din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3869 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor

Procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor

  Publicat: 01 Feb 2019       1472 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
In Monitorul Oficial nr. 83 din 01.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 12/2019 privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esentiale fabricate cu destinatia piese de rezerva si munitiilor produse in Romania.

Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice subsatnta sau produs care, folosit �n cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prevazuta in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice subsatnta sau produs care, folosit �n cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Cuvant care, impreuna cu numele de familie, alcatuieste numele persoanei fizice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Prin Ordinul nr. 12/2019 se reglementeaza procedura atribuirii catre armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor, componentelor esentiale si munitiilor a codurilor unice pentru marcarea armelor, componentelor esentiale fabricate cu destinatia piese de rezerva si munitiilor produse in Romania, denumite in continuare coduri unice de identificare .


De precizat ca in Romania, autoritatea competenta pentru atribuirea codurilor unice de identificare este Inspectoratul General al Politiei Romane prin Directia arme, explozivi si substante periculoase.


Pentru atribuirea codului unic de identificare, armurierii trebuie sa depuna la sediul autoritatii competente:


a) cererea de atribuire a codului unic de identificare, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin;


b) actul de infiintare a sucursalei/a punctului de lucru a/al armurierului, dupa caz, in original si copie . Copia acestui se certifica pentru conformitate cu originalul prin semnare de catre reprezentantul autoritatii competente. Originalul documentului respectiv se restituie pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta.;


c) delegatia persoanei care depune cererea, in original, emisa de armurierul care solicita atribuirea codului unic de identificare, cu semnatura conducatorului unitatii si stampila acesteia, in cazul in care cererea nu este depusa de reprezentantul legal al armurierului;


d) certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului, in original, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.


Autoritatea competenta efectueaza verificari pe baza datelor si informatiilor cuprinse in evidentele specifice si comunica solicitantului, in maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, codul unic de identificare sau refuzul motivat de atribuire a acestuia.


In cazul in care toate literele din denumirea armurierului au fost alocate in vederea atribuirii codului unic de identificare, autoritatea competenta aloca, din oficiu, o litera disponibila.


Codul unic de identificare se atribuie pentru a fi utilizat de armurierul sau, dupa caz, sucursala/punctul de lucru a/al acestuia in procesul de productie, pe toata durata de activitate a acestuia, daca nu isi schimba denumirea comerciala.


In scopul facilitarii trasabilitatii armelor de foc si/sau munitiilor produse pe teritoriul national, precum si pentru a impiedica si descoperi traficul ilegal de astfel de produse, la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia arme, explozivi si substante periculoase se constituie evidenta codurilor unice de identificare .


Evidenta se tine in registre, intocmite pe suport hartie sau in format electronic, cu urmatoarele rubrici:


a) numarul curent;


b) denumirea armurierului/nume si prenume persoana fizica;


c) sucursala si/sau punctele de lucru a/ale acestuia;


d) tipul de operatiuni pentru care a fost autorizat;


e) marca/modelul si calibrul armelor si/sau munitiilor fabricate;


f) codul unic de identificare;


g) data atribuirii codului unic de identificare;


h) observatii.


Datele de mai sus pot fi divulgate, la cerere, institutiilor de aplicare a legii de la nivel national si international, in situatia in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice.


Termenul de pastrare a datelor cuprinse in evidenta codurilor unice de identificare este de 30 de ani de la data incetarii operatiunilor de producere a armelor, componentelor esentiale fabricate cu destinatia piese de rezerva si munitiilor.


Prelucrarea datelor cu caracter personal in temeiul prezentului act normativ se realizeaza in conditiile si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu exceptia situatiilor in care prelucrarea se circumscrie dispozitiilor unei legi speciale.


Datele colectate in temeiul prezentului act normativ nu pot fi prelucrate in alte scopuri, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.


Datele cu caracter personal colectate in temeiul prezentului act normativ se stocheaza pe teritoriul Romaniei.


Dreptul de acces la datele cu caracter personal se exercita in conditiile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679.Citeşte mai multe despre:    Ordinul 12/2019    Arme    Munitii    Evidenta arme

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

13 iulie 2021 - Conferinta Nationala de Dreptul Muncii
15 Jun 2021 | 1992

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 1214

Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 1088

Judecatori eliberati din functie la data de 13 februarie 2020
14 Feb 2020 | 1230

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 31 octombrie 2019
31 Oct 2019 | 1350

12 octombrie a fost declarata Ziua limbii, alfabetului si culturii armene
11 Oct 2019 | 783Articole Juridice

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

CEDO: Marilena Carmen-Popa impotriva Romaniei. Proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

A se permite angajatorului sa completeze decizia de sanctionare cu documente si probe suplimentare, in cursul judecatii, inseamna a se incalca principiul egalitatii de arme
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 15 din data de 13 Ianuarie 2020

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Redeschiderea procesului penal in cazul judecatii in lipsa persoanei condamnate. Admisibilitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 3/A din 5 ianuarie 2016