din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2287 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Concilierea/medierea prealabila a conflictelor de munca dintre angajator si salariati. Noile propuneri legislative pentru completarea Codului muncii

Concilierea/medierea prealabila a conflictelor de munca dintre angajator si salariati. Noile propuneri legislative pentru completarea Codului muncii

  Publicat: 19 Apr 2019       1647 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
In data de 16.04.2019 a fost inregistrata la Senat pentru dezbatere o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
inseamna persoana fizica sau juridica
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Introducerea in programele axate pe familie si pe concediul paternal, de masuri destinate facilitarii ingrijirii copiilor si varstnicilor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

La redactarea proiectului de lege au fost avute in vedere urmatoarele lacune ale legislatiei actuale:


Potrivit art. 17 alin. 6 din Codul muncii la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea confidentialitatii informatiilor furnizate. Aceasta confidentialitate trebuie asigurata in conformitate cu noile prevederi ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Se poate observa, ca textul invocat nu califica tertii ce pot asista la negocierea sau la modificarea contractului individual de munca . Prin urmare se impune ca art. 17, alin. 6 sa fie modificat si in consecinta, partile sa poata fi asistate de catre un profesionist cu solide cunostinte de legislatia muncii.


Din analiza art. 34 din Codul muncii s-a observat ca nu este reglementata activitatea de resurse umane si prin urmare orice persoana, chiar si fara pregatire in domeniu, poate completa in registru (REVISAL), si mai mult decat atat, orice firma, indiferent daca este sau nu autorizata, indiferent daca detine sau nu angajaticompetenti, poate sa presteze servicii de resurse umane.


In practica aceasta activitate exista la nivelul fiecarui angajator, organizata intern sau externalizata catre prestatori de servicii dar fara a avea un cadru legislativ adecvat si fara a putea atrage raspunderea persoanelor care comit erori cu consecinte deosebit de grave ce afecteaza dreptul la pensii si alte asigurari sociale ale salariatilor.


Prin mentinerea unei situatii care sa permita completarea eronata a REVISAL, sau mai grav, necompletarea acestuia, Senatul a apreciat ca se poate ajunge la pierderea vechimii in munca a salariatilor, la pierderea drepturilor de asigurari sociale sau la sanctionarea angajatorului pentru munca nedeclarata.


In baza art. 251 alin (2) din Codul muncii, ``in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii". S-a observat ca textul invocat este deficitar in sensul ca nu califica persoana imputernicita . In practica, in cadrul procedurii disciplinare angajatorii numesc comisii de cercetare, formate din 3 sau mai multi membri, ori apeleaza la serviciile unor consultanti externi, avocati sau servicii de resurse umane. Pentru a asigura o cercetare disciplinara corecta este necesar ca persoana imputernicita sa detinacompetente solide de legislatia muncii.


Potrivit art.251 alin. 4 din Codul muncii in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele simotivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este".Astfel, au fost ridicate doua mari probleme care se regasesc in aplicarea dispozitiilor referitoare la asistarea salariatului in cadrul cercetarii disciplinare:


1. Restrangerea dreptului salariatului de a fi asistat de catre o terta persoana, specializata in legislatia muncii;


2. Conditionarea salariatului de apartenenta sau calitatea de membru in cadrul asociatiei sindicale constituite la nivelul unitatii, caz in care putem considera ca inexistenta unui sindicat reprezentativ la nivel de angajator conduce la imposibilitatea asistarii in cadrul cercetarii disciplinare a angajatului de catre un aparator.


Pe de alta parte, informatiile furnizate pe durata cercetarii disciplinare ar putea contine date sensibile care fac referire la persoane, date care ar trebui protejate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal. in acest sens este necesara existenta unui contract de confidentialitate cu privire la informatiile furnizate pe toata durata cercetarii disciplinare.


A mai fost observata necesitatea posibilitatii a partilor de a stabili prin contractul individual de munca optiunea solutionarii pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, mai inainte de se adresa justitiei, avand ca efect solutionarea rapida a acestora si degrevarea instantelor de judecata .


Avandu-se in vedere aceste observatii, au fost propuse urmatoarele modificari legislative:


1. 17, alin. (6) si (7) se modifica dupa cum urmeaza:


``(6) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de catre un avocat, de catre un expert in legislatia muncii sau de catre o alta persoana, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).


(7) Cu privire la informatiile furnizate, prealabil incheierii contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, inclusiv pe durata cercetarii disciplinare prealabile, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate."


