din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2792 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create

  Publicat: 12 Mar 2020       2122 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Codul muncii defineste munca prin agent de munca temporara ca fiind munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.

Munca prin agent de munca temporara sau leasing-ul profesional are la baza stabilirea unor raporturi juridice specifice, care se resfrang, implicit, si in cazul concedierii salariatului temporar.


Raporturile juridice existente in cazul muncii prin agent de munca temporara


Un prim raport juridic se stabileste intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, care are natura unui raport de munca .


In primul rand, intre aceste doua parti se incheie (obligatoriu), sub sanctiunea nulitatii, in forma scrisa, un contract de munca temporara, pe durata uneia sau a mai multor misiuni, avand ca obiect prestarea muncii de catre salariatul temporar pentru un utilizator pe durata uneia sau mai multor misiuni, in schimbul unei remuneratii platite de catre agentul de munca temporara .


Acest contract, pe langa elementele obligatorii stabilite pentru orice alt contract individual de munca, trebuie sa cuprinda: identitatea si sediul utilizatorului la care salariatul isi va desfasura misiunea, conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii (durata care nu poate fi mai mare de 24 de luni sau, daca se apeleaza la perioade succesive, de 36 de luni), precum si cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.


In al doilea rand, intre agentul de munca temporara si salariatul temporar se poate incheia (facultativ) un contract individual de munca ``cadru``, pe durata determinata sau nedeterminata, situatie in care pe durata dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara .


Daca contractul individual de munca reprezinta forma generala a raportului de munca, contractul de munca temporara reprezinta forma speciala a raportului de munca dintre salariatul temporar si agentul de munca temporara .


In al treilea rand, este posibil ca raporturile de munca temporara intre cele doua parti sa se stabileaca prin incheierea unor acte aditionale la contractul individual de munca ``cadru`` cu prevederea, in concret, a clauzelor specifice contractului de munca temporara .


Un al doilea raport juridic se stabileste intre agentul de munca temporara si utilizatorul persoana fizica sau juridica prin incheierea unui contract de punere la dispozitie.Acest raport juridic are natura unui raport de drept civil, contractul de punere la dispozitie fiind un contract civil, de prestari servicii, care trebuie sa cuprinda durata misiunii, caracteristicile specifice postului, locul executarii misiunii, programul de munca, conditiile concrete de munca, orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar, valoarea comisionului agentului de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul.


Un al treilea raport juridic se stabileste intre salariatul temporar si utilizator, care supravegheaza si conduce activitatea salariatului temporar.


Intre salariatul temporar si utilizator nu se incheie niciun contract, raportul juridic dintre aceste doua parti, in sensul supravegherii si conducerii activitatii salariatului temporar de catre utilizator, luand nastere ca urmare a stabilirii celorlalte doua raporturi jurdice mentionate mai sus.


Pe perioada misiunii de munca temporara intre salariatul temporar si utlizator nu exista un raport de munca in sens strict, singurul raport de munca existent fiind intre agentul de munca tremporara si salariatul temporar, chiar daca utilizatorul este cel care asigura, in principiu, salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca .


Obiectul de activitate specific al agentului de munca temporara


Agentul de munca temporara are un obiect de activitate specific, dobandind aceasta calitate in baza unei proceduri de autorizare si unor conditii de functionare speciale stabilite de H.G. nr. 1256/2011.


Acest obiect de activitate specific consta in ``activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului``, conform Codului CAEN 7820 din Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala.


Cu alte cuvinte, agentul de munca temporara ``inchiriaza`` un salariat diversilor utilizatori pentru diverse misiuni tempoare, pentru fiecare din aceasta noua misiune urmand a se incheia un contract de munca temporara .


In baza acestui unic obiect de activitate specific al agentului de munca temporara si al contractului individual de munca (pe durata determinata sau nedeterminata) incheiat cu salariatul, pe durata dintre doua misiuni salariatul nu va presta munca pentru/la agentul de munca temporara, fiind exclusiv la dispozitia acestuia.


Salariatul temporar poate presta munca doar pentru utilizatorii gasiti de catre agentul de munca temporara, nu si pentru agentul de munca temporara, intre doua misiuni salariatul aflandu-se exlusiv la dispozitia agentului de munca temporara .


________________________


DespreMCP Cabinet avocati- Infiintat anul 2008, Cabinetul de avocati fondat deavocat Marius-Catalin Preduteste specializat in domeniul relatiilor de munca, comerciale si protectia datelor.


A se vedea si:


Incetarea contractului de munca temporara . Concedierea salariatului temporar


Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului

Citeşte mai multe despre:    Munca prin agent de munca temporara    leasing profesional    agent de munca temporara    salariat temporar    contract de munca temporar    contract de munca temporaraa    utilizator salariat temporar    remuneratie salariat temporar    HG 1256/2011    concediere salariat temporar    cercetare salariat temporar    Incetarea contractului de munca temporara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca prin agent de munca temporara
Sursa: EuroAvocaturaJurisprudenţă

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Plata indemnizatiei concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 271 din 17.03.2016