din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Pozitia CNIPMMR privind intiativa MFP de modificare si completare a Codului de procedura fiscala

Pozitia CNIPMMR privind intiativa MFP de modificare si completare a Codului de procedura fiscala

  Publicat: 10 Apr 2010       2596 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Potrivit unui proiect de modificare a Codului de Procedura Fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice , dobanzile de intarziere la plata datoriilor fata de buget se reduc la jumatate dar sunt introduse noi penalitati de intarziere de pana la 15% din obligatiile fiscale principale (in functie de perioada de intarziere).

Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Puterile publice existente in stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Care nu este solvabil, care nu-si poate plati datoriile, care se afla in situatia de insolvabilitate.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act adoptat de organele de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.


1. CNIPMMR sustine reducerea dobanzilor de intarziere pentru creante bugetare de la 0,1% la 0,05% si felicita MFP pentru valorificarea propunerilor saleCNIPMMR felicita Ministerul Finantelor Publice pentru valorificarea propunerilor sale


formulate in data de 29 ianuarie 2010 si sustinute si in cadrul conferintei de presa din aceeasi data, cu privire la reducerea dobanzilor de intarziere de la 0,1% la 0,05%/zi intarziere.Reducerea la jumatate a dobanzilor de intarziere mentine caracterul punitiv al masurii, dobanzile de 18% pe an fiind peste dobanda anuala pentru un credit bancar (de 17,38%) si fiind de 5,14 ori mai mari decat devalorizarea datoriei (raportata la o rata a inflatiei de 3,5% in 2010 potrivit estimarilor BNR).


2. CNIPMMR nu sustine instituirea in anul 2010, in completarea dobanzilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere pentru creante bugetare de 5%, respectiv 15%CNIPMMR nu sustine instituirea in completarea dobanzilor de intarziere a penalitatilor de intarziere pentru creante bugetare de 5%, respectiv 15%, avand in vedere urmatoarele argumente:


Pentru IMM-uri nu sunt stabilite termene de plata speciale pentru achitarea obligatiilor bugetare si a contributiilor la bugetele de asigurari sociale (de sanatate, somaj, pensii), fiindu-le aplicabile termenele de plata pentru intreprinderile mari, care sunt foarte scurte si dificil de respectat, mai ales in conditiile accesului extrem de redus al IMM-urilor la surse de finantare si dificultatilor sporite din perioada crizei si in contextul adoptarii documentul strategic a��Ganditi mai intai la scara mica": Prioritate pentru IMM-uri. Un a��Small Business Act" pentru Europa - COM(2008) 394 final.


Dobanzile de intarziere si penalitatile de intarziere sunt reglementate nediferentiat, din punct de vedere al fraudei fiscale, comportamentul fiscal ce nu are o componenta frauduloasa fiind sanctionat in mod egal cu cel fraudulos. Neplata unor obligatii declarate, dar neonorate din lipsa temporara a lichiditatilor, nu ar trebui penalizata, ar trebui sa li se adauge rata inflatiei sau maxim ar trebui sa fie purtatoare de dobanda, la nivelul normal stabilit de piata .


Instituirea in completarea dobanzilor de intarziere a penalitatilor de intarziere pentru creante bugetare de 5%, respectiv 15% reprezinta o dubla sanctionare a acelorasi fapte fiscale.


Instituirea in completarea dobanzilor de intarziere a penalitatilor de intarziere este contrara obiectivelor initiatorului cuprinse in nota de fundamentare a proiectului de O.U.G., si anume: "imbunatafirea raspunsului in fata crizei in ceea ce priveste colectarea arieratelor", "renunfarea la componenta sancfionatorie din cuprinsul majorarilor de intarziere si stabilirea unui nivel al dobanzilor care sa nu constituie o cauza de impovarare fiscala a contribuabililor, prin raportare la nivelul dobanzii medii bancare".


Instituirea penalitatilor de intarziere prin proiectul de O.U.G. initiat de M.F.P. incalca urmatoarele dispozitii: din Constitutia Romaniei


o art. 56 alin. (2): Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.


o art. 139 alin. (1): Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.


o din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala:


Art. 3 - (l)Prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia. (2)Orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin lege.3. CNIPMMR solicita aplicarea de dobanzi si penalitati identice pentru platile intarziate ale autoritatilor publice din achizitiile publice si din raporturile fiscale


Instituirea obligatiei de a plati dobanzi si penalitati in cazul intarzierii platii vizeaza exclusiv contribuabilii, nefiind reglementat acelasi regim de sanctiuni pentru platile intarziate ale autoritatilor publice in relatiile fiscale (pentru rambursarea TVA, regularizari/restituiri de impozite, etc.) si in contractele de achizitie publica.


Comisia Europeana a formulat Propunerea de reformulare a Directivei privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul tranzactiilor comerciale, pentru punerea in aplicare a a��Small Business Act" - COM(2009) 126 final, care vizeaza:


- Pentru platile efectuate de autoritatile publice stabilirea regulii platii in termen de 30 de zile a facturilor corespunzatoare contractelor de achizitie publica.


- Reglementarea dreptului creditorilor de a obtine o compensate de minimum 5% din
suma restanta,
ca masura de descurajare a platilor intarziate ale administratiilor publice.


Raportat la dispozitiile art. 56 alin. (2) din Constitutia Romaniei, potrivit cu care "Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale" si la Propunerea Comisiei Europene de reformulare a Directivei privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul tranzactiilor comerciale, pentru punerea in aplicare a a��Small Business Act" - COM(2009) 126 final, CNIPMMR solicita reglementarea si aplicarea unor sanctiuni indentice pentru platile intarziate ale contribuabililor si ale autoritatilor publice in relatiile fiscale si in contractele de achizitie publica.


4. CNIPMMR solicita in perioada crizei prelungirea termenelor de plata cu 60
de zile pentru microintreprinderi si cu 30 de zile pentru IMM-uriPentru reducerea poverii IMM-urilor privind termenele de plata foarte scurte si dificil de respectat stabilite pentru achitarea obligatiilor bugetare si a contributiilor la bugetele de asigurari sociale (de sanatate, somaj, pensii), avand in vedere efectele crizei actuale, CNIPMMR solicita reglementarea pentru anii 2010 si 2011 a unor termene speciale de plata, care sa asigure prelungirea termenelor de plata actuale cu 60 de zile pentru microintreprinderi si cu 30 de zile pentru intreprinderile mici si mijlocii.


5. CNIPMMR solicita in perioada crizei scutirea de plata a majorarilor de
intarziere pentru IMM-urile care au inregistrat creante bugetare in 2009 si care vor
achita debitele pana cel tarziu la data de 1 iulie 2010


Pentru stimularea achitarii obligatiilor bugetare si a contributiilor la bugetele de asigurari sociale (de sanatate, somaj, pensii) in perioada crizei, CNIPMMR propune reglementarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru IMM-urile care au inregistrat creante bugetare in 2009 si care vor achita debitele respective pana cel tarziu la data de 1 iulie 2010.6. Efectele valorificarii si aplicari propunerilor formulate de CNIPMMRPunerea in aplicare a masurilor propuse de CNIPMMR sunt usor de implementat si administrat si pot avea efecte pozitive rapide, cele mai importante vizand:


stimularea cresterii economice, mentinerea si crearea de noi locuri de munca, consolidarea fiscala si bugetara si, totodata, implicarea investitiilor publice in acest concept;


reducerea unui factor major de falimentare si decapitalizare a agentilor economici, in special a IMM-urilor;


cresterea capacitatii de redresare a IMM-urilor aflate in situatii difficile datorate crizei actuale;


stabilirea unor majorari de intarziere juste, raportat la tinta inflatiei pentru 2010 si la dobanzi bancare practicate pe piata in prezent, avand in vedere efectele crizei actuale, in conformitate cu practicile UE;


asigurarea unor facilitati la plata taxelor si impozitelor lasa mai multe resurse in mana pietei, a consumatorilor si a producatorilor, imbunatatind eficienta economica si contribuind la reducerea coruptiei, pentru ca reduce rolul statului in economie;


producerea unor efecte de antrenare ale investitiilor suplimentare asupra productiei si ocuparii fortei de munca;


cresterea veniturilor bugetare, ca urmare a introducerii facilitatii scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru IMM-urile care au inregistrat creante bugetare in 2009 si care vor achita debitele respective pana cel tarziu la data de 1 iulie 2010.IV. POZITIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTUL INITIAT DE MPF PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA CODULUI DE PROCEDURA FISCALACNIPMMR nu sustine proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice, vizand:1. Instituirea raspunderii administratorilor de fapt creeaza o prezumtie absoluta de vinovatie pentru toti asociatii/actionarii


Prin proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice se propune modificarea art. 27 din Cod, in scopul reglementarii in mod disjunctiv (a��ori") a raspunderii administratorilor de fapt, care sunt definiti ca fiind persoane fizice ce de%in si exercita, in mod real, controlul decizional al societaiii, fara a avea calitatea de administrator imputernicit in mod legal.


Modificarea art. 27 din Codul de procedura fiscala vizeaza instituirea raspunderii solidare cu debitorul a urmatoarelor persoane:


a��c) administratorii de drept ori de fapt pentru obligatiile fiscale nedeclarate aferente perioadei in care au detinut calitatea respectiva ori au exercitat controlul, stabilite prin decizie de impunere emisa in condiiiile art. 109;


d) administratorii de drept ori de fapt, pentru obligatiile fiscale cu reiinere la sursa
declarate in perioada in care au detinut calitatea respectiva ori au exercitat controlul si neachitate;


e) administratorii de drept ori de fapt daca, in perioada in care au deiinut calitatea
respectiva ori au exercitat controlul, din cauza nerespectarii cu inteniie a obligaiiilor ce le revin sau
din grava neglijenia, obligatiile fiscale nu sunt platite ori s-au facut rambursari sau restituiri de
impozite in mod nelegal.


Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil in condiiiile prezentului cod raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:


a) persoanele fizice sau juridice care, dobandesc active de la debitor prin vanzari fictive ori la un prei neserios faia de valoarea de piaia, in limita valoriii reale a respectivelor active;


b administratorii de drept ori de fapt care, in perioada exercitarii mandatului ori a controlului efectiv, nu si-au indeplinit obligaiia legala de a cere instaniei competente deschiderea procedurii insolveniei, in conformitate cu dispoziiiile Legii nr. 85/2006, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate".CNIPMMR semnaleaza ca instituirea raspunderii administratorilor de fapt contravine aquis-ului comunitar, Legii nr. 31/1990, legea cadru de organizare si functionare a societatilor comerciale (Anexa nr. 1) si principiilor de drept, reprezentand o prezumtie absoluta de vinovatie pentru toti asociatii/actionarii, exonerand de raspundere administratorii de drept si deschizand calea arbitrariului in interpretarea organelor fiscale, inclusiv a presiunilor politice asupra asociatilor si actionarilor din societatile comerciale.2. Birocratie nejustificata prin instituirea obligatiei institutiilor de credit de a furniza saptamanal informatii privind toate conturile deschise/inchisePrin proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice se propune modificarea art. 54 din Cod si instituirea obligatiei a��institufiilor de credit de a comunica organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitafi fara personalitate juridica, ce deschid ori inchid conturi, forma juridica pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face saptamanal, cu referire la conturile deschise sau inchise in perioada anterioara acesteia si va fi adresata Ageniiei Naiionale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice".


Se prevede de asemenea, ca "Instituiiile de credit au obligaiia ca, la solicitarea scrisa a organelor fiscale ale Ageniiei Naiionale de Administrare Fiscala, sa comunice toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea. Solicitarea scrisa se face pentru fiecare titular in parte".


Instituirea obligatiei institutiilor de credit de a comunica saptamanal Agentiei Nationale de Administrare Fiscala lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, ce deschid ori inchid conturi, forma juridica pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora:


reprezinta o imixtiune a fiscului in sistemul bancar si in datele cu caracter bancar ale cetatenilor;


deschide calea arbitrariului si presiunilor organelor fiscale asupra contribuabililor care au deschise conturi bancare;


reprezinta o birocratie excesiva, care va genera cheltuieli suplimentare pentru banci si deci pentru titularii conturilor;


nu are justificare in cazul contribuabililor care nu au inregistrate creante bugetare. CNIPMMR propune modificarea art. 54 din proiectul de act normativ initiat de Ministerul


Finantelor Publice in sensul reglementarii dreptului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de a solicita institutiilor de credit informatii numai cu privire la situatia conturilor contribuabililor care au inregistrate creante bugetare, cu pastrarea confidentialitatii acestor date de catre functionarii fiscali si utilizarea lor exclusiv in scopul indeplinirii atributiilor specifice.3. Blocaj si practici abuzive in domeniul declararii contribuabililor inactivi


Prin proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice se propune introducea unui nou articol (art. 781), privind regimul contribuabililor inactivi sau reactivate astfel:


Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi si le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. si (12) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:


nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;


se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;


organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.


Prin exceptie de la prevederile lit. b) si c), nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.


Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora, se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inclusiv Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor prin decizie emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


Contribuabilii declarati inactivi vor fi reactivati daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:


isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;


isi indeplinesc toate obligatiile de plata ;


c)organele fiscale au constatat ca functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat. Referitor la modificarile propuse prin introducerea art. 781, privind regimul contribuabililor inactivi/reactivati, CNIPMMR semnaleaza urmatoarele probleme de aplicare:


Datele statistice evidentiaza multe erori in declararea contribuabililor inactivi: ANAF a reactivat 14.449 de contribuabili (16,68%) din cei 86.588 declarati inactivi in mai 2009, in doua etape: 5.357 pe 9 iulie 2009 si 9.082 pe data de 5 februarie 2010. Pe 31 martie 2010, ANAF a publicat o noua lista cu 6.212 de contribuabili declarati inactivi, ramanand de vazut in cate cazuri s-au produs erori materiale in aplicarea inactivitatii.


Lipsa coroborarii regimului juridic al contribuabililor inactivi si a posibilitatii indeplinirii conditiilor de reactivare: odata declarat inactiv, inainte de reactivarea sa, contribuabilul este in imposibilitatea completarii, semnarii valabile din punct de vedere juridic a declaratiilor si ordinelor de plata privind obligatiile sale bugetare si a functionarii la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat, astfel cum sunt stabilite cele trei conditii cumulative pentru reactivare. (Constatarea de catre ANAF a inactivitatii unui contribuabil are drept consecinta anularea din oficiu a inregistrarii ca platitor de TVA. Activitatea acestuia este blocata, deoarece nu mai are dreptul de a utiliza facturi fiscale si alte documente sau formulare tipizate cu regim special. Toate procedurile de avizare, autorizare, licentiere si alte asemenea operatiuni se suspenda de drept pe durata inactivitatii, la fel ca actele in baza carora contribuabilii sunt autorizati sa functioneze.)


Situatiile de declarare a inactivitatii contribuabilului lasa loc arbitrariului organelor fiscale, in conditiile in care efectele inactivitatii sunt extrem de grave pentru contribuabil si pentru salariatii acestuia.


CNIPMMR propune imbunatatirea cadrului legal privind declararea ca inactiv a
unui contribuabil si instituirea controlului judecatoresc a constatarii inactivitatii,
care sa
inlocuiasca procedura administrativa propusa a emiterii deciziei de inactivare de catre Agentia
Nationala de Administrare Fiscala, inclusiv Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor.4. Modificari privind procedura controalelor fiscale pentru asigurarea cadrului reluarii controalelor si pentru prelungirea nejustificata a termenului de prescriptiePrin proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice se propun masuri care asigura sporirea drepturilor organelor fiscale si aprecierea libera de catre acestea a situatiilor de fapt, pe care CNIPMMR nu le sustine, solicitand reglementarea unor limite legale in exercitarea acestora:


estimarea bazei de impunere de organul fiscal (art. 67);


redeschiderea verificarii in cazul corectarii declaratiilor fiscale de contribuabil (art. 90 alin. 3)


suspendarea termenelor de prescriptie pe perioadele inspectiilor fiscale si inactivitatii (art.


92);


refacerea inspectiei fiscale ca urmare a deciziei de solutionare a contestatiei (art. 102 lit. e);


asigurarea unui spatiu adecvat desfasurarii inspectiei fiscale (art. 103).


Aceste situatii au ca efect prelungirea nejustificata a termenului de prescriptie in materie fiscala, care este mai mare cu 2 ani decat termenul de drept comun de 3 ani, si care trebuie sa permita in mod real contribuabililor invocarea prescriptiei in cazul in care 5 ani organele statului nu au actionat conform procedurilor legale pentru stabilirea sau recuperarea datoriei fiscale.


5. Executarea silita a creantelor bugetare - regim discriminatoriu raportat la combaterea platilor intarziate a autoritatilor publice si organelor fiscale


Prin proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice se propune o procedura de executare silita a creantelor bugetare simplificata, automata si imediata, fara controlul instantelor judecatoresti, pe pozitii de forta in relatia cu contribuabilii, in conditiile in care acestia nu au posibilitatea aplicarii acelorasi proceduri pentru combaterea platilor intarziate din contractele de achizitie publica si din raporturile fiscale, fiind necesara echilibrarea procedurilor.
Anexa nr. 1Instituirea raspunderii administratorilor de fapt contravine Legii nr. 31/1990 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza in mod expres raspunderea administratorilor numiti sau a directorilor,


astfel:Art. 142. - (1) Consiliul de administrate este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societafii, cu excepiia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a aciionarilor.


(2) Consiliul de administrate are urmatoarele competenfe de baza, care nu pot fi delegate
directorilor:


a) stabilirea direciiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societaiii;


b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii
financiare;


numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerafiei lor;


supravegherea activitaiii directorilor;pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a aciionarilor si implementarea hotararilor acesteia;


introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolveniei societaiii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolveniei.


(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuiiile primite de catre consiliul de
administrate din partea adunarii generale a aciionarilor, in conformitate cu art. 114.


Art. 143. - (1) Consiliul de administrate poate delega conducerea societaiii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.


(2) Directorii pot fi numiii dintre administratori sau din afara consiliului de administraiie.


Daca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a aciionarilor se prevede acest lucru, presedintele consiliului de administraiie al societaiii poate fi numit si director general.


In cazul societaiilor pe aciiuni ale caror situaiii financiare anuale fac obiectul unei obligaiii legale de auditare financiara, delegarea conducerii societaiii in conformitate cu alin. (1) este obligatorie.


In inielesul prezentei legi, director al societaiii pe aciiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atribuiii de conducere a societaiii, in conformitate cu alin. (1). Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societaiii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societaiii pe aciiuni.Art. 1431. - (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societafii, in limitele obiectului de activitate al societaiii si cu respectarea competenielor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraiie si adunarii generale a aciionarilor.


Modul de organizare a activitaiii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administraiie.


Orice administrator poate solicita directorilor informaiii cu privire la conducerea operativa a societaiii. Directorii vor informa consiliul de administraiie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operaiiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.


Directorii pot fi revocaii oricand de catre consiliul de administraiie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptaiit la plata unor daune-interese .


Art. 1432. - (1) Consiliul de administrate reprezinta societatea in raport cu terfii si


in justiiie. In lipsa unei stipulaiii contrare in actul constitutiv, consiliul de administrate reprezinta societatea prin presedintele sau.


Prin actul constitutiv, presedintele si unul sau mai mulii administratori pot fi imputerniciii sa reprezinte societatea, aciionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila teriilor.


Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezinta societatea doar aciionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operaiiuni sau tipuri de operaiiuni.


In cazul in care consiliul de administrate deleaga directorilor atribuiiile de conducere a societaiii in conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea apariine directorului general. Dispoziiiile alin. (2)-(4) se aplica directorilor in mod corespunzator. Consiliul de administraiie pastreaza insa atribuiia de reprezentare a societaiii in raporturile cu directorii.


(5) Consiliul de administraiie inregistreaza la registrul comeriului numele persoanelor
imputernicite sa reprezinte societatea, meniionand daca ele aciioneaza impreuna sau separat.
Acestea depun la registrul comeriului specimene de semnatura .Art. 1441. - (1) Membrii consiliului de administrate isi vor exercita mandatul cu prudenfa si diligenfa unui bun administrator.


Administratorul nu incalca obligaiia prevazuta la alin. (1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptaiit sa considere ca aciioneaza in interesul societaiii si pe baza unor informaiii adecvate.


Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societaiii.Membrii consiliului de administrate isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societaiii.


Membrii consiliului de administraiie nu vor divulga informaiiile confideniiale si secretele comerciale ale societaiii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligaiie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.


Coniinutul si durata obligaiiilor prevazute la alin. (5) sunt stipulate in contractul de administrate.


Citeşte mai multe despre:    CNIPMMR    Codul de procedura fiscala    Codul de procedura fiscala 2010    Ministerul Finantelor    Penalitati de intarziere    Dobanzi    Impozite

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Solicitarile pentru facilitati fiscale pot fi depuse pana la 16 decembrie 2019
20 Sep 2019 | 867

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019
10 Sep 2019 | 1060

Ministerul Finantelor a prezentat proppuneri pentru o restructurare financiara
25 Jun 2019 | 663

RIL admis: competenta functionala a tribunalelor in apelurile impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in contestatiile la executare
04 Jun 2019 | 733

S-a injumatatit termenul de solutionare a cererilor de inscriere in Registrul entitatilor/unitatilor de cult
18 Apr 2019 | 694

ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa � planul de reorganizare a debitorului nu poate sa prevada esalonarea la plata a creantelor curente
28 Mar 2019 | 2271Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Jurisprudenţă

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul dispozitiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 832/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor unor dispozitii din Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie