din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4112 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Cat este punctul de pensie in 2012? Elemente de noutate aduse de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012

Cat este punctul de pensie in 2012? Elemente de noutate aduse de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012

  Publicat: 05 Jan 2012       11328 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului asigurC´┐Żrilor sociale de stat pe anul 2012, publicatC´┐Ż in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, coroborate cu dispozitiile cuprinse in:

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, Casa Nationala de Pensii Publice face urmatoarele precizari:

1. Conform prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 de la art. II din Legea nr.283/2011, in anul 2012, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.
2. In aplicarea prevederilor art. 2964 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, potrivit art. 17 din Legea nr. 294/2011, este de 2.117 lei.

3. Potrivit prevederilor art. 33 si 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu ale art. 2964 alin.(2) si ale art. 2965 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurC´┐Żri sociale se are in vedere valoarea corespunzC´┐Żtoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 10.585 lei.

4. In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia individualC´┐Ż de asigurare sau in contractul de asigurare socialC´┐Ż este de 741 lei, iar nivelul maxim de 10.585 lei.

5. In conformitate cu prevederile art. 29618 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 19 alin.(1) din Legea nr. 294/2011, pentru anul 2012 cotele de contributii de asigurC´┐Żri sociale se stabilesc dupC´┐Ż cum urmeazC´┐Ż:
- pentru conditii normale de munca: 31,3 %
- pentru conditii deosebite de munca: 36,3 %
- pentru conditii speciale de munca: 41,3 % .
Cota contributiei individuale de asigurari sociale: 10,5%, indiferent de conditiile de munca .

5.1. Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator .

5.2. Conform prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea nr. 294/2011, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

6. Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 294/2011, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste astfel:
a) in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.117 lei;
b) in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.059 lei.

7. Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acordC´┐Ż potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilitC´┐Ż in conditiile legii, respectiv 587 lei.

8. Indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:
incepand cu luna ianuarie 2012 : (31,3 puncte procentuale - 3,5 puncte procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 88818Citeşte mai multe despre:    Asigurari sociale    Punctul de pensie    Punctul de pensie 2012    Legea 263/2010    Legea 283/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

INTERVIU | Drumul catre pensionare. Realitatea constituirii si distribuirii bugetului de pensii
06 May 2021 | 2283

Persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani
30 Sep 2020 | 2337

ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020
10 Jun 2020 | 1482

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 2013

Judecatori si Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 1259

Detinatorii titlului de Luptator cu Rol Determinant nu datoreaza contributie la asigurarile sociale de sanatate pentru indemnizatiile primite in temeiul Legii nr. 341/2004
20 Feb 2020 | 825Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati