Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice

Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice

  Publicat: 11 May 2012       3071 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice pentru care autoritatea contractanta impune sau doreste ca anumite produse care urmeaza sa fie furnizate sa provina din agricultura ecologica sau din comertul echitabil

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Cu toate acestea, autoritatea contractanta trebuie, printre altele, sa utilizeze specificatii detaliate, in loc sa se refere la etichete ecologice sau la etichete determinate

Eticheta de drept privat olandez EKO este acordata produselor compuse in proportie de minimum 95 % din elemente provenite din agricultura ecologica. Eticheta este acordata de o fundatie de drept civil olandez care are ca obiectiv favorizarea agriculturii ecologice. Eticheta MAX HAVELAAR este tot o eticheta de drept privat acordata de o fundatie de drept olandez, conform normelor emise de o organizatie internationala de referinta, Fairtraide Labelling Organisation. Eticheta mentionata este utilizata in mai multe tari, printre care Tarile de Jos. Ea vizeaza sa favorizeze comercializarea produselor provenite din comertul echitabil, certificand faptul ca produsele pentru care este acordata sunt achizitionate de la organizatii constituite din mici producatori din tari in curs de dezvoltare la un pret si in conditii juste.

In august 2008 provincia olandeza Noord-Holland a publicat un anunt de participare la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru livrarea si gestionarea unor distribuitoare de cafea. Acest anunt sublinia importanta acordata de provincie utilizarii in distribuitoarele de cafea cu precadere a produselor ecologice si care provin din comertul echitabil. Pe de alta parte, se specifica faptul ca ``in ceea ce priveste consumul de cafea si de ceai, provincia Noord-Holland utilizeaza etichetele de calitate Max Havelaar si EKO`` si ca, in masura in care este posibil, si alte ingrediente decat ceaiul si a cafeaua, precum laptele, zaharul si cacaua ar trebui sa corespunda acestor doua etichete. La scurt timp s-a precizat intr-o nota de informare ca alte etichete vor fi de asemenea acceptate ``in masura in care criteriile sunt comparabile sau identice``.

Pe baza acestor elemente, Comisia Europeana a formulat o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor impotriva Tarilor de Jos, invocand o incalcare a directivei privind atribuirea contractelor de achizitii publice1. Comisia reproseaza provinciei in special ca a inclus in specificatiile tehnice (care determina obiectul contractului) etichetele EKO si MAX HAVELAAR sau cel putin etichete bazate pe criterii comparabile sau identice in ceea ce priveste cafeaua si ceaiul care urmeaza sa fie furnizate.

In aceasta privinta, Curtea aminteste ca specificatiile tehnice pot fi formulate in termeni de performante sau de cerinte functionale, care pot include caracteristici de mediu. Eticheta EKO, in masura in care se intemeiaza pe caracteristici de mediu si indeplineste conditiile enumerate in directiva, constituie o ``eticheta ecologica`` in sensul acesteia. Cu toate acestea, prin faptul ca a impus obligatia ca anumite produse care urmau sa fie furnizate sa poarte o anumita eticheta ecologica, in loc sa utilizeze specificatiile detaliate definite de aceasta eticheta ecologica, provincia Noord-Holland a stabilit o specificatie tehnica incompatibila cu directiva. In legatura cu cerinta privind eticheta MAX HAVELAAR, Curtea constata ca, prin obiectul sau, aceasta nu constituie o specificatie tehnica, ci o conditie de executare a contractului. Prin urmare, Curtea respinge motivul Comisiei sub acest aspect, fara a examina daca respectiva conditie a fost formulata intr-un mod conform directivei.

In continuare, Comisia reproseaza provinciei ca a stabilit un criteriu de atribuire (care este util pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase economic din punctul de vedere al autoritatii contractante) constand in faptul ca ingredientele care urmeaza sa fie furnizate cu exceptia ceaiului si a cafelei trebuie sa poarte etichetele EKO si MAX HAVELAAR. In aceasta privinta Curtea subliniaza ca autoritatile contractante sunt autorizate sa aleaga criterii de atribuire bazate pe consideratii de mediu si de ordin social. In legatura cu consideratiile de ordin social, acestea pot viza utilizatorii sau beneficiarii lucrarilor, ai bunurilor sau ai serviciilor care fac obiectul contractului, dar si alte persoane . Pe de alta parte, din modul de redactare al criteriului de atribuire in litigiu rezulta ca acesta viza numai ingredientele care urmeaza sa fie furnizate in cadrul contractului mentionat, fara vreo consecinta asupra politicii generale de cumparare a ofertantilor. Prin urmare, acest criteriu privea produse a caror furnizare reprezenta o parte din obiectul contractului respectiv. Ca atare, nimic nu se opune, in principiu, ca un astfel de criteriu sa se refere la faptul ca un produs provine din comertul echitabil.

