Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in reglementarea Noului Cod de procedura civila

Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in reglementarea Noului Cod de procedura civila

  Publicat: 31 May 2013       14982 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Reglementata in sectiunea II, cap. I, t. II, C. proc. pen., este guvernata de aceleasi reguli, aplicabile in general pentru procuror si organele de cercetare penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Noul cod de procedura civila reglementeaza, ca regula generala, competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in art. 107. Astfel, “Cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul, daca legea nu prevede altfel”.

Expresie latina potrivit careia un act juridic se incheie in conformitate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.

Daca in reglementarea anterioara, atunci cand pe parcursul procesului paratul isi schimba domiciliul/sediul instantele faceau aplicarea regulii generale tempus regit actum si considerau ca fiind competenta sa judece instanta sesizata, in a carei circumscriptie a domiciliat paratul la momentul introducerii cererii de chemare in judecata, art. 107 alin. 2 inlatura orice dubiu in aceasta privinta, mentionand expres competenta acestei instante.
In cazul paratului al carui domiciliu/sediu nu este cunoscut, cererea de chemare in judecata se va introduce la instanta de la resedinta sau reprezentanta acestuia. In cazul in care nici acest lucru nu este posibil, actiunea va fi introdusa la sediul instantei in a carei circumscriptie domiciliaza reclamantul ori isi are resedinta sau sediul/reprezentanta.
Daca paratul este o entitate fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, cererea de chemare in judecata se poate introduce la instanta competenta pentru persoana care exercita conducerea sau administrarea acesteia. In absenta unei persoane desemnate in acest sens, competenta va apartine oricareia dintre instantele competente pentru oricare dintre membrii acelei entitati.
In cazul in care paratul este o persoana juridica de drept privat, cererile de chemare in judecata se pot introduce si la instanta locului unde acesta are un dezmembramant fara personalitate juridica, pentru obligatiile a caror executare se va realiza acolo ori care izvorasc din actele sau faptele reprezentantului dezmembramantului.
Atunci cand in cauza sunt mai multi parati, cererea de chemare in judecata a acestora poate fi introdusa la oricare dintre instantele competente pentru fiecare dintre debitorii principali.
Potrivit art. 123 alin. 3, atunci cand o instanta este exclusiv competenta pentru una dintre parti, aceasta va fi exclusiv competenta pentru toate partile .
In ceea ce priveste necompetenta instantei de judecata, noua reglementare stabileste expres posibilitatea invocarii necompetentei la primul termen de judecata, atunci cand unul dintre parati a fost chemat in judecat doar in scopul sesizarii instantei competente pentru el (art. 112 alin. 2 C. proc. civ.).

In ceea ce priveste competenta teritoriala exclusiva, aceasta este prevazuta in urmatoarele domenii:

1. Atunci cand paratul este o persoana juridica de drept public, actiunea se va introduce fie la instanta de la domiciliul sau sediul reclamantului, fie la cea de la sediul paratului.
2. In materie de tutela si familie, in cererile privind ocrotirea persoanei fizice, competenta apartine instantei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita, mai putin in cazul in care este vorba de o cerere privind autorizarea de catre instanta de tutela si de familie a incheierii unui act juridic ce priveste un imobil, situatie in care sunt competente sa judece atat instanta in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta persoana ocrotita, cat si instanta in a carei circumscriptie este situat imobilul.
3. In cererile privind drepturi reale imobiliare, competenta apartine exclusiv instantei in a carei circumscriptie este situat imobilul.
Daca imobilul in cauza este situat in circumscriptia mai multor instante, iar paratul are sediul sau resedinta in circumscriptia vreuneia dintre aceste instante, competenta apartine acestei instante. In caz contrar, cererea se introduce la oricare dintre instantele in circumscriptia carora este situat imobilul.
4. In materie succesorala, pana la iesirea din indiviziune, competenta apartine in mod exclusiv instantei de la ultimul domiciliu al defunctului, in cererile privind validitatea sau executarea dispozitiilor testamentare, cele privitoare la mostenire, la sarcinile mostenirii si la pretentiile pe care mostenitorii le au unul impotriva celuilalt, precum si cele ale legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dintre mostenitori sau impotriva executorului testamentar.
Daca s-au formulat astfel de cereri de chemare in judecata, care privesc mai multe mosteniri deschise succesiv, competenta va apartine instantei de la ultimul domiciliu al oricaruia dintre defuncti. Desi in aceasta ipoteza este evident faptul ca ne aflam in prezenta unei competente alternative, remarcam faptul ca, pentru a sublinia ideea ca doar una dintre aceste instante poate judeca litigiul respectiv, legiuitorul a folosit sintagma ``competenta exclusiva a instantei ultimului domiciliu al oricaruia dintre defuncti``.
5. In materie de societate, pana la lichidarea sau radierea societatii, competenta de solutionare a cererilor apartine instantei in circumscriptia careia are sediul respectiva societate .
6. In cadrul procedurii insolventei si a concordatului preventiv (reglementata de Legea nr. 381/2009), cererile sunt date in competenta exclusiva a tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul debitorul.
7. In ceea ce priveste cererile introduse de un profesionist in contradictoriu cu un consumator, instanta competenta este cea de la domiciliul consumatorului. Dupa nasterea dreptului la despagubire, partile pot sa aleaga instanta competenta, atat in scris cat si prin declaratie verbala inaintea instantei de judecata .

Referitor la competenta teritoriala alternativa, art. 113 C.proc.civ. stabileste competenta si a altor instante, in afara de instanta de la domiciliul/sediul paratului, in mod alternative. Dreptul de a alege intre instantele competente conform legii apartine reclamantului, potrivit art. 116 C. proc. civ.
Astfel, in litigiile privind stabilirea filiatiei, este competenta si instanta de la domiciliul reclamantului (copilul, mostenitorii copilului, in conditiile art. 423-425 C. civil).
In litigiile ce au ca obiect obligatia de intretinere, inclusiv plata alocatiei de stat pentru copii, competenta apartine si instantei in a carei circumscriptie domiciliaza creditorul reclamant.
Daca in contract s-a prevazut locul executarii obligatiei, chiar si in parte, competenta apartine si instantei de la acest loc, in cererile privind executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului.
In cazul actiunilor izvorate dintr-un contract de locatiune, precum si in cazul cererilor in prestatie tabulara, in justificare tabulara sau in rectificare tabulara, este deopotriva competenta si instanta de la locul unde este situat imobilul.
In cazul litigiilor ce au ca obiect obligatii izvorate dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau alt titlu de valoare,competenta revine si instantei de la locul de plata .
Daca in materia protectiei consumatorului, cererile introduse de un profesionist sunt doar de competenta instantei de la domiciliul consumatorului, in cazul in care consumatorul are calitate de reclamant, in cererile privind executarea, nulitatea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractului ori repararea pagubelor produse consumatorului, acesta are posibilitatea sa aleaga la care instanta va introduce cererea: instanta competenta potrivit regulii de drept comun sau instanta de la domiciliul sau.
In materia raspunderii delictuale, in cazul obligatiilor izvorate din savarsirea unei fapte ilicite, competenta apartine si instantei in a carei circumscriptie s-a savarsit fapta ori s-a produs prejudiciul.
De asemenea, in ipoteza in care paratul desfasoara ``in mod statornic, in afara domiciliului sau, o activitate profesionala ori o activitate agricola, comerciala, industriala sau alte asemenea``, pentru obligatiile patrimoniale nascute sau care urmeaza sa se execute in acel loc, cererea de chemare in judecata se poate introduce si la instanta in circumscriptia careia se afla locul respectivei activitati .

In capitolul III din Titlul III, ``Dispozitii speciale", art. 127 prevede o ``competenta facultativa``.
Aceasta are in vedere situatia in care reclamantul este judecator la instanta competenta sa judece cererea in care este si reclamant. In acest caz, el va sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu cea in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea .
In mod corespondent, daca judecatorul are calitate de parat, reclamantul poate sesiza una dintre instantele judecatoresti de acelasi grad aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu cea in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea paratul.
Daca in primul caz, sesizarea unei alte instante este obligatorie pentru judecatorul reclamant, atunci cand judecatorul este parat observam ca reclamantul are aceasta posibilitate, insa ramane la latitudinea sa daca va proceda sau nu la sesizarea instantei din raza curtii de apel invecinate.

Fata de toate acestea, remarcam faptul ca, in linii generale, noua reglementare a pastrat regulile de procedura privitoare la competenta teritoriala a instantelor de judecata, asa cum erau ele prevazute in Codul de procedura civila din anul 1865, la care a adaugat cateva precizari necesare pentru inlaturarea oricarei controverse, rezultate din solutiiile pronuntate de-a lungul activitatii judiciare.


Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura
Citeşte mai multe despre:    Noul Cod de procedura civila    Competenta    Competenta teritoriala    Competenta teritoriala exclusiva    Competenta teritoriala alternativa    Competenta facultativa    Parat    ReclamantComentează: Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in reglementarea Noului Cod de procedura civila
Alte Titluri

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Transparenta veniturilor salariale din autoritatile si institutiile publice
Sursa:

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

Deciziile de stabilire a drepturilor salariale nu reprezinta acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sursa:

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe GherasimJurisprudenţă

Cauza CEDO: Hulpe si altii impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

RIL. Litigiile avand ca obiect drepturile banesti solicitate de jandarmi, pompieri si personalul militar cu statut de functionari publici sunt de competenta instantelor de contencios administrativ
Pronuntaţă de: ICCJ

Respectarea de catre angajator a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a prevederilor contractuale aplicabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 3269 din 16.05.2016

Decizie de concediere a salariatilor in baza unor criterii de discriminare. Reorganizare fictiva a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 100 din 19.01.2016

Neincheierea contractului individual de munca. Plata daunelor morale catre salariat
Pronuntaţă de: Judecatoria Targu-Jiu, Sectia Civila, Sentinta nr. 5074 din 16.06.2016