din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1764 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » PROIECT: Legea Colectarii Debitelor

PROIECT: Legea Colectarii Debitelor

  Publicat: 19 Mar 2010       3885 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Cu intentia realizarii unui cadru legislativ care sa reglementeze clar activitatea de colectare a debitelor, personalul incadrat, drepturile si obligatiile acestora, masuri de protectie a consumatorilor/debitorilor,

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Datoria persoanei creditate.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Obligatie care nu poate fi impartita intre creditori sau debitori, fie datorita naturii insasi a obiectului ei, fie ca urmare a conventiei partilor.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Modificare a unui raport juridic de obligatii prin transferarea catre o alta persoana a creantei sau a datoriei.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
1. Datoria persoanei creditate.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Datoria persoanei creditate.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
1. Datoria persoanei creditate.
1. Datoria persoanei creditate.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

"Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :


Capitolul I


Domeniul si scopul legii


Art. 1. (1) Prezenta lege reglementeaza activitatea Agentiilor de colectare a debitelor, a departamentelor interne, specializate folosite de un creditor precum si procedura privind colectarea debitelor.


Art. 2. Scopul procedurii


(1) Procedura instituita conform prezentei legi are ca scop legiferarea activitatii de colectare a debitelor de catre agentii specializate sau de catre departamentele interne specializate folosite de un creditor in scopul colectarii amiabile a unui/unor debit/e de la debitori persoane fizice sau juridice, precum si instituirea unor proceduri de control care sa asigure protectia debitorilor persoane fizice.


Art. 3. Definitii


In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) debitorul este persoana fizica la obligata sau presupus obligata la plata unei datorii/debit;


b) comunicare se refera la furnizarea de informatii cu privire la un debit unei persoane, direct sau indirect prin intermediul unui tert;


c) agentie de colectare debite a�� societate specializata in colectarea creantelor in procedura amiabila de la debitori persoane fizice sau juridice;


d) departament de colectare intern a�� diviziune a unei institutii bancare sau societati comerciale care actioneaza in domeniul colectarii creantelor, urmaririi incasarilor in cadrul entitatilor pe care le reprezinta;


e) colector de debite se refera la orice persoana incadrata in cadrul unei Agentii de colectare debite, inclusiv membrii ai departamentelor interne de colectare a debitelor care colecteaza sau incearca sa colecteze in mod curent, in mod direct sau indirect, debite datorate sau presupus datorate, scadente, colectabile;


h) bunurile debitorului reprezinta totalitatea bunurilor mobile si imobile cu valoare economica ale debitorului, inclusiv creantele acestuia contra propriilor debitori; in caz de proprietate comuna de orice fel, orice persoana interesata poate cere instantei competente sa aplice prezente lege sa dispuna partajarea bunurilor comune, prin derogare de la regulile comune de competenta materiala si teritoriala ; in caz de faliment personal, sumele rezultate din lichidarea bunurilor ce fac parte din patrimoniul profesional de afectatiune al debitorului vor fi distribuite cu prioritate creditorilor titulari de creante ce rezulta din activitatea profesionala a debitorului, numai surplusul urmind a fi distribuit in conformiate cu ordinea de preferinta a creantelor personale ale debitorului;


i) notificare de plata a�� inscris transmis de societatea de colectare catre debitor si care contine informatiile referitoare la creanta, cuantumul si natura acesteia, coordonatele beneficiarului platii, etc.;


f) activitatea de colectare a�� activitatea derulata de personal incadrat al Agentiilor specializate si departamentelor interne de colectare, constand in transmiterea notificarilor de plata, contactarea telefonica a debitorilor, negocierea termenelor de plata si urmarirea incasarii;


i) creditorul reprezinta persoana fizica sau juridica ce detine o creanta impotriva unui debitor;


j) creanta se refera la orice obligatie sau presupusa obligatie a unui consummator de a plati o suma de bani ca urmare a unei tranzactii in care bani, proprietate, asigurare sau servicii a�� constituind obiectul tranzactiei respective, sunt in beneficiu personal, familial sau gospodaresc, fie ca aceasta obligatie este sau nu obiectul unui proces.