In ceea ce priveste modul in care pot fi formulate astfel de criterii de atribuire, Curtea considera ca normele directivei care se refera la utilizarea unei etichete ecologice in cadrul formularii unei specificatii tehnice constituie o indicatie relevanta. Ea aminteste ca legiuitorul Uniunii a autorizat autoritatile contractante sa utilizeze criterii pe baza carora este acordata o eticheta ecologica pentru a stabili anumite caracteristici ale unui produs. Cu toate acestea, acest legiuitor nu autorizeaza considerarea unei etichete ecologice drept specificatie tehnica . Eticheta respectiva nu poate fi utilizata decat ca prezumtie ca produsele care o poarta indeplinesc criteriile astfel definite, sub rezerva expresa a oricarui mijloc de proba corespunzator. Acordand un anumit numar de puncte in cadrul alegerii ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic anumitor produse care poarta etichete determinate, in loc sa fi enumerat criteriile pe baza carora se acorda aceste etichete si nici sa fi autorizat posibilitatea de a demonstra prin orice mijloc de proba ca un produs indeplineste aceste criterii, provincia a stabilit un criteriu de atribuire incompatibil cu directiva.

In sfarsit, Comisia sustine ca cerinta impusa ofertantului declarat castigator de a respecta ``criteriile cu privire la achizitiile constante si la comportamentul responsabil din punct de vedere social al intreprinderilor`` incalca prevederile directivei. Curtea considera ca, prin faptul ca a impus aceste conditii in caietul de sarcini, provincia Noord-Holland a stabilit un nivel minim de capacitate tehnica neautorizat.

In plus, Curtea constata ca principiul transparentei presupune ca toate conditiile si modalitatile procedurii de atribuire sa fie formulate in mod clar, precis si neechivoc in anuntul de participare sau in caietul de sarcini. Aceasta permite, pe de o parte, tuturor ofertantilor informati in mod rezonabil si care dau dovada de o diligenta normala sa inteleaga continutul exact al acestora si sa le interpreteze in acelasi fel si, pe de alta parte, ofera posibilitatea autoritatii contractante sa verifice efectiv daca ofertele corespund criteriilor care guverneaza contractul in cauza. Or, Curtea constata ca acele cerinte privind respectarea ``criteriilor cu privire la caracterul constant al achizitiilor si la comportamentul responsabil din punct de vedere social al intreprinderilor``, precum si obligatia de a ``contribui la imbunatatirea durabilitatii pietei cafelei si la productia responsabila din punct de vedere ecologic, social si economic`` nu prezinta nivelul necesar de claritate, de precizie si de neechivoc.

In consecinta, Curtea statueaza ca Regatul Tarilor de Jos nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul directivei privind atribuirea contractelor de achizitii publice.


Hotararea in cauza C-368/10 Comisia/Tarile de Jos

1 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii (JO L 134, p. 114, rectificare, JO 2004, L 351, p. 44)
Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Achizitii publice    Agricultura ecologicaComentează: Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice
Alte Titluri

[Av. muncii] Concediu fara plata pentru rezolvare situatii personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Hotararea CJUE - Timpul de deplasare al salariatilor fara loc de munca fix de la domiciliu la primul client si de la ultimul client la domiciliu constituie timp de lucru
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Munca la negru – definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE: Statele membre sunt libere sa prevada numai o raspundere patrimoniala impotriva proprietarilor care nu sunt raspunzatori pentru poluarea terenurilor lor
Sursa: Euroavocatura.ro

TUE: Comisia nu poate refuza accesul la memoriile statelor membre in cadrul unei proceduri in fata CJUE
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe GherasimJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 387/2018 privind neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) teza intai din Codul muncii (varsta de pensionare a femeilor)
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Desfacerea contractului de munca, la expirarea termenului de preaviz. Motive ce nu tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3074 din 08.06.2016

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016