2. Dupa art.34, se introduce un nou articol, 34`, cu urmatorul cuprins:


``341. - (1) Fiecare angajator are obligatia de a organiza activitatea de resurse umane si salarizare.


(2) In vederea realizarii activitatilor de resurse umane si salarizare, angajatorul desemneaza, dintre proprii angajati, una sau mai multe persoane . Salariatiidesemnati trebuie sa, aiba, in principal, atributii privind administrarea de personal si salarizare stabilite prin fisa postului.


(3) Daca la nivelul angajatorului nu exista personal care sa detinacompetente certificate in resurse umane si salarizare, acesta contracteaza servicii externe specializate.


(4) Serviciile externe specializate in resurse umane si salarizare se pot presta individual sau in societati, care au ca obiect de activitate managementul fortei de munca, conform clasificarii CAEN si sunt coordonate de catre un expert in legislatia muncii.``


3. La art.40, alin. (2) dupa lit. i), se introduce o noua litera j) cu urmatorul cuprins:


``j) sa organizeze activitatea de resurse umane si salarizare."


4. Art.232, se modifica si completeaza cu 8 noi alineate, astfel:


``(1) Accesul neingradit la justitie este garantat de lege. in cazul unui conflict de munca partile vor actiona cu buna credintasi vor incerca solutionarea amiabila a acestuia.


(2) In vederea promovarii solutionarii amiabile si cu celeritate a conflictelor individuale de munca, la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot cuprinde in contract o clauza prin care stabilesc ca orice conflict individual de munca se solutioneaza pe cale amiabila, prin procedura concilierii.


(3) Cu privire la informatiile furnizate pe durata concilierii, intre partile participante poate interveni un contract de confidentialitate.


(4)Conciliator poate fi un avocat, un expert in legislatia muncii, sau, dupa caz, un mediator specializat in legislatia muncii, care prin rolul sau activ propune solutii legale si va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariatilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele colective de munca . Toate costurile generate de conciliere sunt in sarcina angajatorului.


(5) Procedura concilierii conflictelor individuale de munca este obligatorie, ca procedura prealabila, numai daca partile, de comun acord, au stabilit aceasta in contractul individual de munca si nu poate avea o durata mai mare de 10 zile lucratoare de la data la care partea interesata a comunicat in scris intentia concilierii.


(6) In cazul in care in urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solutionarea conflictului, acesta se considera incheiat si se va redacta un proces verbal in acest sens.


(7) In situatia in care conflictul individual de munca nu se solutioneaza ori se solutioneaza numai partial, in procesul verbal incheiat se consemneaza cererile partilor care au fost solutionate precum si cele ramase nesolutionate.


(8) Conflictele individuale de munca nesolutionate prin procedura concilierii, se vor solutiona de catre instanta competenta, care poate fi sesizata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii procesului verbal privind concilierea .


(9) Procedura de solutionare a conflictelor colective de munca se stabileste prin lege speciala."


5. Art.242, lit. d) se completeaza astfel:


``d) procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor."


6. Art.251, alin. (1) se completeaza astfel:


Prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. in acest sens angajatorul va imputernici o persoana, o comisie sau va apela la serviciile unui consultant extern.``


7. Art.251, alin. (4) se completeaza astfel:


``(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei sau comisiei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele simotivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat, de catre un expert in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este."Citeşte mai multe despre:    Senat    Proiect de lege    Propunere legislativa    Codul Muncii    Legea 53/2003    Confidentialitate    Protectia datelor    Dreptul la aparare    Litigii de munca    Solutionare amiabila    Cercetare disciplinara    Mediator    Mediere conflicte de munca    Conciliere prealabila conflicte de munca    REVISAL

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 1109

Modificari aduse la Codul muncii si Legea pensiilor. Legi promulgate in data de 30 septembrie 2020
01 Oct 2020 | 2755

UpDate Work. Banca orelor de munca, Saptamana comprimata sau Munca la dispozitia angajatorului
25 Sep 2020 | 2814

Senatul a adoptat proiectul de lege de anulare a amenzilor date in perioada starii de urgenta
17 Jun 2020 | 1992

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 1052

Parlamentul a adoptat legea prin care parintii primesc zile libere cand scolile sunt inchise
12 Mar 2020 | 2140Articole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Telefonul mobil - sursa de tragedii in trafic. Propunerile MAI de modificare a Codului Rutier
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

CEDO: Convertito si altii impotriva Romaniei. Respectarea vietii private si de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020