Capitolul II


Activitatea de colectare debite


Art. 4. (1) Activitatea de colectare debite, asa cum a fost definita la articolul precedent, reprezinta activitatea derulata de personal incadrat al Agentiilor specializate, precum si de personal al departamentelor interne de colectare, constand in transmiterea notificarilor de plata, contactarea telefonica a debitorilor, negocierea termenelor de plata si urmarirea incasarii.


Art. 5. Activitatea de colectare debite derulata prin intermediul societatilor specializate poate fi efectuata pe urmatoarea structura:


a) colectarea pentru creditor persoana fizica sau juridica de la debitor persoana juridica;


b) colectarea pentru creditor persoana fizica sau juridica de la debitor persoana fizica;


Art. 6. Activitatea de colectare debite referita la Art. 5 presupune urmatoarele etape: a) preluarea de la creditor a informatiilor necesare debitor, cuantumul creantei, natura acesteia, documente justificative doveditoare a existentei unei creante certe, lichide si exigibile;


b) incheierea contractului de prestari servicii intre societatea specializata in colectarea debitelor si creditor;


c) initierea procedurii de colectare a creantelor;


d) incasarea onorariului cuvenit;


e) suspendarea activitatii in anumite situatii speciale;


f) intermedierea discutiilor cu avocatul in conditiile in care clientul- creditor solicita initierea fazei judiciare.


g) incetarea activiatii in momentul colectarii integrale a creantei si accesoriilor acestora sau la momentul obtinerii certificatului de insolvabilitate cu privire la starea debitorului sau a sentintei in baza careia debitorul persoana juridica a fost radiat.


(2) Activitatea de colectare derulata in cadrul departamentelor interne va fi derulata cu respectarea prevederilor referitoare la a��Masurile de protectie a debitorilora��.


Art. 7. Pentru activitatea de colectare desfasurata, societatile specializate in colectarea creantelor vor fi retribuite de clientii creditori.


Capitolul III


Atributiile colectorilor


Art. 10. (1). Atributiile colectorilor de debite, in intelesul prezentei legi, fara a aduce atingere a��Masurilor de protectie a debitorilora�� reglementate de Cap. III, sunt urmatoarele:


- analiza documentelor ce atesta debitul;


- preluarea contractuala din partea creditorului a activitatilor de colectare;


- contactarea telefonica a debitorului sau a reprezentantilor acestuia;


- notificarea debitului restant;


- negocierea in numele creditorului a modalitatii de plata a debitului;


- esalonarea debitului restant;


- mentinerea legaturii cu creditorul si informarea periodica a acestuia;


- respectarea clauzelor contractuale fata de creditori.


Capitolul IV


Masuri de protectie a debitorilor


Art. 11. (1) Un colector de debite nu poate utiliza nici un fel de tehnici care hartuiasca, oprime sau sa abuzeze debitorul.


(2) Fara a limita aplicabilitatrae generala a alin. (1), urmatoarele comportamente sunt considerate incalcari ale acestui articol:


a) utilizarea amenintarii cu violenta sau alte tehnici criminale cu scopul de avatama fizic persoana, de a-i afecta reputatia sau proprietatea;


b) utilizarea unui limbaj obscen sau jignitor cu scopul de a abuza verbal interlocutorul sau cititorul;


d) mediatizarea vanzarii debitului cu scopul de a constringe la plata acestuia;


e) telefonarea in mod insistent, cu scopul de a irita, abuza sau hartui persoana contactata;


f) efectuarea de apeluri telefonice fara un scop precis si important pentru interlocutor;


Art. 12. (1) Un colector de debite nu poate folosi identitati false, inselatoare in demersurile de colectare a debitului.


