din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3232 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 18 decembrie

Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 18 decembrie

  Publicat: 18 Dec 2012       1780 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Instrument care contine un ansamblu de informatii privind actiunile ce urmeaza a fi intreprinse intr-o anumita perioada,
Actele normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 18 decembrie, ora 13.00

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act adoptat de organele de stat,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Drept al copilului reglementat de lege.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Puterile publice existente in stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Acel mijloc de stingere a obligatiilor care consta in acceptarea de catre creditor, la propunerea debitorului, de a primi o alta prestatie in locul celei pe care debitorul era obligat initial sa o execute.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Stefan al III-lea , supranumit Stefan cel Mare (n. 1433 , Borzesti - d. 2 iulie 1504 , Suceava ), fiul lui Bogdan al II-lea , a fost domnul Moldovei intre anii 1457 si 1504.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Act adoptat de organele de stat,
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale

PROIECTE DE LEGE


1. PROIECT DE LEGE privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante
2. PROIECT DE LEGE pentru punerea in aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesuale penale
3. PROIECT DE LEGE privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
4. PROIECT DE LEGE privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
5. PROIECT DE LEGE privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea alin. (1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
7. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale


II. PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA


1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in domeniul platii titlurilor executorii dupa data de 1 ianuarie 2013
2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa" si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului "Prima casa"


III. PROIECTE DE HOTARARE


1. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ``Prima casa``
2. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern
3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern
4. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
5. PROIECT DE HOTARARE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta
6. PROIECT DE HOTARARE pentru prorogarea termenelor prevazute la art.12 alin.(1) si (2) din Hotararea Guvernului nr.1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art.30 alin.(1) lit.e) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
7. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare
8. PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea pana la data de 28 februarie 2013 a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1388/2010 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012
9. PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea pana la data de 28 februarie 2013 a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
10. PROIECT DE HOTARARE privind completarea Anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice si catre Primaria Municipiului Bucuresti si modificare Anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.
11. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare precum si trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului in vederea scoaterii din functiune si casarii a unor imobile aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi
12. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
13. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare in domeniul transportului, semnat la Ashgabat, la 11 octombrie 2012
14. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015 si pentru aprobarea actelor aditionale nr.1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori
15. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale ``Administratia Porturilor Maritime``-S.A Constanta aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
16. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome ``Administratia Fluviala a Dunarii de Jos`` Galati aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
17. PROIECT DE HOTARARE privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri in suprafata de 9.418 mp, trecute, in domeniul public al statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A a obiectivului de investitii ``Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, intre km 358+000 si km 495+800``, pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis.
18. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Sala de sport competitionala de nivel national si international-sos. Stefan cel Mare nr.7-9, sectorul 2, Bucuresti`` din cadrul Programului ``Sali de Sport``, derulat prin Compania Nationala de Investitii ``C.N.I``-S.A, aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 1267/2009
19. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
20. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ``TRANSGAZ``-S.A Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
21. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ``IPROCHIM`` S.A, Bucuresti aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
22. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.815/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Nationala a Sarii S.A Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
23. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea strategiei de vanzare a unui pachet de actiuni nou emise prin oferta publica de majorare a capitalului social al Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.
24. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1346/2010 pentru aprobarea, de la bugetul de stat, a sumelor necesare contractarii si implementarii proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului si Padurilor
25. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Listei cuprinzand 12 obiective de investitii prioritare destinate reconstructiei drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarii torentelor din zonele forestiere, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora
26. PROIECT DE HOTARARE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Externe in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Finantelor Publice
27. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 474/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului National pentru Combaterea Secetei, a Degradarii Terenurilor si a Desertificarii
28. PROIECT DE HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru judetul Prahova
29. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 27 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare, cu modificarile si completarile ulterioare
30. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova
31. PROIECT DE HOTARARE privind desfiintarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
32. PROIECT DE HOTARARE privind desfiintarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
33. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare si modificarii valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor


IV. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului national privind locurile de munca
2. MEMORANDUM cu tema: Eficientizarea activitatii de productie a fabricii de seringi si ace de unica folosinta SC SANEVIT 2003 SA Arad
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea colaborarii cu Guvernul Statelor Unite ale Americii in domeniul dezvoltarii telemedicinii in zonele rurale si greu accesibile


V. NOTE


1. NOTA privind derularea procesului de pregatire a privatizarii Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ``C.F.R Marfa`` -S.A
2. NOTA pentru stabilirea marjelor privind remuneratiile membrilor consiliilor de
administratie si ale directorilor din cadrul societatilor comerciale pentru care selectia candidatilor s-a realizat de catre un expert independent, precum si din cadrul regiilor autonome pentru care selectia candidatilor s-a realizat de catre o comisie interna, aflate sub autoritatea sau in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.Citeşte mai multe despre:    Agenda de lucru    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
30 Apr 2020 | 1800

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 1054

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 1320

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 1204

Peste 65.000 de elevi vor beneficia de extinderea programului �Masa calda�
06 Feb 2020 | 2141

Guvernul a deblocat decontarea transportului elevilor
06 Feb 2020 | 1211Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept � scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Jurisprudenţă

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti