din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » ANPC a amendat furnizorii de energie electrica pentru incorectitidini la facturare

ANPC a amendat furnizorii de energie electrica pentru incorectitidini la facturare

  Publicat: 25 Mar 2009       3289 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a verificat, la sfarsitul lunii februarie ac., respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor de catre operatorii economici autorizati in domeniul furnizarii energie termice.

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Obiect alcatuit dintr-o placa de cauciuc, metal, lemn etc., de regula fixata pe un suport, avand gravata o emblema, o inscriptie, un semn distinctive, care se aplica pe inscrisuri oficiale, conferindu-le autenticitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.
Grafic ce reprezinta imaginea marimilor absolute sau relative ale fenomenelor economico-sociale si caracteristicile lor statistice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Timis Ioan - membru al Parlamentului Romaniei.
Sunt operatorii din sectorul agroalimentar care pot dona alimente aflate aproape de expirarea datei-limita de consum din cadrul fiecarei etape a lantului de aprovizionare cu alimente, mai exact:
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Controlul, desfasurat in colaborare cu reprezentanti ai primariilor si ai asociatiilor de proprietari, a cuprins 91 de operatori economici la nivelul intregii tari . Pentru abaterile constatate, inspectorii ANPC au aplicat 18 amenzi contraventionale, in valoare de 78.000 lei.

Mentionam faptul ca de la inceputul anului au fost inregistrate 364 de plangeri de la consumatori - cele mai multe fiind inregistrate la Inspectoratele Regionale pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, Constanta si Arges - prin care acestia reclamau functionarea incorecta a grupului de masurare montat la bransament, temperatura scazuta a agentului termic (caldura si apa calda menajera), refuzul pentru aprobarea debransarii de la reteaua furnizorului, lipsa apei calde si facturarea acesteia, furnizarea apei calde menajere cu impuritati, intreruperea furnizarii apei calde menajere fara anuntarea prealabila, precum si avarii la retele.

Abateri constatate

1. Legalitatea functionarii operatorilor economici controlati
Abatere constatata la 9 operatori economici care aveau intarzieri la eliberarea licentelor emise de ANRSC.

2. Afisarea in mod vizibil a denumirii operatorului economic si a programului de functionare
Abatere constatata la 4 operatori economici din judetele Bihor si Harghita.

3. Existenta si continutul contractului de prestare / furnizare a energiei termice catre utilizatori
Furnizorii de energie termica au obligatia de a modifica contractile, conform Ordinului ANRSC 483/2008, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a ordinului, iar conform art.7 lit c, prestatorii de servicii trebuie sa respecte conditiile prescrise sau declarate, precum si clauzele prevazute in contracte .
Abatere constatata la 10 operatori economici care isi modificasera contractele dar nu inclusesera o serie de clauze importante privind :
- modul de anuntare a lucrarilor generate de revizii, reparatii si intretinere a echipamentelor, instalatiilor si retelelor termice - in judetul Cluj;
- termenul de instiintare prealabila in cazul intreruperii furnizarii serviciului de energie termica � in judetul Bihor;
- perioada de furnizare - data inceperii, respectiv data intreruperii alimentarii cu energie termica pentru incalzire - in judetul Bacau;
- la mijloacele de masurare a consumurilor, atat a celor proprii cat si a celor aflate in proprietate consumatorilor, care sunt specificatiile tehnice referitoare la acestea � tip, clasa de precizie � astfel incat sa nu apara diferente de citire din cauza utilizarii unor aparate cu clase de precizie diferite � in judetul Bihor;
- obligatia operatorului de a utiliza numai sigilii personalizate, de unica folosinta, cu serie diferita de la un sigiliu la altul � in judetul Bacau;
- obligatia de a aduce la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif si alte informatii referitoare la facturare, prin adresa atasata facturii sau in cazul in care se specifica faptul ca eventualele modificari de tarif sau alte informatii importante se ataseaza facturii sau se fac publice prin afisare - nu se specifica adresa de afisare � in judetele Bihor si Bacau;
- parametrii de calitate ai agentului termic si ai apei calde de consum � in judetul Bihor;
- diagrama medie de reglaj calitativ in functie de care, la punctele termice, se regleaza temperatura in circuitul secundar, desi se facea referire la aceasta, nu era anexata la contract si nici nu era afisata la sediu sau la punctele termice pentru a fi cunoscuta de beneficiar � in judetul Bihor;
- modul in care operatorul economic raspunde pentru eventualele prejudicii provocate utilizatorilor (lipsea clauza privind acordarea despagubirilor in situatia existentei unor daune determinate de intreruperi in alimentare, survenite din vina operatorului economic) � in judetele Cluj si Brasov;
- masurile luate in cazul neplatii la termen a facturilor de catre beneficiar; desi se facea referire la acestea, nu era specificat in ce conditii se aplica � in judetul Bihor;
- tarifele practicate si procentul de penalizare pentru neplata in termen a facturii - in judetul Bacau;
- plata care se poate efectua la casierie, in limita plafonului pentru operatiunile de casa, fara a preciza care este acest plafon � in judetul Bihor;
- termenul de maxim 30 de zile pentru a raspunde consumatorului la sesizarile adresate furnizorului cu privire la neindeplinirea unor obligatii contractuale nu era prevazut, sau se specifica doar ,,sa se raspunda in termen, conform Standardului de performanta� � in judetul Bihor;
- contractul incheiat nu specifica niciun temei legal, nici din legislatia generala privind contractile, nici din legislatia specifica activitatii desfasurate, inclusiv la capitolele privind drepturile si obligatiile partilor � in judetul Bihor;
- contractul de furnizare a energiei nu facea nicio mentiune referitoare la notificarile beneficiarilor in legatura cu modificarile si completarile legale ce urmau a fi efectuate in contracte � in judetul Cluj;
- in unele contracte de furnizare a energiei termice era inscris faptul ca se furnizeaza consumatorilor si apa calda, in realitate insa, acest serviciu era inexistent � in judetul Suceava;
- contractul cuprindea prevederi ce nu aveau legatura cu activitatea unei asociatii de proprietari (de exemplu: utilizarea apei pentru stranduri, piscine, etc.) � in judetul Bihor.

S-a mai constatat ca:
- operatorul economic nu avea elaborate proceduri/instructiuni specifice activitatii proprii, in conformitate cu prevederile legale - Legea 325/2006 privind serviciul de alimentare cu energie termica � in judetul Suceava;
- unii operatori economici au inceput incheierea conventiilor de facturare individuala a consumurilor de energie termica, procedura fiind in curs de derulare, altii insa nu aveau incheiat pana la acea data conventii de facturare individuala, anexa la contract, asa cum prevede Ordinul ANRSC 483/2008 - termenul de modificare a contractelor existente de furnizare a energiei termice curge pe o perioada de 6 luni de la intrarea in vigoare a contractului cadru aprobat prin ordin (30.10.2008-30.03.2009);
- referitor la conventiile de facturare individuala a consumatorilor de energie termica si apa calda - din analiza acestora rezulta ca se faceau referiri la obligatiile unei a treia parti, respectiv prestatorul, care facea exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, prestator care nu era insa parte semnatara a conventiei.

3. Respectarea contractului
La verificarea prin sondaj a parametrilor calitativi � temperatura si presiune in cateva puncte termice, pentru lunile ianuarie si februarie ac., s-a constatat nerespectarea conditiilor prescrise si declarate si anume, neasigurarea unei temperaturi a agentului termic pentru incalzire la punctul de separare de proprietate, temperatura mentionata in diagrama de reglaj termic. Diagrama face parte din procedura proprie de lucru a operatorului economic si contine temperaturile pe care operatorul economic trebuie sa le asigure la punctul de separare de proprietate, in functie de temperatura exterioara, astfel incat sa asigure confortul termic normal in spatiile cu destinatie de locuinta ale utilizatorului/consumatorului � in judetul Bihor.
O alta situatie constatata a fost renuntarea la pompele de recirculare a apei ceea ce determina ca, dupa perioadele fara consum, apa sa stagneze pe coloane racindu-se, astfel incat, consumatorii care utilizau primii apa sa plateasca apa rece la pret de apa calda � in judetul Bihor.
Perioada prevazuta de art.7 pct.6 din Contractul cadru de furnizare a energiei termice aprobat prin Ordinul ANRSC 483/2008 de a aduce la cunostinta utilizatorului, cu cel putin 10 zile inainte, prin mass-media si prin afisare la utilizator, orice intrerupere in furnizarea energiei termice in cazul unor lucrari de modernizare, retehnologizare, reparatii si intretinere planificate stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale, care impun intreruperea furnizarii energiei termice, nu era respectata, fiind prevazut un termen de 7 zile � in judetele Salaj si Bihor.

4.Corectitudinea facturarii
Abatere constatata la 6 operatori economici din judetele Arad, Arges, Satu-Mare, Timis .
Inspectorii ANPC au constatat ca facturarea incorecta provenea din functionarea necorespunzatoare a contoarelor, modul incorect de defalcare pe consumatori in cadrul asociatiilor, inclusiv a cheltuielilor partilor comune din condominium, stabilirea incorecta a factorului de amplasare pentru o camera din apartament, fata de amplasarea incintei incalzite pe veticala si orizontala condominiului, modificarea in ceea ce priveste gradul de ocupare in cadrul asociatiei.

5. Corectitudinea informatiilor oferite consumatorilor privind serviciile prestate
Abatere constatata la 15 operatori economici .
Astfel, au constatat urmatoarele deficiente:
- la casierii, informatiile referitoare la serviciile prestate, tarifele aferente si caracteristicile esentiale ale serviciilor erau afisate pe aceeasi coala de hartie impreuna cu alte informatii referitoare la aceleasi servicii, fiind mai greu de consultat sau informatiile erau afisate, dar partial acoperite de alte afise;
- certificatele de garantie, care insotesc echipamentele, nu contineau toate elementele prevazute de Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora � in judetul Bihor;
- ambalajul echipamentelor utilizate nu continea elementele de identificare si caracterizare ale importatorului sau distribuitorului, tara de origine, elementele de identificare si caracterizare ale produselor, iar certificatele de garantie nu specificau concret modalitatea de asigurare a postgarantiei � in judetul Bihor.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...