(2) Fara limitarea aplicabilitatii generale a alin. (1), urmatoarele comportamente sunt considerate violari ale acestei sectiuni:


a) specificarea implicarii, in mod inselator, a statului, in colectarea debitului, sau utilizarea unor uniforme si insigne false;


b) inducerea in eroare cu privire la caracterul, suma sau statutul legal al oricarui debit, sau orice servicii prestate sau compensari ce pot fi primite de catre colector pentru colectarea debitului;


c) asumarea identitatii unui avocat , executor judecatoresc sau lichidator judiciar in mod fals si neadevarat , sau specificarea unei comunicari ca provenind de la un avocat, executor judecatoresc sau lichidator judiciar, in mod fals;


d) amenintarea in mod fals cu inchisoarea, confiscarea, vinderea proprietatilor in caz de neplata a debitului, in cazul in care o asemenea decizie nu a fost luata in mod legal;


e) amenintarea cu o actiune ce nu poate fi legal executata sau pe care nu intentioneaza sa o execute;


f) falsa informare a consumatorului ca ar fi comis o infractiune sau o alta ilegalitate, cu scopul de a-l intimida;


g) comunicarea sau amenintarea de comunicarea de informatii cu privire la debit, despre care se stie ca sunt false, inclusiv ascunderea informatiei conform careia un debit este disputat;


h) utilizarea sau distribuirea oricarui document scris, despre care in mod fals se pretinde a fi un inscris oficial, aprobat de stat sau de o instanta judecatoreasca;


i) utilizarea oricaror metode inselatoare in scopul determinarii consumatorului sa achite un debit sau al obtinerii de informatii cu privire la un consumator;


j) omiterea in mod intentionat in mijloacele scrise sau orale de comunicare cu consumatorul a faptului ca aceasta comunicare se refera la activitatea de colectare a unui debit;


k) asumarea unei identitati false conform careia colectorul lucreaza pentru un alt tip de agentie decat de colectare.


Art. 13. (1) Un colector de debite nu are voie sa foloseasca practici ilegale in incercarea de a colecta un debit.


(2) Fara a limita aplicabilitatea generala, urmatoarele comportamente sunt considerate incalcari:


-colectarea oricarei sume (inclusive dobanda, taxa, onorariu, cheltuiala conexate la debit intr-un anumit mod) care nu are izvorul unui raport juridic derulat intre creditor si debitor;


-incasarea de bani pentru telefoane, daca sunt cu taxa inversa, sau curierat cu taxa la destinatie, la consumator;


-utilizarea oricarui limbaj sau simbol, altul decat adresa colectorului, pentru comunicarile cu consumatorul, cu exceptia cazului in care este folosit numele profesional, daca nu idica apartenetnta la colectarea de debite


Capitolul V


Sanctiuni


Art. 14. a�� Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara,


contraventionala sau penala, dupa caz, conform prevederilor legale.


Capitolul VI


Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 15.- La intrarea in vigoare a prezentei legi, orice alte dispozitii contrare se abroga;


Art. 17.- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului va supraveghea activitatea derulata conform prezentei legi impotriva debitorilor persoane fizice.


Art. 16. a�� Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I.


INITIATOR


Senator URBAN IULIAN


Grupul Parlamentar al PDL din SenatCiteşte mai multe despre:    Debite    Creante    Proiect

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Aplicarea unitara a prevederilor referitoare la acordarea zilelor libere pentru parintii din familiile monoparentale care isi supravegheaza copiii
15 Mar 2021 | 1269

Persoanele inregistrate in SPV pot face plata obligatiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghiseul.ro
13 Jun 2020 | 1161

[CUM A FOST] Conferintele Online UpDate Work (V): Masurile de protectie a salariatilor in contextul crizei economice
04 May 2020 | 2036

Conditiile pentru intrarea in somaj tehnic. Depunerea online a documentelor
02 Apr 2020 | 1404

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 2032

Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
21 Mar 2020 | 1030Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Dreptul de vot al titularului unei creante sub conditie suspensiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 145/25.05.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020