Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Drept Fiscal » In conformitate cu Directiva UE ref. TVA , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele

In conformitate cu Directiva UE ref. TVA , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele

  Publicat: 12 Mar 2017       1687 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Fiscal  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Principiul egalitatii de tratament nu se opune excluderii de la aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul cartilor, al ziarelor si al periodicelor digitale furnizate pe cale electronica. Directiva TVA este valida din acest punct de vedere

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
(Double taxation) Impozitarea aceluiasi venit de doua ori de catre aceeasi autoritate fiscala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

In conformitate cu Directiva TVA1 , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA2 in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele3 . In schimb, publicatiile digitale trebuie sa fie supuse unei cote standard de TVA, cu exceptia cartilor digitale furnizate pe suport fizic (CD-ROM, de exemplu)4.


Curtea Constitutionala poloneza, sesizata de ombudsmanul polonez5, pune la indoiala validitatea acestei diferente de impozitare . Ea solicita Curtii de Justitie sa stabileasca, pe de o parte, daca aceasta este compatibila cu principiul egalitatii de tratament si, pe de alta parte, daca Parlamentul European a fost implicat suficient in procedura legislativa6.


Prin hotararea pronuntata, Curtea constata, mai intai, ca, intrucat Directiva TVA are ca efect excluderea aplicarii unei cote reduse de TVA in cazul livrarii de carti digitale pe cale electronica, desi o asemenea aplicare este autorizata pentru livrarea de carti digitale pe toate tipurile de suport fizic, dispozitiile acestei directive trebuie sa fie privite ca instituind o diferenta de tratament intre doua situatii totusi comparabile, in raport cu obiectivul urmarit de legiuitorul Uniunii atunci cand a permis aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul anumitor tipuri de carti, care este sprijinirea lecturii.


In continuare, Curtea examineaza daca aceasta diferenta este justificata. Ea aminteste ca o diferenta de tratament este justificata atunci cand se raporteaza la un obiectiv admisibil din punct de vedere legal, urmarit de masura care are ca efect instituirea sa, si este proportionala cu acest obiectiv. Astfel, atunci cand adopta o masura de natura fiscala, legiuitorul Uniunii este chemat sa faca alegeri de natura politica, economica si sociala si sa stabileasca o ordine de prioritate a unor interese divergente sau sa faca aprecieri complexe. In consecinta, trebuie sa i se recunoasca, in acest cadru, o putere larga de apreciere, astfel incat controlul jurisdictional al respectarii unor asemenea conditii trebuie sa se limiteze la cel al erorii vadite. In acest context, Curtea observa ca excluderea de la aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul livrarii de carti digitale pe cale electronica este consecinta unui regim special de TVA aplicabil comertului electronic. Astfel, avand in vedere evolutiile perpetue carora le sunt supuse serviciile electronice in ansamblul lor, s-a considerat necesar ca acestea sa fie supuse unor norme clare, simple si uniforme pentru a se putea stabili cu certitudine cota de TVA care le este aplicabila si pentru a se facilita, astfel, gestionarea acestei taxe de catre persoanele impozabile si de catre administratiile fiscale nationale. Or, prin excluderea aplicarii unei cote reduse de TVA in cazul serviciilor electronice, legiuitorul Uniunii ofera persoanelor impozabile si administratiilor fiscale nationale posibilitatea de a evita obligatia de a examina, pentru fiecare tip al acestor servicii, daca acesta face parte din una dintre categoriile de servicii care pot beneficia de o asemenea cota in temeiul Directivei TVA. In consecinta, o astfel de masura trebuie privita ca fiind apta sa realizeze obiectivul urmarit de regimul special de TVA aplicabil comertului electronic. Pe de alta parte, a se admite ca statele membre au posibilitatea de a aplica o cota redusa de TVA in cazul livrarii de carti digitale pe cale electronica, la fel cum acest lucru este permis in cazul livrarii unor asemenea carti pe toate tipurile de suport fizic, ar insemna sa se aduca atingere coerentei de ansamblu a masurii dorite de legiuitorul Uniunii, care consta in excluderea tuturor serviciilor electronice de la posibilitatea aplicarii unei cote reduse de TVA.


In ceea ce priveste obligatia de consultare a Parlamentului European in cursul procedurii legislative, Curtea subliniaza ca aceasta obligatie presupune ca acesta sa fie consultat din nou de fiecare data cand textul adoptat in final, in ansamblu, se indeparteaza in esenta sa de la textul cu privire la care Parlamentul a fost deja consultat, in masura in care modificarile nu corespund, in esenta, unei pozitii exprimate de Parlament. Curtea examineaza in continuare daca era necesara o noua consultare a Parlamentului in ceea ce priveste dispozitia din directiva care limiteaza aplicarea unei cote reduse de TVA doar la livrarea cartilor pe suport fizic7.


Curtea considera, in acest sens, ca textul final al dispozitiei in cauza nu este altceva decat o simplificare a redactarii textului care figura in propunerea de directiva si a carui esenta a fost mentinuta in intregime. Prin urmare, Consiliul nu era obligat sa consulte din nou Parlamentul . Curtea concluzioneaza ca aceasta dispozitie din directiva nu este nevalida.


Hotararea in cauza C-390/15 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)


1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7), in versiunea rezultata din Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata (JO L 116, p. 18).


2 Sau chiar doua cote reduse de TVA.


3 Cu exceptia cazului in care acest material tiparit este destinat in totalitate sau in mod predominant publicitatii.


4 In aceasta situatie, poate fi aplicata o cota redusa de TVA si in cazul cartilor digitale. In schimb, daca aceste carti digitale sunt transmise prin descarcare sau prin streaming, trebuie sa fie aplicata cota standard. In ceea ce priveste ziarele si periodicele digitale, se aplica intotdeauna cota standard de TVA, indiferent de forma in care sunt furnizate. 5 Rzecznik Praw Obywatelskich. Ombudsmanul a solicitat Curtii Constitutionale poloneze sa verifice constitutionalitatea dispozitiilor poloneze referitoare la cota redusa de TVA aplicabila publicatiilor.


6 Astfel, modul de redactare a punctului 6 din anexa III la Directiva 2006/112 modificata este diferit de textul care figureaza in propunerea de directiva pe baza careia a fost consultat Parlamentul .


7 Astfel, punctul 6 din anexa III la Directiva 2006/112, asa cum a fost modificata, prevede aplicarea unei asemenea cote in ceea ce priveste ``livrarea, inclusiv imprumutul de catre librarii, a cartilor pe toate tipurile de suport fizic (inclusiv brosuri, pliante si imprimate similare, albume, carti de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau in manuscris, harti si harti hidrografice sau similare), ziare si periodice, altele decat materialele destinate in totalitate sau in mod predominant publicitatii``. In schimb, propunerea de directiva se referea la ``livrarea, inclusiv imprumutul din biblioteci, a cartilor (inclusiv brosuri, pliante si alte materiale tiparite similare, albume, carti de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau in manuscris, harti si planse hidrografice sau alte reprezentari grafice similare, precum si carti audio, carti in format CD, CD-ROM sau pe orice alt suport fizic similar, care reproduc in cea mai mare parte aceleasi informatii ca si cartile in format de hartie), ziare si periodice, altele decat materialele destinate in totalitate sau in mod predominant publicitatii``.
Citeşte mai multe despre:    TVA    Carti    TVA carti    TVA ziareComentează: In conformitate cu Directiva UE ref. TVA , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele
Alte Titluri

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jocurile video. Doar o risipa de timp si bani?
Sursa: Groseanu Cristina-Mihaela

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Raspunderea pentru prejudiciile directe si indirecte revine atat paratilor, care au indeplinit functiile de contabil sef/contabil, cat si administratorului societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia nr. 363/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017