Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Salariul

Salariul

  Publicat: 01 Jan 2008       6030 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Alaturi de felul muncii si de locul muncii, salariul este un element esential al contractului de munca, o parte componenta a obligatiilor asumate de angajator si a cauzei juridice a persoanei angajate.

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Adoptata de Adunarea Generala a O.N.U. la 10 decembrie 1948.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
El constituie totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru munca prestata . Dreptul la salariu este considerat corolarul dreptului la munca, fiind afirmat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului , potrivit careia „cel care munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umana”- art. 23 alin. 3 .
In conformitate cu dispozitiile art. 1 din Conventia nr. 95 din 1949 asupra protectiei salariatului a Organizatiei Internationale a Muncii, termenul de „salariu” semnifica, indiferent de denumirea sa si de modul de calcul, remuneratia sau castigurile susceptibile de a fi evaluate in bani, stabilite pe cale conventionala ori prin lege, care se acorda in virtutea unui contract de locatiune a serviciilor, scris sau verbal, platit de patron lucratorului pentru munca sa ori serviciile aduse.
In sensul Conventiei nr. 95 ain anul 1949, art. 154 alin.1 din Codul muncii, prevede ca salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului indivdual de munca, iar pentru aceasta munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani .
Salariul, cu toate componentele lui, reglementat in principal (ca reglementare - cadru) prin legea nr. 14/1991, se stabileste prin contractul individual de munca, diferentiat, in functie de profilul angajatorului.
Astfel, ca regula, potrivit art. 4 alin. 2 se stabileste prin negociere in concordanta cu sistemul de salarizare si nivelul salariilor stabilite prin contractul colectiv de munca (la societatile comerciale, regii autonome altele decat decat cele de interes deosebit, institutii publice finantate integral din venituri extrabugetare, fundatii, asociatii etc.).
Modificarea salariilor determinate prin negociere nu poate fi ceruta de partile din contractul de munca mai inainte de implinirea unui an de la data stabilirii lor (Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civila, decizia nr. 1102/1995).
Ca exceptie, se stabileste potrivit actelor normative:
- pentru personalul din unitatile bugetare si regiile autonome de interes deosebit prin hotarare de guvern cu consultarea sindicatelor;
- pentru personalul organelor puterii legislative, executive si judecatoresti prin lege;
- pentru conducatorii de societati comerciale si regii autonome de catre organele imputernicite sa-i numeasca in posturile respective.
Citeşte mai multe despre:    Salariu    Declaratia Universala a Drepturilor Omului    Contractul individual de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati