Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Limitarea costurilor pentru retransmisia unor scurte extrase de evenimente de mare interes pentru public este valida

Limitarea costurilor pentru retransmisia unor scurte extrase de evenimente de mare interes pentru public este valida

  Publicat: 22 Jan 2013       1768 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
(termen CNA). Captarea si transmiterea simultana a serviciilor de programe sau a unor parti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fara nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionarii de catre public;
Carta drepturilor fundamentale nu se opune ca compensatia financiara pe care o poate solicita titularul drepturilor exclusive de retransmisie pentru reportaje scurte ale altor posturi sa fie limitata la costurile tehnice

Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(termen CNA). Captarea si transmiterea simultana a serviciilor de programe sau a unor parti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fara nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionarii de catre public;
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Denumire data monedei unice europene.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(termen CNA). Captarea si transmiterea simultana a serviciilor de programe sau a unor parti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fara nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionarii de catre public;
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(termen CNA). Captarea si transmiterea simultana a serviciilor de programe sau a unor parti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fara nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionarii de catre public;
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Document adoptat de catre Consiliul European la 9 decembrie 1989, prin care sunt fixate o serie de exigente minimale in planul dimensiunii sociale a Pietei Interne comunitare, pentru a corecta faptul ca aceasta era axata in principal pe dimensiunea economica a dezvoltarii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Clientul unei banci rammburseaza integral un credit vechi folosind unul nou, de la aceiasi banca sau de la alta in conditii mult mai avantajoase
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale1 permite oricarui emitator stabilit in spatiul Uniunii sa realizeze reportaje scurte de stiri cu privire la evenimente de mare interes pentru public, atunci cand acestea fac obiectul unor drepturi exclusive de retransmisie. Din semnalul titularului drepturilor exclusive, care poate cere in schimb o compensatie financiara care corespunde numai costurilor suplimentare generate direct de oferirea accesului la semnal, pot fi alese in mod liber scurte extrase.

Sky A–sterreich contesta aceste conditii financiare in cadrul unui litigiu impotriva ORF (statie de emisie austriaca). Sky difuzeaza prin satelit programul de televiziune digital codat ``Sky Sport Austria`` si a achizitionat drepturile exclusive de difuzare a meciurilor din Europa League pentru sezoanele 2009/2010-2011/2012, pentru zona de licenta Austria. Potrivit propriilor declaratii, Sky cheltuieste in fiecare an pentru licenta si costuri de productie o suma de cateva milioane de euro. Or, KommAustria, autoritatea austriaca de reglementare in materie de comunicatii, a obligat-o sa acorde ORF dreptul de a realiza reportaje scurte de stiri, fara a tine seama de astfel de costuri, aceste costuri fiind nule in prezenta cauza.

Bundeskommunikationssenat (Consiliul superior federal pentru comunicatii, Austria), sesizat cu acest litgiu, solicita Curtii sa stabileasca daca Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, in masura in care limiteaza compensatia financiara in discutie la costurile suplimentare generate direct de oferirea accesului la semnal, este compatibila cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care garanteaza dreptul de proprietate si libertatea de a desfasura o activitate comerciala.

Prin hotararea pronuntata, in opinia Curtii, carta nu se opune acestei limitari.

In ceea ce priveste protectia proprietatii, ca drept fundamental, Curtea recunoaste ca drepturile exclusive de emisie, astfel cum sunt achizitionate de Sky, au o valoare patrimoniala si nu sunt simple ocazii de ordin comercial. Totusi, in perioada in care Sky a dobandit aceste drepturi pe cale contractuala (mai precis in luna august 2009), dreptul Uniunii prevedea deja dreptul de a realiza reportaje scurte de stiri, limitand insa compensatia financiara la costurile suplimentare generate direct de oferirea accesului la semnal2. Prin urmare, Sky nu poate invoca o pozitie juridica deja stabilita care sa permita o exercitare autonoma a dreptului sau exclusiv de retransmisie. In consecinta, Sky nu poate invoca protectia proprietatii, prevazuta de Carta drepturilor fundamentale.

In schimb, Curtea constata ca reglementarea in litigiu aduce atingere libertatii de a desfasura o activitate comerciala. Astfel, aceasta reglementare il impiedica printre altele pe titularul drepturilor exclusive de retransmisie sa decida liber pretul la care ofera accesul la semnalul sau si sa solicite astfel participarea statiilor de emisie care realizeaza reportaje scurte de stiri la costurile de achizitie a acestor drepturi .

Curtea subliniaza totusi ca libertatea de a desfasura o activitate comerciala prezinta, ca libertate fundamentala, o particularitate in masura in care poate face obiectul unei serii ample de interventii ale autoritatii publice, susceptibile sa stabileasca, in interesul general, limitari privind exercitarea activitatii economice. Aceasta circumstanta se reflecta in special in modul in care trebuie pus in aplicare principiul proportionalitatii.

Curtea retine ca limitarea in litigiu a libertatii de a desfasura o activitate comerciala este justificata si ca respecta principiul proportionalitatii.

Astfel, fara sa afecteze continutul substantial al libertatii de a desfasura o activitate comerciala, aceasta limitare urmareste un obiectiv de interes general intrucat vizeaza sa protejeze libertatea fundamentala de a primi informatii si sa promoveze pluralismul, garantate de carta . In acest context, Curtea subliniaza ca comercializarea cu caracter exclusiv a evenimentelor de mare interes pentru public are in prezent o tendinta crescatoare si este susceptibila sa restranga in mod considerabil accesul publicului la informatia referitoare la aceste evenimente.

In plus, limitarea in litigiu este apta si necesara pentru a garanta realizarea obiectivului urmarit privind protectia interesului general. Legiuitorul Uniunii putea considera in mod legitim ca o reglementare care prevede o compensare financiara a titularilor de drepturi exclusive de emisie care depaseste costurile generate direct de oferirea accesului la semnal nu ar permite sa se atinga acest obiectiv la fel de eficient.

In sfarsit, trebuie sa se considere ca reglementarea in litigiu este proportionala. Tinand seama, pe de o parte, de importanta pe care o au protectia libertatii fundamentale de a primi informatii, libertatea, precum si pluralismul mass-media, garantate de carta, si, pe de alta parte, de protectia libertatii de a desfasura o activitate comerciala, astfel cum este conferita de carta, legiuitorul Uniunii avea posibilitatea sa adopte norme precum cele in cauza care contin limitari ale libertatii de a desfasura o activitate comerciala, favorizand in acelasi timp, avand in vedere necesitatea ponderarii drepturilor si a intereselor in discutie, accesul public la informatie in raport cu libertatea contractuala.

In mod special, reglementarea in litigiu instaureaza un just echilibru intre diferitele drepturi si libertati fundamentale din prezenta cauza. Astfel, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale prevede ca reportajele scurte pot fi realizate numai pentru programele de stiri generale, iar nu de exemplu pentru programe de divertisment. In plus, aceste extrase scurte nu ar trebui sa depaseasca 90 de secunde si sursa lor trebuie mentionata. Directiva nu exclude in plus posibilitatea titularilor de drepturi exclusive de emisie de a-si exploata drepturile cu titlu oneros. De asemenea, inexistenta unei posibilitati de refinantare printr-o compensatie, precum si o eventuala diminuare a valorii comerciale a acestor drepturi exclusive de emisie pot fi luate in considerare, in practica, cu ocazia negocierilor contractuale referitoare la achizitionarea drepturilor in cauza si sa se reflecte in pretul platit pentru aceasta achizitionare.


Hotararea in cauza Ca€‘283/11 Sky A–sterreich GmbH/Osterreichischer Rundfunk (ORF)


1 : Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, p. 1, si rectificare in JO L 263, p. 15).
2 : Astfel, Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte administrative ale statelor membre cu privire la desfasurarea activitatilor de difuzare a programelor de televiziune(JO L 332, p. 27) a intrat in vigoare la 19 decembrie 2007 si trebuia transpusa de statele membre pana la 19 decembrie 2009.
Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    CJUE    Mass-mediaComentează: Limitarea costurilor pentru retransmisia unor scurte extrase de evenimente de mare interes pentru public este valida
Alte Titluri

Salariatele pot fi concediate in cadrul si ca urmare a concedierilor colective. Opinia CJUE
Sursa: MCP Cabinet avocati

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

CJUE: Costul unui apel catre un numar telefonic de servicii post-vanzare nu trebuie sa il depaseasca pe cel al unui apel standard
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Statele au dreptul de a se opune unor concedieri colective, in interesul protectiei lucratorilor si a ocuparii fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Furnizorii de servicii de comunicatii electronice nu pot fi obligati sa pastreze datele privind traficul si a datelor de localizare ale utilizatorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Preturile uniforme stabilite in Germania pentru medicamentele eliberate pe baza de prescriptie medicala sunt contrare dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii se aplica unei actiuni in anularea casatoriei formulate de un tert dupa decesul unuia dintre soti
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Desfacerea contractului de munca, la expirarea termenului de preaviz. Motive ce nu tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3074 din 08.06.2016

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Procedura de filtrare a recursului. Caracterul interlocutoriu al incheierii de admitere in principiu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1061 din 13 mai 2016