in Romania ori intr-un stat membru al Spatiului Economic European, determinarea opozabilitatii, continutului, intinderii si efectelor drepturilor acestora asupra garantiilor este guvernata de legea statului unde drepturile au fost valabil inscrise.``

18. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 11. - Banca Nationala a Romaniei este obligata sa notifice decizia prevazuta la art. 6 alin. (2), de indata ce i-a fost comunicata, altor state membre ale Spatiului Economic European, CERS si ESMA.``

19. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 12. -(1) Banca Nationala a Romaniei va comunica ESMA sistemele si operatorii de sistem care intra sub incidenta prezentei legi. ESMA va face publice respectivele informatii pe pagina sa de internet
(2) Ministerul Finantelor Publice va informa ESMA ca Banca Nationala a Romaniei este autoritatea nationala competenta care trebuie sa informeze si sa fie informata cu privire la deschiderea procedurii de insolventa impotriva unui participant la un sistem .``

20. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 14. - Fiecare operator al unui sistem desemnat de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile art. 13 este obligat sa comunice acesteia participantii la sistem, inclusiv participantii indirecti si operatorii de sisteme interoperabile care nu sunt participanti, precum si orice schimbare cu privire la acestia.``

21. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 15. - O institutie va oferi gratuit, la cerere, oricarei persoane care justifica un interes legitim informatii referitoare la sistemele la care aceasta institutie participa si la principalele reguli de functionare a acestor sisteme, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii.``

22. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
``Art. 161. -(1) Banca Nationala a Romaniei va coopera cu ESMA in scopul aplicarii prevederilor prezentei legi, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului
(2) Banca Nationala a Romaniei va furniza ESMA, fara intarziere, toate informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor acesteia, in conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

23. Anexa se abroga.

Art. 13. - Ordonanta Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) banca de dezvoltare multilaterala - o banca de dezvoltare internationala si regionala, cum ar fi: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare - International Bank for Reconstruction and Development, Corporatia Financiara Internationala - International Finance Corporation, Banca Interamericana de Dezvoltare - Inter-American Development Bank, Banca Asiatica de Dezvoltare - Asian Development Bank, Banca Africana de Dezvoltare - African Development Bank, Banca de Dezvoltarea a Consiliului Europei - Council of Europe Development Bank, Banca Nordica de Investitii - Nordic Investment Bank, Banca Caraibiana de Dezvoltare - Caribbean Development Bank, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development, Banca Europeana pentru Investitii - European Investment Bank, Fondul European de Investitii - European Investment Fund, Corporatia Interamericana de Investitii - Inter-American Investment Corporation, Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor - Multilateral Investment Guarantee Agency, Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre - Black Sea Trade and Development Bank, Banca Americii Centrale pentru Integrare Economica - Central American Bank for Economic Integration, Facilitatea Internationala de Finantare in favoarea Imunizarii - International Finance Facility for Immunisation, Banca Islamica pentru Dezvoltare - Islamic Development Bank;.................................................................................................
e) contract de garantie financiara cu transfer de proprietate-un contract de garantie financiara, inclusiv contractul de report, in temeiul caruia furnizorul garantiei transmite beneficiarului acesteia proprietatea deplina sau drepturile depline asupra garantiei financiare, in scopul garantarii sau al asigurarii in alt mod a executarii obligatiilor financiare garantate;
f) contract de garantie financiara fara transfer de proprietate-un contract de garantie financiara in temeiul caruia furnizorul garantiei pune la dispozitie garantia financiara in favoarea sau catre un beneficiar al acesteia, furnizorul pastrand proprietatea deplina sau restransa ori drepturile depline asupra garantiei financiare la momentul constituirii acesteia;``.

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
``g1) creante private - creante de natura pecuniara care izvorasc dintr-o conventie prin care se acorda un imprumut sub forma de credit, de catre o institutie de credit sau de catre orice entitate avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa atraga depozite ori alte fonduri rambursabile de la public si sa acorde credite pe cont propriu, sau de catre orice entitate, alta decat o institutie de credit, avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa emita mijloace de plata sub forma de moneda electronica;``.

3. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``k) garantie financiara - sume de bani, instrumente financiare si/sau creante private, destinate garantarii unor obligatii financiare;``.

4. La articolul 2 alineatul (1), litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``q) stat membru - stat membru, astfel cum acesta
a fost definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

5. La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``c) o institutie financiara supusa supravegherii prudentiale, inclusiv:
1. o institutie de credit, astfel cum a fost definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. o firma de investitii, astfel cum a fost definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. o institutie financiara, astfel cum a fost definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
Afişează OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OG 13/2011    OG 39/1996    Dobanda legala    Noul Cod Civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro