din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2461 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

  Publicat: 01 Sep 2011       60005 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 607, din 30 august 2011

(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane (fizice sau juridice) spre pastrare,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

``(11) Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod strans cu Autoritatea Bancara Europeana, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului. Banca Nationala a Romaniei furnizeaza Autoritatii Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul mentionat, toate informatiile necesare acesteia pentru indeplinirea atributiilor stabilite de Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit si de regulamentul mentionat.``

19. La articolul 186, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) Banca Nationala a Romaniei poate notifica Autoritatii Bancare Europene situatiile in care:
a) o autoritate competenta nu i-a comunicat informatii esentiale;
b) o solicitare de colaborare, in special prin schimb de informatii relevante, a fost respinsa sau nu s-a raspuns unei astfel de solicitari intr-un termen rezonabil.``

20. La articolul 202, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila pentru exercitarea supravegherii pe baza consolidata, intocmeste o lista a societatilor financiare holding-mama la nivelul Romaniei, care este transmisa autoritatilor competente din celelalte state membre, Autoritatii Bancare Europene si Comisiei Europene.``

21. La articolul 206, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru efectuarea verificarii potrivit prevederilor alin. (1), Banca Nationala a Romaniei are in vedere principiile generale de evaluare a echivalentei supravegherii pe baza consolidata exercitate de autoritatile competente din state terte asupra institutiilor de credit avand societatea-mama intr-un stat tert, principii elaborate de Comitetul Bancar European la solicitarea Comisiei Europene. Banca Nationala a Romaniei consulta Autoritatea Bancara Europeana inaintea luarii unei decizii.``

22. La articolul 207, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Tehnicile de supraveghere trebuie sa permita atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata, potrivit prezentei ordonante de urgenta si reglementarilor emise in aplicarea acesteia, si trebuie sa fie comunicate celorlalte autoritati competente implicate, Autoritatii Bancare Europene si Comisiei Europene.``

23. La articolul 210, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Prevederile art. 173 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.``

24. La articolul 2102, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu urmatorul cuprins:
``(21) Daca, pana la implinirea termenului initial de doua luni prevazut la alin. (2), oricare dintre autoritatile competente implicate a supus cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, potrivit procedurii de solutionare a dezacordurilor prevazute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, Banca Nationala a Romaniei va amana luarea unei decizii in asteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancara Europeana o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul mentionat. Banca Nationala a Romaniei va lua decizia in conformitate cu decizia Autoritatii Bancare Europene. (22) Termenul de doua luni prevazut la alin. (2) se considera faza de conciliere in sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului. Autoritatea Bancara Europeana va lua o decizie in termen de o luna.
(23) Cazul nu va fi supus spre solutionare Autoritatii Bancare Europene dupa implinirea termenului initial de doua luni prevazut la alin. (2) sau dupa luarea unei decizii comune de catre autoritatile competente implicate.``

25. La articolul 215, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 215. -(1) Banca Nationala a Romaniei poate sa schimbe informatii cu autoritatile competente din celelalte state membre, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative aplicabile institutiilor de credit, si sa transmita informatii Autoritatii Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 31 si 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

26. La articolul 217, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Informatiile primite de Banca Nationala a Romaniei de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru nu vor fi furnizate, potrivit prevederilor alin. (1), decat cu acordul expres al respectivei autoritati si, daca este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.``

27. La articolul 222 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
``c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, daca informatiile sunt relevante pentru exercitarea atributiilor sale statutare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

28. La articolul 222, alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(3) In indeplinirea atributiilor sale in calitate de autoritate monetara si a celor privind monitorizarea sistemelor de plati, Banca Nationala a Romaniei poate transmite autoritatilor competente din celelalte state membre informatii pe care acestea le-ar putea solicita in situatii similare celor prevazute la art. 216..................................................................................................
(6) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, astfel cum este prevazuta la art. 183 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate transmite informatii bancilor centrale apartinand Sistemului European al Bancilor Centrale, daca aceste informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare si furnizarea de lichiditati, supravegherea sistemelor de plati, a sistemelor de compensare si decontare si mentinerea stabilitatii sistemului financiar, precum si Comitetului European pentru Risc Sistemic, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, daca astfel de informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor sale statutare.``

29. La articolul 1734, articolul 1822 alineatul (3), articolele 1826 si 1854, sintagma ``Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni`` se inlocuieste cu sintagma ``Autoritatea Bancara Europeana``.

30. Articolul 24014 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 24014. - (1) Operatiunile de vanzare de active, transfer de depozite, vanzare de active cu asumare de pasive si fuziunea/divizarea unei institutii de credit in administrare speciala se pot efectua catre institutii de credit sau, dupa caz, institutii financiare care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, au o situatie financiara adecvata din perspectiva volumului si riscurilor aferente activitatilor ce urmeaza a fi preluate, dispun de capacitate operationala si pot asigura, in mod adecvat continuarea serviciilor bancare aferente activelor si, dupa caz, pasivelor transferate, iar operatiunea preconizata nu pune in pericol siguranta si viabilitatea activitatii acestora sau, daca este cazul, capacitatea lor de a respecta cerintele prudentiale, in special cele privind nivelul minim al fondurilor proprii
(2) Pentru facilitarea implementarii unei masuri de restructurare constand in operatiuni care implica transferul de depozite garantate in acceptiunea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi utilizate resursele administrate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar pentru finantarea operatiunii, inclusiv prin emiterea de garantii, cu respectarea prevederilor ordonantei mai sus mentionate. Finantarea este propusa de administratorul special si fundamentata in cadrul raportului prevazut la art. 24015 alin. (1) sau, dupa caz, al solicitarii formulate conform art. 24015 alin. (4), pe baza analizei referitoare la valoarea estimata a compensatiilor aferente depozitelor din evidenta institutiei de credit aflate in administrare speciala, transmisa de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar administratorului special. Finantarea se solicita Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar de catre administratorul special, pe baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei
(3) La realizarea operatiunilor prevazute la alin. (1) trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:
a) sa fie asigurat tratamentul echitabil si concurenta loiala dintre institutiile care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la alin. (1) si care isi manifesta intentia de preluare; in acest sens, administratorul special asigura punerea la dispozitia institutiilor interesate, in mod nediscriminatoriu si numai dupa semnarea de catre acestea a unui acord de confidentialitate, a pachetului de informatii relevante din perspectiva masurilor de restructurare vizate, precum si facilitarea realizarii evaluarii activelor si/sau, dupa caz, a pasivelor ce urmeaza sa fie preluate, daca aceasta evaluare are loc inainte de semnarea contractului care sta la baza operatiunii;
b) daca exista oferte din partea mai multor institutii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la alin. (1), desemnarea institutiei de credit ori a institutiei financiare castigatoare se face pe baza celui mai bun pret oferit;
c) in cazul unei operatiuni de transfer partial de depozite ori de vanzare partiala de active cu asumare de pasive, sa se acorde prioritate transferului depozitelor garantate, cu respectarea principiului costului minim, respectiv ca suma aferenta finantarii de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a acestei operatiuni sa fie mai mica decat cea a compensatiilor de platit pentru respectivele depozite;
d) poate fi realizat atat transferul tuturor depozitelor garantate, cat si transferul unei parti dintre acestea, in cazul transferului partial operatiunea urmand a fi efectuata astfel incat sa fie minimizat riscul, daca acesta exista, ca Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, dupa finantarea transferului, sa ramana obligat si pentru plata compensatiei aferente depozitelor aceluiasi deponent la institutia de credit de la care s-a realizat transferul partial;
e) in cazul operatiunilor care implica un transfer de depozite, documentele contractuale incheiate cu institutiile de credit beneficiare sa nu cuprinda clauze care sa prevada restituirea, la producerea unor evenimente determinate, a depozitelor transferate;
f) sumele care pot rezulta din operatiuni de natura celor prevazute la alin. (1), cu deducerea cheltuielilor aferente operatiunii, sunt incluse in averea institutiei de credit aflate in situatia prevazuta la art. 24018 alin. (2) si sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creantelor, in procedura de lichidare/faliment
(4) Pentru punerea in aplicare a masurilor de restructurare prevazute la art. 24012 alin. (1) lit. c), d) si e) nu este necesar acordul deponentilor sau al altor creditori ori al debitorilor institutiei de credit . Pentru notificarea acestora, administratorul special publica un anunt general in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul sau mai multe ziare de circulatie nationala si, dupa caz, asigura publicitatea potrivit art. 24010, imediat dupa implementarea masurii. Persoanele interesate pot obtine informatiile necesare privind situatia creantelor sau a obligatiilor lor de la institutia de credit aflata in administrare speciala, administratorul special fiind obligat sa ia masurile necesare in acest sens
(5) In cazul masurilor de restructurare care implica transfer de depozite, in termenul comunicat de institutia de credit care a preluat depozitele, deponentii transferati trebuie sa opteze pentru mentinerea depozitelor la institutia de credit respectiva, in conditiile agreate cu aceasta, sau pot sa isi retraga depozitele, daca acestea nu sunt grevate de alte sarcini ori interdictii, fara suportarea vreunei forme de penalizare pentru retragere anticipata
Afişează OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OG 13/2011    OG 39/1996    Dobanda legala    Noul Cod Civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro