din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2393 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiect de lege privind modificarea sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Proiect de lege privind modificarea sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

  Publicat: 23 Jan 2012       2706 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Noul ciclu strategic lansat la nivel european pe fondul crizei economice recomanda abordarea integrata a obiectivelor privind cresterea economica si dezvoltarea sociala.

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Incluziunea sociala se refera la asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de munca si integrarea lor in societate.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.

Strategia EUROPA 2020 propune o noua viziune pentru economia sociala de piata a Europei in urmatorul deceniu, care sa ajute Uniunea sa iasa din criza economica si financiara si sa edifice o economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Aceste trei prioritati se sprijina reciproc si sunt in masura sa ajute UE si statele membre sa obtina un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca, de productivitate si de coeziune sociala. In practica, Uniunea Europeana a stabilit cinci obiective majore - privind ocuparea fortei de munca, inovarea, educatia, incluziunea sociala si mediul/energia - care urmeaza sa fie indeplinite pana in 2020. Statele membre au adoptat propriile lor obiective nationale in aceste domenii, implementand Strategia Europa 2020 prin intermediul Programelor Nationale de Reforma (PNR).

In acest context, Guvernul Romaniei a aprobat, in luna aprilie 2011, Programul National de Reforma 2011-2013, document ce are in vedere atat corelarea cu Programul de Convergenta, cat si raspunsul autoritatilor nationale la observatiile si recomandarile formulate de catre Comisia Europeana . De asemenea, Programul National de Reforma 2011-2013 a fost elaborat pentru a asigura continuitatea masurilor de reforma deja asumate in perioada 2007 - 2010, dar si concordanta cu prevederile Memorandumului de intelegere semnat de Romania cu Comunitatea Europeana si cu Programul de guvernare 2009 - 2012.

In cadrul acestui document au fost abordate tintele nationale, principalele masuri pentru atingerea acestora, reformele prioritare precum si blocajele in calea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca . Luand in considerare ca, la nivel european, s-a agreat asumarea ca tinta generala pentru anul 2020 cresterea ratei ocuparii fortei de munca pana la nivelul de 75%, pentru populatia din grupa de varsta 20-64 de ani, prin PNR 2011-2013, Romania a stabilit o tinta ambitioasa privind cresterea ratei de ocupare a fortei de munca pana la nivelul de 70% in anul 2020

Pentru perioada 2011-2013, Romania si-a propus promovarea unei cresteri economice bazate pe ocuparea fortei de munca, in contextul asigurarii dintr-o perspectiva durabila a coeziunii economice, sociale si teritoriale.

In acest sens, este prioritara implementarea masurilor focalizate pe indepartarea constrangerilor in calea cresterii ocuparii fortei de munca, care sa conduca la imbunatatirea functionarii pietei muncii, facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare, consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca si optimizarea structurii ocupationale a fortei de munca .

In perioada 2012-2013, pachetul de masuri destinate stimularii ocuparii fortei de munca se focalizeaza pe sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in sensul consolidarii capacitatii individuale de ocupare (programe de informare si consiliere in cariera personalizate, formare si perfectionare profesionala si stimularea initiativei antreprenoriale individuale) si pe consolidarea cadrului legal privind sistemul asigurarilor de somaj si promovare a ocuparii fortei de munca .

In conformitate cu angajamentele stipulate in planurile de implementare aferente Programului de Guvernare 2009-2012 si Programului National de Reforme 2011-2013, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si-a asumat modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza dezvoltarea de noi masuri de stimulare a ocuparii si adaptarea modului de implementare a acestora la cerintele actuale ale pietei muncii.

Proiectul de act normativ stipuleaza introducerea urmatoarelor elemente: acordarea de servicii gratuite de evaluare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale, sustinerea financiara a somerilor neindemnizati pe perioada participarii la programele de FPC, flexibilizarea conditiilor pentru subventionarea programelor de FPC organizate de angajatori, accesul somerilor neindemnizati la prime de mobilitate, relaxarea conditiilor de eligibilitate pentru indemnizatia de somaj in cazul lucratorilor cu contracte de munca temporara sau cu timp partial, reducerea conditionalitatilor pentru firmele care angajeaza someri si persoane apartinand grupurilor vulnerabile, sprijinirea angajatorilor in vederea inserarii pe piata muncii a persoanelor beneficiare de venit minim garantat,

Proiectul de modificare si completare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza simplificarea si flexibilizarea modului de implementare a masurilor de stimulare a ocuparii astfel incat sa devina mai atractive pentru cele doua categorii de beneficiari - persoane aflate in cautarea unui loc de munca si angajatori.

