Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Proceduri si Acte necesare pentru ... » Despre asistenta juridica de specialitate juridica acordata cu titlu gratuit, indiferent natura cauzei judiciare prevazute: penal, civil etc.

Despre asistenta juridica de specialitate juridica acordata cu titlu gratuit, indiferent natura cauzei judiciare prevazute: penal, civil etc.

  Publicat: 18 Oct 2016       4524 citiri       Sursa: Av. dr. Petrut Ciobanu Vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania        Secţiunea: Proceduri si Acte necesare pentru ...  


NORMA METODOLOGICA NR. 1 privind procedura aplicarii prevederilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (in continuare, Legea nr. 51/1995)

Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concept in temeiul caruia se aproba sau se dezaproba, pe baza unor criterii etice si juridice, obiceiurile,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Functie de conducere in invatamantul superior, conducator al unei facultati din cadrul unei universitati, institut, academie, care asigura conducerea curenta a facultatii, raspunde de aplicarea intocmai a planurilor de invatamant si a programelor analitice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,


A. Consideratii generale


Dreptul de acces al justitiei este o garantie ce da expresie mecanismelor institutionale (de drept substantial si de procedura) care trebuie cultivate pentru a intari credinta nestramutata in dreptate - valoare fundamentala a increderii cetateanului in statul de drept .


Ameliorarea accesului la justitie pentru asigurarea caracterului efectiv al acestuia se realizeaza inclusiv prin obligatia pozitiva a statului de a asigura ``ajutorul jurisdictional`` celui care nu dispune de resurse financiare suficiente pentru ca dreptul de acces la justitie sa nu ramana un drept teoretic, iluzoriu, ci sa devina un drept concret, efectiv.


Fiecare dintre partile unui proces, indiferent de natura sa, are dreptul de a se apara ``util`` in propria cauza. ``Asistenta unui avocat`` este indispensabila in considerarea complexitatii procedurilor, dar si a proceselor, mai ales in contextul aplicarii Noilor Coduri.


Cheltuielile judiciare, in general, pot fi excesive sau disproportionate, astfel incat, asistenta gratuita a unui avocat pentru persoana care nu poate sa-si asume cheltuielile de asistenta calificata a fost si este un mijloc prin care, traditional, Baroul roman si-a indeplinit obligatia fundamentala a profesiei de avocat, aceea de a sprijini apararea celor aflati in nevoie. Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 sintetizeaza aceasta obligatie si prevede ca ``avocatul promoveaza si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale omului``.


Dreptul de acces la justitie, inteles ca drept efectiv, include si asistenta judiciara gratuita, acordata celor indreptatiti, in conditiile legii.


B. Dreptul exclusiv al decanului baroului de a aproba cu titlu gratuit asistenta de specialitate juridica


Pe linia traditiei, Legea nr. 51/1995, a reglementat expres competenta decanului baroului ``de a aproba cererile de asistenta juridica gratuita [art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995.]


Prin pct. 36 al Legii nr. 270/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 s-a introdus in corpul preexistent al legii Sectiunea I-a din Cap. VI , intitulata ``Cazurile si conditiile de acordarea a asistentei judiciare``.


Art. 71 din Legea nr. 51/1995 distinge intre ``formele asistentei judiciare`` asigurata de barou si dreptul ``decanului`` baroului de ``a acorda cu titlu gratuit`` asistenta de specialitatea juridica ``in cazuri de exceptie`` si daca ``drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin intarziere``.


Dreptul de apreciere al decanului baroului este, in aceasta materie, o ``constanta`` a reglementarilor profesiei de avocat. El a fost si este menit sa se evite acordarea discretionara a ``asistentei pro-bono``, care este specifica altor legislatii si care nu este reglementata de legislatia romana din ratiuni ce tin de ``asezarea`` constructiei institutionale realizata prin aplicarea Legii nr. 51/1995 care, in ansamblu, nu recunosc efecte valabile ``aprecierilor`` personale ale avocatului privind nevoia de asistenta juridica gratuita a solicitantilor. ``Girul`` verificarilor si aprecierilor concrete ale decanului baroului in asigurarea asistentei gratuite prin avocat este considerat o garantie a concurentei profesionale loiale si previne abuzurile!


``Asistenta`` acordata ``cu titlu gratuit`` solicitantilor se face numai in ``cazuri de exceptie`` si, in conditiile in care exista dovada ``lipsei de mijloace materiale`` a solicitantului, aflat in situatia in care neacordarea asistentei gratuite l-ar prejudicia ``prin intarziere``.


Legea nu distinge dupa natura cauzei judiciare prevazute: penal, civil etc.


Reglementarea prevazuta de art. 71 alin.(2 ) din Legea nr. 51/1995 are in vedere situatii diferite de cele prevazut la art. 72 si art. 73 din aceeasi lege.


C. Dreptul decanului baroului de a aproba cu titlu gratuit asistenta de specialitate juridica, subsecvent acordarii asistentei extrajudiciare prin avocat.


Acordarea asistentei judiciare gratuite de catre decanul baroului in baza Legii nr. 51/1995 (lege speciala) se aplica si in conditiile OUG nr. 51/21.04.2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, in raport de prevederile art. 23 si art. 53 din actul normativ adoptat special ca forma a asistentei acordata de stat din fonduri publice.


Art. 23 din OUG nr. 51/2008 prevede expres ca ``asistenta prin avocat`` ca modalitate a ajutorului public judiciar se acorda conform Legii nr. 51/1995.


Art. 41 din Legea nr. 51/1995 prevede expres obligatia avocatului de a acorda asistenta juridica daca a fost desemnat de barou, indiferent de caracterul ``din oficiu`` (remunerat din fonduri publice) sau ``gratuit`` (neremunerat) al asistentei.


Doctrina distinge intre ``asistenta judiciara in cele trei forme: ajutorul public judiciar, asistenta ... in cauzele penale in care apararea este obligatoriea€¦, asistenta ... prin avocat acordata la solicitarea organelor administratiei publice locale si asistenta de specialitate juridica aprobata de decanul baroului, cu titlu gratuit`` (D. Baldean, G. Frentiu ``Ajutorul public judiciar in materie civila``, Bucuresti, Universul Juridic, 2009, p. 109-115).


``Asistenta`` aprobata de decan este compatibila cu situatia in care solicitantul a beneficiat de ajutor in forma asistentei extrajudiciare sub forma ``asistentei`` concretizata de avocat in modalitatile prevazute de art. 35 din OUG nr. 51/2008. Solutia doctrinei (Ion Deleanu, ``Ajutorul public judiciar. Legislatia europeana si romana in materie`` - Revista Dreptul nr. 7/2008, p.33, nota 4) a fost urmata corect de barourile in care ``asistenta gratuita`` a fost acordata pentru sustinerea unor demersuri judiciare identificate de acelasi avocat in cadrul asistentei extrajudiciare, prin respectarea prevederilor art. 74 alin. (6) prin coroborare cu cele ale art. 71 alin. (2) si ale art. 41 din Legea nr. 51/1995.


D. Necesitatea clarificarii metodologice. Procedura de urmat


Din practica aplicarii prevederilor legale enumerate mai sus rezulta ca se pot crea confuzii privind aplicarea corecta a legii, in conditiile in care procedurile reglementate pentru asigurarea respectarii dispozitiilor incidente pot fi afectate de impactul Noilor Coduri.

Citeşte mai multe despre:    Asistenta juridica    UNBR    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Constitutionalitatea acordului de recunoastere a vinovatiei
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca 2019 (Model editabil WORD si PDF). CIM 2019, conform modificarilor aduse Codului muncii
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatului. Prezumtia de culpa
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI– Decizia civila nr. 5860/13.12.2019

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019