Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Avantajele incadrarii in munca a tinerilor absolventi

Avantajele incadrarii in munca a tinerilor absolventi

  Publicat: 06 Oct 2015       2557 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


In urma modificarilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata prin Legea nr. 250/2013, precum si a Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, au fost introduse o serie de masuri noi prin acordarea de subventii si facilitati angajatorilor care incadreaza in munca, printre alte categorii de persoane, si tineri absolventi ai institutiilor de invatamant.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act adoptat de organele de stat,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Vezi Domiciliu conventional.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Vezi Domiciliu conventional.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.


In functie de studii, angajatorul primeste de la stat sume cuprinse intre 500 si 750 lei pentru fiecare absolvent pe care il angajeaza.


Astfel, conform legii in vigoare, angajatorii care incadreaza in munca, prin incheierea de contracte individuale de munca pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant vor primi lunar, pe o perioada de 12 luni (si in cazul absolventilor cu handicap pentru o perioada de 18 luni), pentru fiecare absolvent:
- 500 lei pentru absolventi de clasa a X-a sau absolventi de scoli de arte si meserii;
- 600 lei pentru absolventi de clasa a XII-a sau a XIII-a, sau de invatamant postliceal;
- 750 lei pentru absolventi de invatamant superior.


Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.


De aceste stimulente financiare beneficiaza angajatorii absolventilor care, la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munca sau de serviciu, precum si cei care incadreaza absolventi cu studii superioare care nu au promovat examenul de licenta .


In acest scop, angajatorii trebuie sa incheie o conventie cu agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Angajatorii sunt obligati sa mentina cel putin 18 luni raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor incadrati in aceste conditii, in caz contrar fiind obligati, in anumite cazuri de incetare, sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu .


Concomitent, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii, ale carei costuri pot fi suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.


Angajatorii care mentin raporturile de munca sau de serviciu si dupa cele 18 luni, primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relatii, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate pentru aceste persoane si virate conform legii.


Contributiile sociale vor include:
- contributia de asigurari sociale;
- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
- contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
- contributia de asigurari pentru somaj.


Acest ajutor financiar se acorda la cerere, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale.


Absolventii pot fi incadrati o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la absolvirea studiilor.

Situatiile in care inceteaza raporturile de munca intre angajator si absolvent care conduc la restituirea tuturor sumelor primite de la stat:
- incetarea raportului de munca prin acordul partilor;
- incetarea raportului de munca ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca;
- incetarea raportului de munca ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
- incetarea raportului de munca ca urmare a necorespunderii profesionale a salariatului;
- incetarea raportului de munca ca urmare a desfiintarii postului.


Indemnizatii si prime pentru absolventi

ANOFM ofera diverse facilitati, indemnizatii si prime absolventilor daca acestia se inregistreaza, in termen de 60 de zile de la absolvire, la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu, ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati, in vederea medierii pentru incadrare in munca . Ca urmare a inregistrarii la ANOFM, absolventii beneficiaza de informare si consiliere profesionala si de servicii de medierea muncii.


De asemenea, absolventii pot beneficia de diverse ajutoare financiare.
Astfel, absolventii, care, intr-o perioada de 60 de zile de la incheierea studiilor, nu s-au incadrat in munca potrivit pregatirii profesionale, sunt inregistrati la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmeaza o forma de invatamant, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare (500 lei), vor primi indemnizatie de somaj. Indemnizatia, in valoare de 250 lei, lunar, se acorda timp o jumatate de an.


Absolventii inregistrati la ANOFM, care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, au dreptul la o prima de incadrare, in valoare de 500 lei. Prima se solicita in termen de cel mult 60 de zile de la data angajarii.


Absolventii care primesc indemnizatie de somaj si se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicita in termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii.


Primele de mobilitate


Primele de mobilitate se acorda absolventilor care s-au angajat la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu .
Astfel, prima de incadrare, de doua ori mai mare decat indicatorul social de referinta (1.000 lei), se acorda absolventilor care, in perioada in care primesc indemnizatie de somaj, se incadreaza in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 kilometri de localitatea de domiciliu .


Primele de instalare


Absolventii care, in perioada in care li se acorda indemnizatie de somaj, se angajeaza intr-o alta localitate, unde isi stabilesc si domiciliul, au dreptul la o prima de instalare cu o valoare de 3.500 lei.
Daca raporturile de munca inceteaza mai devreme de 12 luni, din motive imputabile angajatului, acesta va trebui sa restituie, integral, primele de incadrare, respectiv de instalare.


Pe langa prevederile aratate mai sus, in Codul muncii sunt prevazute o serie de norme menite sa protejeze absolventii ciclului gimnazial si/sau profesional la incadrarea in munca .
Astfel, legea prevede in mod expres ca incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 18 ani, nefiind permisa incadrarea absolventilor de ciclu gimnazial si profesional care nu au implinit aceasta varsta pe asemenea posturi.
O alta norma expresa prevazuta in Codul muncii este aceea ca tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
In privinta efectuarii unui stagiu dupa incheierea contractului individual de munca, Codul muncii stipuleaza ca pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu .
Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi special. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul .


Autor Andrei-Gheorghe Gherasim, colaborator Cabinet de avocat Marius-Catalin PredutCiteşte mai multe despre:    subventii    facilitati    prima de instalare    prima de incadrare    absolventi    indemnizatie de somaj

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Persoanele care nu actioneaza in calitate de furnizori sau de cumparatori pe piata afectata de o intelegere pot solicita repararea prejudiciului cauzat de aceasta intelegere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca respecta Codul muncii in ipoteza in care prin actul modificator se urmareste a se reintra in legalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 220/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Nelegalitatea concedierii salariatului. Gresita individualizare a sanctiunii disciplinare aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1351 din data de 26.05.2016

Consecintele incheierii contractului de asociere in participatiune cu incalcarea capacitatii de folosinta a persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1578 din 9 iunie 2015

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014