Dezvoltarea si perfectionarea masurilor de stimulare a ocuparii vor permite realizarea unei ajustari mai rapide a acestora la contextul economic si cerintele pietei muncii.

Astfel, noile reglementari vor contribui la indeplinirea obiectivului din Programul de Guvernare privind echilibrarea pietei muncii si reducerea deficitelor sectoriale de forta de munca prin cresterea gradului de ocupare a fortei de munca .

In proiectul de act normativ sunt introduse reglementari privind:

- acordarea unei alocatii profesionale pe perioada participarii la un program de formare profesionala, in valoare de 50% din nivelul indicatorului social de referinta, pentru persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, urmarindu-se astfel incurajarea participarii persoanelor vulnerabile social la programe de formare profesionala continua; />- acordarea de servicii gratuite de evaluare a competentelor dobandite pe alte cai decat cea formala, cu scopul de a facilita si urgenta obtinerea unui certificat de competente profesionale;
- relaxarea conditiilor de eligibilitate pentru indemnizatia de somaj in cazul lucratorilor cu contracte de munca temporara sau cu timp partial, prin stabilirea unei perioade obligatorii de cotizare la bugetul asigurarilor pentru somaj, de minimum 6 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, pentru a reflecta diversitatea contractelor de munca in conditiile unei piete dinamice a muncii si a acorda posibilitatea lucratorilor cu timp partial si/sau cu contract de munca temporara de a obtine dreptul la indemnizatie de somaj;
- flexibilizarea masurii referitoare la subventionarea, din bugetul asigurarilor pentru somaj, a programelor de formare profesionala organizate de angajatori pentru proprii angajati, in sensul cresterii procentului potentialilor beneficiari de la 20% la 50% din personalul angajat, pentru care se pot organiza de catre angajatori cursuri de formare in baza planului anual de formare profesionala;
- acordarea primelor de mobilitate inclusiv somerilor de lunga durata, masura ce tinteste stimularea mobilitatii teritoriale in vederea ocuparii, prin acordarea primei de incadrare (2 X indicatorul social de referinta) si a primei de instalare (7 X indicatorul social de referinta);
- acordarea unei alocatii de transport in vederea facilitarii participarii la masurile active, masura ce vizeaza stimularea participarii persoanelor in cautarea unui loc de munca la masurile active prevazute de lege (informare si consiliere, medierea muncii, consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri). Aplicarea acestei masuri urmareste activizarea somerilor pe termen lung si responsabilizarea lor cu privire la ocuparea unui loc de munca .
- reducerea conditionalitatilor de implementare a unor masuri active: reducerea de la 3 la 2 ani a obligatiei de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu pentru angajatorii care angajeaza absolventi in conditiile art. 80, acordarea serviciilor de formare profesionala persoanelor aflate in detentie care mai au de executat cel mult 12 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei, acordarea de credite in conditii avantajoase pentru o perioada de cel mult 5 ani fata de 3 ani;
- sprijinirea angajatorilor in vederea inserarii pe piata muncii a persoanelor beneficiare de venit minim garantat, prin acordarea, lunar, din bugetul asigurarilor pentru somaj, a unei sume egale cu 40% din valoarea indicatorului social de referinta, angajatorilor care incadreaza astfel de persoane, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cu persoanele respective cel putin 12 luni;
- modificarea anumitor prevederi legate de plata indemnizatiilor de somaj in conditiile prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene;
- corelarea unor prevederi ale actualei forme a legii cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Citeşte mai multe despre:    Asigurari sociale    Asigurari pentru somaj    Ocuparea fortei de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

INTERVIU | Drumul catre pensionare. Realitatea constituirii si distribuirii bugetului de pensii
06 May 2021 | 2253

Persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani
30 Sep 2020 | 2313

ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020
10 Jun 2020 | 1471

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 2002

Judecatori si Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 1249

Detinatorii titlului de Luptator cu Rol Determinant nu datoreaza contributie la asigurarile sociale de sanatate pentru indemnizatiile primite in temeiul Legii nr. 341/2004
20 Feb 2020 | 817Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati