Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Competenta dupa materie si valoare a judecatoriei in Noul Cod de procedura civila

Competenta dupa materie si valoare a judecatoriei in Noul Cod de procedura civila

  Publicat: 27 Jun 2013       10418 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Fata de formularea extrem de generala cuprinsa in art. 1 din Vechiul Cod de procedura civila, art. 94 din Noul Cod de procedura civila stabileste domeniile in care judecatoriile sunt competente sa judece, avand in vedere materia si valoarea obiectului judecatii.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Spre deosebire de vechea reglementare, acum sunt prevazute in mod detaliat materiile in care este competenta sa judece judecatoria., precum si modalitatea concreta de calcul a valorii obiectului cererii.


Astfel, in ceea ce priveste competenta materiala, sunt enumerate in mod explicit domeniile in care competenta de a judeca apartine judecatoriei, atat in prima instanta, cat si in ceea ce priveste judecarea cailor de atac.
Ca instanta de fond, indiferent daca obiectul cererii este sau nu evaluabil in bani, judecatoria este competenta sa judece:


- cererile in care competenta apartine instantei de tutela si familie


- cererile privind inregistrarile in registrul de stare civila


- cererile privind administrarea cladirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a mai multor persoane, ori cele privind raporturile juridice dintre asociatiile de proprietari si alte persoane


- cererile de evacuare


- cererile privind ziduri si santuri comune, distanta constructiilor si plantatiilor, dreptul de trecere, servituti si alte limitari ale dreptului de proprietate


- cererile privind stramutarea de hotare


- cererile in granituire


- cererile posesorii


- cererile privind obligatiile de a face sau de a nu face, neevaluabile in bani, cu exceptia celor date de lege in competenta altor instante


- cererile de partaj


- orice alte cereri evaluabile in bani, in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, indiferent daca partile au sau nu calitatea de profesionisti


In ceea ce priveste judecarea cailor de atac, judecatoria este competenta sa judece caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu activitate jurisdictionala, in cazurile prevazute de lege. Este cazul contestatiilor impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, al plangerilor impotriva hotararilor comisiei judetene, in conditiile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, al plangerilor impotriva incheierii registratorului-sef, in conditiile Legii nr. 7/1996 etc.
Fata de prevederea privind judecarea cererilor de pana la 200.000 lei inclusiv, se impun anumite lamuriri referitoare la stabilirea valorii obiectului cererii.
Astfel, determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii presupune indicarea acestei valori in capatul principal de cerere .
Atunci cand sunt formulate mai multe capete de cerere principale, intemeiate pe fapte ori cauze diferite, la stabilirea competentei vor fi avute in vedere valoarea, ori dupa caz, natura sau obiectul fiecarei pretentii in parte .
Daca unul dintre capetele de cerere determina competenta unei alte instante, atunci se va proceda la disjungerea cauzei si declinarea corespunzatoare a competentei.
Daca exista mai multe capete de cerere principale, intemeiate pe acelasi titlu ori avand aceeasi cauza sau cauze diferite dar aflate in stransa legatura, instanta competenta va fi cea de grad mai inalt a carei competenta este atrasa de valoarea obiectului fiecarui capat de cerere principal.
De asemenea, in ipoteza in care, ulterior investirii legale a instantei, prin raportare la obiectul cererii, cuantumul acestei valori se modifica, instanta deja investita va ramane competenta sa judece litigiul, aceeasi solutie fiind aplicabila si in cazul cailor de atac.
In ceea ce priveste calculul valorii obiectului cererii, aceasta nu cuprinde accesoriile pretentiei principale (dobanzi, penalitati, fructe) si nici prestatiile ajunse la scadenta in cursul judecatii.
Atunci cand este contestata valoarea obiectului cererii, ea se va stabili tinand cont de inscrisurile prezentate si de explicatiile partilor.
Potrivit art. 104 C. proc. civ., in cererile al caror obiect il constituie un drept de proprietate sau alt drept real asupra unui imobil, valoarea acestora se va stabili in functie de valoarea impozabila, potrivit legislatiei fiscale. Daca aceasta valoare nu este stabilita, se vor aplica regulile generale de stabilire a valorii obiectului cererii, enuntate mai sus.
Atunci cand se formuleaza o cerere in materie de mostenire, la calculul valorii obiectului cererii nu se vor scadea sarcinile sau datoriile mostenirii.
In materie contractuala, se va avea in vedere valoarea obiectului actului sau aceea a partii din obiectul dedus judecatii. Astfel, aceasta regula se aplica in urmatoarele situatii: in cererile privind executarea unui contract, precum si a unui alt act juridic, constatarea nulitatii absolute, anularea, rezilierea, rezolutiunea actului juridic, precum si in cererile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept . In cererile avand acest obiect, dar care privesc contracte de leasing sau de locatiune, precum si atunci cand cererea priveste predarea ori restituirea bunului inchiriat sau arendat, la stabilirea valorii obiectului cererii se va avea in vedere chiria sau arenda anuala.
Daca se solicita plata unei parti dintr-o creanta, la stabilirea competentei dupa valoare se va avea in vedere valoarea pretinsa din creanta .
Atunci cand obiectul cererii il constituie un drept la prestatii succesive, a carui durata este nedeterminata, la calculul valorii obiectului cererii se va avea in vedere valoarea prestatiei anuale datorate.

Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura

Citeşte mai multe despre:    Noul Cod de procedura civila    Competenta    Competenta materiala    Judecatorie    Valoare    Valoare impozabila

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor acestor state
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
Pronuntaţă de: Tribunalul BUCURESTI - SENTINtA CIVILa NR. 7315 din 17. 12.2019

Inducere in eroare cu ocazia depunerii demisiei. Nevalabilitatea demisiei pentru vicierea consimtamantului. Revocarea demisiei
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 907 din 2 decembrie 2019

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020