Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » Regimul facturilor fiscale. Prevederi care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2013

Regimul facturilor fiscale. Prevederi care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2013

  Publicat: 05 Oct 2012       7422 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Fiscal  


Sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format electronic care contin in mod obligatoriu:

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire data monedei unice europene.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Document prin care proprietatea unei cantitati de marfa trece de la vanzator la cumparator.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.

Sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format electronic care contin in mod obligatoriu:
 • denumirea, adresa si codul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea (TVA) sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile sau ale reprezentantului fiscal,

 • denumirea si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila sau ale reprezentantului fiscal,

 • numarul de ordine si data emiterii facturii, data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile (sau data incasarii unui avans, daca este anterioara emiterii facturii)

 • denumirea si cantitatea de bunuri livrate/servicii prestate (plus detalii conform art. 125^1 alin. (3) din CF pentru definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi)

 • baza de impozitare a bunurilor/serviciilor sau avansurile facturate, scutiri etc, pretul unitar, rabaturi, alte reduceri de pret etc daca nu sunt incluse in pretul unitar;

 • cota de taxa aplicata si suma in lei

 • precizari speciale: pentru o factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului- trebuie scris ``autofactura``, daca un client este persoana obligata la plata TVA- mentiunea ``taxare inversa``, daca e vorba despreagentiile de turism- mentiunea ``regimul marjei - agentii de turism``, la fel pentru second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati,

 • daca exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea ``TVA la incasare``;

 • in cazul in care pentru aceeasi operatiune se emit mai multe facturi- trebuie precizat.


Facturile simplificate
Persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi, precum si persoana impozabila care nu are obligatia de a emite facturi dar opteaza pentru emiterea facturii pot emite facturi simplificate atunci cand valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro sau daca emit alte documente care modifica sau se refera specific la o factura initiala.
Facturile emise in sistem simplificat trebuie sa contina data emiterii, datele de identificare a persoanei impozabile care a livrat bunurile/prestat serviciile, tipul de bunuri/servicii furnizate, taxa colectata sau modul de calcul. Orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala are acelasi regim juridic ca si o factura .
Scutiri de la emiterea facturilor
Pentru o serie de livrari de bunuri/prestarile de servicii, persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii , cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura: livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, unde este obligatorie emiterea de bonuri fiscale sau unde este obligatorie emiterea de documente legal aprobate (transportul pe baza biletelor de calatorie sau abonamentelor, bilete spectacole, cinematografe, evenimente sportive etc) , parcari etc


Alte precizari: • Facturile pot fi emise si primite in format electronic daca acestea contin informatiile prezentate mai sus.

 • Sumele indicate pe factura pot fi exprimate in orice moneda, cu conditia ca valoarea TVA colectata sa fie exprimata in lei

 • Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptarii de catre destinatar;

 • Facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise beneficiarului

 • Autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea unei facturi trebuie garantate de la momentul emiterii pana la sfarsitul perioadei de stocare a facturii.

 • Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii pe care trebuie sa le contina factura;

Citeşte mai multe despre:    Factura    Factura fiscala    TVA la incasare    Autofactura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Preturile uniforme stabilite in Germania pentru medicamentele eliberate pe baza de prescriptie medicala sunt contrare dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe GherasimJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020