Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul Proprietatii Intelectuale » Aplicarea „redeventei pentru copia privata” in privinta suporturilor de reproducere achizitionate de intreprinderi si de profesionisti in alte scopuri decat realizarea de copii private nu este conforma cu dreptul Uniunii

Aplicarea „redeventei pentru copia privata” in privinta suporturilor de reproducere achizitionate de intreprinderi si de profesionisti in alte scopuri decat realizarea de copii private nu este conforma cu dreptul Uniunii

  Publicat: 25 Oct 2010       18044 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul Proprietatii Intelectuale  


Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
O asemenea redeventa poate fi aplicata unor astfel de suporturi in cazul in care sunt susceptibile de a fi utilizate de catre persoane fizice in folos propriu

Participant la savarsirea unei infractiuni,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Asociatie care colecteaza redeventele varsate de utilizatorii de drepturi de proprietate intelectuala in contul detinatorilor acestor drepturi.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire data monedei unice europene.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, īn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Prin reproducere, in sensul legii 8/1996, se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, in orice forma materiala, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau vizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,

Conform Directivei privind dreptul de autor si drepturile conexe in societatea informationala1, dreptul exclusiv de reproducere a materialului sonor, vizual sau audiovizual revine autorilor, artistilor interpreti si producatorilor. Cu toate acestea, statele membre pot autoriza realizarea de copii private cu conditia ca titularii dreptului sa primeasca o a€˛compensatie echitabilaa€¯. Aceasta trebuie sa contribuie la primirea, de catre titularii de drepturi, a unei remuneratii adecvate pentru utilizarea operelor lor sau a altor obiecte protejate.
Legislatia spaniola de transpunere a directivei a permis reproducerea operelor deja divulgate in cazul in care aceasta este realizata de o persoana fizica pentru uz personal si pe baza unor opere la care a avut acces in mod legal. In acest cadru, o compensatie unica, determinata pentru fiecare modalitate de reproducere sub forma unei a€˛redevente pentru copia privataa€¯, trebuie sa fie platita de fabricanti, de importatori sau de distribuitori societatilor de gestiune colectiva a drepturilor de proprietate intelectuala.
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), societate de gestiune colectiva a drepturilor de proprietate intelectuala in Spania, a solicitat societatii PADAWAN, care comercializeaza CD-R, CD-RW, DVD-R si aparate MP3, a€˛redeventa pentru copia privataa€¯ pentru suporturile digitale comercializate intre 2002 si 2004. PADAWAN a refuzat, considerand ca aplicarea acestei redevente a€“ independent de utilizarea in folos privat, profesional sau comercial pentru care erau destinate suporturile a€“ era contrara directivei mentionate. In prima instanta, aceasta a fost obligata la plata sumei de 16 759,25 euro.
Audiencia Provincial de Barcelona (Curte de apel provinciala, Spania), sesizata cu apelul declarat de PADAWAN, a solicitat in esenta Curtii sa determine criteriile care trebuie luate in considerare in vederea stabilirii cuantumului si a sistemului de prelevare a a€˛compensatiei echitabilea€¯.
In hotararea pronuntata azi, Curtea observa ca aceasta a€˛compensatie echitabilaa€¯ trebuie considerata drept contraprestatia prejudiciului cauzat autorului pentru reproducerea neautorizata a operei sale protejate. Acest prejudiciu constituie, prin urmare, criteriul de baza pentru calcularea cuantumului sau. In plus, Curtea arata ca directiva impune pastrarea unui a€˛echilibru justa€¯ intre titularii de drepturi si utilizatorii obiectelor protejate. Asadar, revine, in principiu, persoanei care a realizat o astfel de reproducere pentru uz personal obligatia de a repara prejudiciul prin finantarea compensatiei care urmeaza a fi platita titularului.
Desigur, pe de o parte, prejudiciul rezultat din fiecare utilizare pentru uz personal considerata individual s-ar putea dovedi minima si ar putea sa nu creeze o obligatie de plata si, pe de alta parte, ar putea aparea dificultati practice in ceea ce priveste identificarea utilizatorilor privati, precum si in ceea ce priveste obligarea acestora la despagubirea titularilor de drepturi . In aceste conditii, statele membre au posibilitatea de a institui o a€˛redeventa pentru copia privataa€¯ in sarcina persoanelor care dispun de echipamente, de aparate si de suporturi de reproducere digitala. Astfel, activitatea acestor persoane a€“ constand in punerea la dispozitia utilizatorilor privati a unor echipamente, aparate si suporturi de reproducere sau in serviciul de reproducere pe care il presteaza a€“ constituie premisa de fapt necesara pentru ca persoanele fizice sa poata obtine copii private. De altfel, nimic nu impiedica repercutarea cuantumului redeventei asupra pretului suporturilor de reproducere sau al serviciului de reproducere, astfel incat, in definitiv, utilizatorii privati suporta sarcina acesteia si cerintele a€˛echilibrului justa€¯ sunt respectate.
In continuare, Curtea constata ca un sistem de a€˛redeventa pentru copia privataa€¯ nu este compatibil cu a€˛echilibrul justa€¯ mentionat decat in cazul in care echipamentele, aparatele si suporturile de reproducere in cauza pot fi utilizate in scopul realizarii de copii private si, prin urmare, pot cauza un prejudiciu autorului operei protejate. Astfel, aceasta apreciaza ca exista o conexiune necesara intre aplicarea a€˛redeventei pentru copia privataa€¯ si utilizarea in scopul reproducerii private.
In consecinta, aplicarea nediferentiata a redeventei cu privire la toate tipurile de echipamente, de aparate si de suporturi de reproducere digitala, inclusiv in ipoteza in care acestea sunt achizitionate de alte persoane decat persoanele fizice, in scop vadit diferit de cel al realizarii de copii private, nu este conforma cu directiva.
In schimb, in cazul in care echipamentele in discutie sunt puse la dispozitia persoanelor fizice pentru uzul personal, nu este nicidecum necesar sa se demonstreze ca acestia au realizat in mod efectiv copii private si au cauzat astfel efectiv un prejudiciu autorului operei protejate. Se prezuma ca aceste persoane fizice beneficiaza integral de aceasta punere la dispozitie, altfel spus se considera ca acestea exploateaza toate functiile indeplinite de respectivele echipamente2, inclusiv functia de reproducere . Astfel, simpla capacitate a acestor echipamente sau a acestor aparate de a realiza copii este suficienta pentru a justifica aplicarea redeventei pentru copia privata, cu conditia ca respectivele echipamente sau aparate sa fi fost puse la dispozitia persoanelor fizice in calitate de utilizatori privati.
In sfarsit, Curtea aminteste ca revine instantei nationale obligatia de a aprecia, avand in vedere precizarile aduse, compatibilitatea cu directiva a sistemului spaniol privind a€˛redeventa pentru copia privataa€¯.MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Revine instantei nationale obligatia de a solutiona cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.


1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala (JO L 167, p. 10, Editie speciala, 17/vol. 1, p. 230).


(P) Librarie dreptul proprietatii intelectuale

Citeşte mai multe despre:    Redeventa    Dreptul de autor    Societate informationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Operatorii de platforme online nu fac in principiu ei insisi o comunicare publica a continuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le incarca in mod nelegal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Framingul constituie punere la dispozitia unui public nou a acestei opere
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Vanzarea unor carti electronice de ocazie prin intermediul unui site internet constituie o comunicare publica supusa autorizarii autorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE: Conditiile in care motoarele de cautare pot publica fragmente din publicatii
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un furnizor de acces la internet poate fi obligat sa blocheze accesul clientilor sai la un site web care aduce atingere dreptului de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un furnizor de acces la internet are obligatia de a bloca accesul clientilor sai la un site internet care incalca drepturile de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contract de vanzare. Incheierea unei conventii de punere in aplicare a contractului. Invocarea incalcarii principiului simetriei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2012 din 20 octombrie 2020

Decizia CCR nr. 383/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea OUG nr. 85/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Respectarea principiului libertatii contractuale. Stabilirea competentei jurisdictionale. Arbitraj
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 344 din 18 februarie 2016

Taxa pe valoare adaugata. Bunuri importate in sistem de leasing
Pronuntaţă de: Decizia nr.291 din 30 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie